Obchodní operace společnosti Nespresso jsou uhlíkově neutrální od roku 2017. Nově se firma zavazuje dosáhnout plné uhlíkové neutrality v celém svém dodavatelském řetězci a pro celý životní cyklus produktů.

Společnost Nespresso se 17. 9. 2020 zavazuje, že každý šálek kávy Nespresso z nabídky pro domácnosti i pro profesionální zákazníky bude během roku 2022 uhlíkově neutrální. Tento nový cíl navazuje na více než 10 let práce, během nichž společnost Nespresso snižovala své uhlíkové emise a zbývající kompenzovala prostřednictvím agrolesnictví.

Není pochyb o tom, že zažíváme klimatickou krizi. Naše budoucnost závisí na tom, jestli budeme schopni každý přispět svým dílem. Udržitelnost je pro Nespresso mnohem víc než jenom touhou pracovat zodpovědně, je základem všeho, co děláme. Proto teď urychlujeme náš závazek udržitelnosti, kterým je zajistit, že si naši spotřebitelé do roku 2022 budou moci vychutnat šálek kávy s neutrální uhlíkovou stopou.  Kávy vyrobené z nejlepších a nejvzácnějších zrnek získávaných udržitelným způsobem. Jsem upřímně přesvědčen, že naše podnikání i kávový průmysl mohou přispět ke zlepšení našeho světa, a doufám, že náš závazek bude pro ostatní firmy výzvou se k nám připojit,“ uvedl Guillaume Le Cunff, generální ředitel Nespresso.

Společnost Nespresso, která už v roce 2017 dosáhla uhlíkové neutrality svých obchodních operací (bod 1 a 2), se nově zavazuje řešit emise, které vznikají v jejím dodavatelském řetězci a životním cyklu produktů (bod 3).

Nespresso dosáhne uhlíkové neutrality snížením uhlíkových emisí, sázením stromů na kávových farmách, z nichž Nespresso nakupuje kávu, a v jejich okolí (insetting) a investicemi a podporou pro kvalitní projekty uhlíkových kompenzací (offsetting).

► Snižování uhlíkových emisí: Klíčovou složkou vize společnosti Nespresso je snaha dekarbonizovat celý hodnotový řetězec. Mezi iniciativy zavedené v krátkodobém horizontu budou patřit následující:

  • Udržitelná spotřeba energie v hodnotovém řetězci Nespresso: Zaměření na energetickou efektivitu v celém provozu Nespresso včetně přechodu na 100 % obnovitelnou energii ve všech buticích Nespresso a navýšení využití bioplynu ve výrobním procesu.
  • Podpora cirkulární ekonomiky: Podpora cirkulární ekonomiky tím, že budeme více využívat recyklované plasty v kávovarech Nespresso a recyklovaný a nízkouhlíkový nový hliník v kávových kapslích.

Sázení stromů na kávových plantážích a v jejich okolí (insetting): Stromy jsou nejlepším způsobem, jak zachytávat uhlík z atmosféry, stejně jako způsobem, jak investovat do přírody a vybudovat samostatně se obnovující zemědělský systém. Stromy mohou poskytnout stín, který je potřeba pro zlepšení kvality i kvantity sklizně kávy. Jejich kořeny navíc pomáhají s ochranou před erozí a sesuvy půdy a přispívají k její regeneraci. Spolu s partnerskou organizací Pur Projet společnost Nespresso ztrojnásobí kapacitu sázení stromů (insetting) v zemích produkujících kávu, jako je Kolumbie, Guatemala, Etiopie a Kostarika.

Zrychlení pro okamžitý pozitivní dopad (iniciativy pro offsetting): Společnost Nespresso bude také investovat do projektů na podporu záchrany a obnovy lesů a zavádět řešení pro čistou energii v komunitách pěstitelů.

Tento závazek uhlíkové neutralitě je součástí našich širších plánů pro udržitelnost, které oznámíme v průběhu tohoto roku – uchovávat výjimečné kávy, vybudovat odolné a samoobnovitelné kávové zemědělství pro Nespresso a pro komunity, v nichž pracuje, zajistit udržitelné živobytí pro farmáře a zavést cirkulární způsob podnikání.

Citáty našich partnerů a společnosti Nestlé:

Plán pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2022 schválili členové Rady pro udržitelnost společnosti Nespresso (NSAB).

George Clooney, velvyslanec značky Nespresso

„Ke změně klimatu dochází již dnes, což znamená, že všichni musíme převzít zodpovědnost a rychle jednat,“ uvedl George Clooney, herec, globální velvyslanec značky Nespresso a člen Rady pro udržitelnost Nespresso. „Je zjevné, že společnost Nespresso tuto naléhavou situaci vnímá a že klade naši planetu i lidstvo ve svém rozhodování na první místo. Tyto cíle a vize jsou pokračováním závazku udržitelnosti, jehož jsem měl tu čest být posledních sedm let součástí. Viděl jsem, jak dalekou cestu jsme za tu dobu ušli, a těším se na to, co všechno dobrého společnost Nespresso během příštích 10 let dokáže.“

David Rennie, ředitel kávových značek Nestlé

„Tento krok je pro Nespresso výrazným milníkem. Navazuje v něm na deset let získávání odborných znalostí a posilování svého závazku snižovat uhlíkové emise v kávovém dodavatelském řetězci. Tyto odborné dovednosti dnes využíváme pro to, abychom dokázali zavést uhlíkovou neutralitu ve všech našich kávových značkách.“

Tristan Lecomte, spoluzakladatel, Pur Projet

„Na všechny firmy je dnes vyvíjen tlak, aby snižovaly svou uhlíkovou stopu. Společnost Nespresso jasně ukazuje, že má silné odhodlání řešit vlastní uhlíkové emise prostřednictvím tohoto ambiciózního a kvalitativního programu karbonové neutrality. Zatímco všichni hledáme technické inovace, které objem uhlíku sníží, je velmi důležité, aby všechny společnosti také investovaly do sekvestrace svých uhlíkových emisí, aby dosáhly neutrality co nejdříve,“ uvedl Tristan Lecomte, zakladatel organizace Pur Projet a člen Rady pro udržitelnost Nespresso. „Jsme hrdí na to, že od roku 2014 můžeme společnosti Nespresso v této iniciativě pomáhat a po celém světě sázet v kávových regionech Kolumbie, Guatemaly a Etiopie milióny stromů, které oxid uhličitý ze vzduchu zachytávají. I nadále budeme pokračovat ve spolupráci a ztrojnásobíme kapacitu programu uhlíkových kompenzací a regenerace ekosystémů, na nichž jsme všichni závislí.“