Česká republika zapojuje soukromý sektor do plnění svých cílů v oblasti energetické účinnosti. S ohledem na změny klimatu, nutnosti snižovat emise skleníkových plynů a dbát na úspory konečné spotřeby energie, je takové zapojení ku prospěchu společného cíle snižování negativního vlivu člověka na životní prostředí. Tento krok dále podporuje skutečnost, že se Evropská unie dohodla na navýšení redukčního emisního cíle CO2 pro rok 2030 ze 40 % na alespoň 55 %.

Aby se podařilo dosáhnout potřebných úspor energie pro splnění stanovených cílů, ukazuje se jako klíčová spolupráce státu s dalšími subjekty nejen z oblasti energetiky, ale i průmyslu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) proto připravilo Strategické prohlášení v oblasti dosahování energetické efektivity, tzv. dobrovolnou dohodu. K této dohodě se mohou dobrovolně připojit všechny subjekty napříč podnikatelským sektorem, kterým není lhostejná kvalita životního prostředí, změna klimatu a efektivní nakládání s energií spojené se zvyšováním energetické účinnosti. Dobrovolnou dohodu, jejíž vzorovou podobu naleznete ke stažení pod odkazem níže, připravilo MPO ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Českým plynárenským svazem a Českým sdružením regulovaných elektroenergetických společností.

Vzor dobrovolné dohody slouží jako podklad pro diskusi o individuálních požadavcích každého jednotlivého zájemce a její uzavření je velmi jednoduché. Stačí se obrátit na níže uvedený kontakt s obecnou představou a požadavky na podobu dobrovolné dohody a po shodě nad konkrétním zněním může být uzavřena téměř obratem.

Uzavřené dobrovolné dohody:

ČD Cargo, a.s. (dne 3. 7. 2020)

ČEZ, a.s. (dne 8. 10. 2020)

innogy Česká republika, a.s. (dne 6. 1. 2021)

E.ON Energie, a. s. (dne 10. 2. 2021)

E.GD, a. s. (dne 10. 2. 2021)

GasNet, s.r.o. (dne 31. 3. 2021)

S dalšími subjekty se o dobrovolných dohodách jedná.

Více na https://mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/dobrovolne-dohody-v-oblasti-energeticke-ucinnosti–257513/