Zpráva dokládá kroky společnosti Epson a její pokrok směrem k udržitelné transformaci prostřednictvím technologických inovací. „Naším hlavním cílem je především dodávat našim zákazníkům ty nejlepší udržitelné technologie.“ Yoširo Nagafusa, prezident a generální ředitel společnosti Epson EMEAR.

Společnost Epson dnes ukazuje významný pokrok směrem k plně udržitelnému provozu prostřednictvím zveřejnění zprávy o udržitelném rozvoji v Evropě v roce 2021, Krok k ekologické volbě. Kromě investic společnosti Epson do vlastní transformace zpráva podrobně popisuje inovace – jako jsou technologie bez použití tepla – které pomohou každému zákazníkovi přispět k udržitelné budoucnosti.

Udržitelnost – ambice a investice

Yoširo Nagafusa, prezident a generální ředitel společnosti Epson EMEAR, dodal: „S tím, jak se svět mění po konferenci COP26, společnost Epson pokračuje ve svých ambiciózních závazcích, investicích a cílech v oblasti udržitelnosti. Naše technologie, které mají nižší emise uhlíku, jsou hospodárnější a nevyužívají teplo, umožní našim zákazníkům společně s námi pracovat na plnění příslibu udržitelné společnosti.“

Společnost Epson vyčlení v příštím desetiletí 100 miliard jenů (přibližně 770 milionů EUR) na transformaci směrem k udržitelnosti. To interně povede k investicím do dekarbonizace a opětovnému využívání zdrojů (maximalizaci využití zdrojů). Směrem navenek sníží inovace společnosti Epson dopad zákazníků na životní prostředí a umožní vyvinout nové produkty, které jsou ze své podstaty udržitelné.

Udržitelnost – závazek

V roce 2021 se společnost Epson zavázala nejpozději do roku:

  • 2023 – snížit emise tak, aby byly v souladu s plánem maximálního oteplení o 1,5 stupně
  • 2023– dosáhnout 100% využití obnovitelné energie ve všech provozech
  • 2025 – cílit na snížení přímých (19 %) a nepřímých (44 %) emisí
  • 2030 – splnit cíle udržitelného rozvoje OSN – v roce 2021 přidat ke svým závazkům cíle 1, 2 a 16, aby bylo nyní zahrnuto všech 17 cílů udržitelného rozvoje OSN
  • 2050 – dosáhnout uhlíkové negativity a přestat využívat podzemní zdroje (např. ropu, kovy)

Udržitelnost – inovace

Dnešní zpráva o udržitelném rozvoji podrobně popisuje inovace společnosti Epson zaměřené na zákazníky a udržitelnost. Naše podnikové tiskárny bez použití tepla mohou například snížit spotřebu energie a emise CO 2až o 83 %. Celoevropské přijetí těchto technologií by snížilo spotřebu energie o 1 miliardu kWh ročně a emise o 410 000 tun CO 2. Technologie společnosti Epson bez použití tepla inspirovaly partnerství s organizací National Geographic při její práci na odvrácení tání permafrostu a s ním spojeného nárůstu emisí metanu.

Podobně tiskárny EcoTankspolečnosti Epson přinášejí výhody napříč celým hodnotovým řetězcem, protože eliminují potřebu zásobníků po inkoustových kartridžích. K dnešnímu dni tiskárny EcoTank odstranily ze životního prostředí 1,6 milionu tun plastového spotřebního odpadu. Další přínosy lze pozorovat ve vývoji nových technologií potisku textiluod společnosti Epson, které mohou snížit spotřebu vody až o 90 % a spotřebu energie o 30 %.

Společnost Epson také pomáhá zákazníkům v opětovnému využívání zdrojů se systémem PaperLab.Jedná se o první zařízení pro suché zpracování vlákna na světě, které umožňuje recyklaci papíru v kanceláři a přispívá k výraznému snížení spotřeby vody a omezení nutnosti přepravy do recyklačních center mimo pracoviště.

Udržitelnost – dohled

Zpráva společnosti Epson o trvale udržitelném rozvoji také podrobně popisuje závazek společnosti k nezávislému, robustnímu a mezinárodně uznávanému dohledu.

V roce 2021 získala společnost Epson podruhé v řadě hodnocení Platinum Status od EcoVadis, jedné z nejdůvěryhodnějších platforem pro hodnocení udržitelnosti podnikání na světě. Platinový status řadí společnost Epson mezi 1 % nejlepších společností z hlediska udržitelnosti v odvětví výroby počítačů a periferních zařízení.

Platinové hodnocení bylo společnosti Epson uděleno jako uznání jejích iniciativ v oblasti globální společenské odpovědnosti firem (CSR). Ve čtyřech oblastech, které EcoVadis hodnotí, získala společnost Epson nejvyšší hodnocení „Vynikající“ za životní prostředí a také vysoké skóre za udržitelné zadávání zakázek, pracovní a lidská práva a etiku.

Společnost Epson také získala hodnocení Platinum Status od Responsible Business Alliance (RBA)– největší světové průmyslové koalice, která se zabývá sociální odpovědností firem v globálních dodavatelských řetězcích. Platinový status je udělován pouze společnostem, které splňují nejvyšší standardy společenské odpovědnosti firem. Společnost Epson prošla důkladným hodnocením a prokázala, že jí záleží na smysluplné udržitelnosti a blahu svých zaměstnanců.

V minulém roce také společnost Epson:

  • byla přesunuta do seznamu nejlepších firem, který vytváří nezisková platforma CDP pro globální zveřejňování informací, a již druhý rok po sobě byla zvolena jedničkou globálního dodavatelského řetězce;
  • připojila se k iniciativě RE100 díky svému závazku ke 100% obnovitelné elektřině;
  • fungovala podle norem ISO 9001 a 14001;
  • byla zařazena na FTSE4Good Index Series, a to již 18. rok v řadě.

Henning Ohlsson, ředitel pro udržitelnost, Epson Europe, řekl: „Zpráva společnosti Epson o udržitelném rozvoji představuje mnohem víc než jen přehled letošní strategie a pokroku. Je to také slib, který naši společnost dále zavazuje k roli nepostradatelného partnera přinášejícího inovativní technologie, jež jsou udržitelné nejen ve výrobě, ale i při využití v reálném světě. Pouze pokud se na věc budeme dívat jako na celek a budeme spolupracovat – s vědci, partnery a zákazníky – můžeme se všichni posunout ke skutečně udržitelné budoucnosti.“

Celou zprávu si můžete přečíst zde www.epson.eu/greenreport