Membránová technologie pro úpravu vody má obrovský potenciál. „Co nejúčinnější odstraňování škodlivých či nepřijatelných stopových prvků během čištění vody je dnes důležitější než kdykoli předtím. Je také nezbytné pro odpovědné nakládání s odpadními vodami,“ podotýká Alexander Scheffler z oddělení speciálních chemikálií ve společnosti LANXESS, která se zaměřuje na čištění vody – jednotky LPT.

Pro úpravu odpadních vod obsahujících pevné látky je vhodný například proces ultrafiltrace (UF) a reverzní osmózy (RO). Ultrafiltrace je proces tlakové membránové separace, při níž voda prochází membránou, zatímco částice, mikroorganizmy, bakterie, viry a koloidy jsou odmítány. Membránou ale projdou drobné molekuly. Proto je stále častěji využívána takzvaná reverzní osmóza. Jedná se o fyzikální proces, při kterém je čištěná kapalina hnána pod velkým tlakem speciální membránou. Ta zachycuje veškeré nežádoucí látky – účinnost je až 98 procent.

„Výsledkem reverzní osmózy je tak voda srovnatelná téměř s tou pitnou. V závislosti na použitém procesu musí být hodnota pH stále upravována nebo musí být zapáchající amoniak z vody odstraněn prostřednictvím iontoměničů,“ vysvětluje odborník LANXESS Jens Lipnizki, marketingový specialista na membrány v obchodní jednotce LPT.

Z nádrže na prodejní pult

Jedním z příkladů využití procesu založených na RO je čištění takzvané prasečí kejdy. Čistou vodu z ní získávají například v zemích Beneluxu. V prvním kroku se provádí fyzikálně-chemické zpracování, při kterém se k suspenzi přidá síran železnatý a flokulační činidlo. Pevná látka se oddělí pomocí sítka a prodává se ve formě granulátu jako přírodní organické zahradní hnojivo.

Zbývající kapalná fáze se dále koncentruje reverzní osmózou. V kombinaci s procesem iontové výměny lze většinu amonných iontů odstranit také z permeátu. Kromě zahradního hnojiva je tak na úplném konci tohoto procesu čistá voda. Použití kombinovaného procesu k odstranění pevných látek a obsahu boritanu.

Spolu s francouzskou společností Polymem SA z Toulouse, LANXESS nedávno dokončil v rámci obchodního partnerství projekt pro italskou ropnou společnost. V tomto projektu se kombinace technik UF a RO používá k odstranění suspendovaných pevných látek a boritanu z odpadních vod ropné rafinerie v Apulii v jižní Itálii. Díky tomu je v rámci procesu k dispozici pro opětovné použití. Pevné látky lze zcela odstranit, zatímco obsah boritanů klesá asi o 97 procent. Nízkotlaký proces má budoucnost i díky relativně nízké počáteční investici. Výhodná je i nízká spotřeba energie při tomto procesu. V současné době probíhají diskuse o dalším rozšiřování této techniky. „Rychlé a spolehlivé zavedení systému UF / RO v Itálii demonstruje výkon nového softwaru LewaPlus pro výpočet ultrafiltračních procesů,“ zdůrazňuje Jens Lipnizki.

Od poloviny roku 2018 prodává společnost LANXESS neofilní membrány z dutých vláken od společnosti Polymem – jednoho z předních světových výrobců vysoce kvalitních UF membrán a systémů pro práci s pitnou a odpadní vodou. Díky tomu LANXESS přidala ultrafiltraci do svého stávajícího technologického portfolia pro úpravu vody.