PwC oznamuje vědeckými daty podložený závazek dosáhnout celosvětově ve všech svých firmách do roku 2030 stavu tzv. nulové uhlíkové stopy (net zero greenhouse gas emissions). Závazek zahrnuje i redukci emisí pocházejících od dodavatelských firem. Na snížení skleníkových plynů bude PwC spolupracovat i se svými klienty, kteří aktuálně tvoří 84 % žebříčku Global Fortune 500 a mezi něž se řadí dalších více než sto tisíc soukromých společností. Síť firem PwC bude zároveň pokračovat s přispíváním rozvoje politiky podporující nulové emise na národní, regionální i globální úrovni.

„Firmy a celé ekonomiky se musí rychle vyvinout, aby byly schopné řešit významné výzvy, kterým naše společnost a naše planeta čelí. Ať už se na to díváte pohledem lidských potřeb, nebo z perspektivy alokace kapitálu, je v zájmu všech, aby systémová změna odvrátila klimatickou katastrofu a odemkla potenciál zeleného růstu,“ říká globální lídr sítě PwC Bob Moritz.

Snižování spotřeby i přechod na obnovitelné zdroje

Jak přesně chce globální síť firem PwC, která ve 157 zemích zaměstnává 248 tisíc lidí, stavu tzv. uhlíkové neutrality dosáhnout? Do roku 2030 se PwC zavazuje snížit svou uhlíkovou stopu o polovinu v absolutních číslech. To obnáší stoprocentní přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů ve všech teritoriích, kde PwC působí. Zároveň dojde ke zvýšení energetické efektivity našich kanceláří a ke snížení emisí spojených se služebními cestami a ubytováním na polovinu. V současnosti představují jen emise spojené s létáním na služební cesty okolo 85 % uhlíkové stopy firem v síti PwC.

Zbylou emisní stopu PwC sníží až na nulu prostřednictvím investic do projektů na odstraňování uhlíku. Jinými slovy: za každou vyprodukovanou tunu oxidu uhličitého PwC z atmosféry tunu CO₂ odstraní. Projekty, prostřednictvím kterých tak učiní, budou vybrány na základě zvážení kvalitativních kritérií a verifikace skutečného dopadu na snižování CO₂.

Globální závazek se samozřejmě týká všech firem v síti PwC, včetně PwC Česká republika.

„Aktuální pandemická situace bohužel zastínila důležitá témata vyžadující strukturální změny, mezi nimiž vyčnívá právě udržitelnost včetně uhlíkové neutrality. Věřím ale, že tuzemský byznys a společnost se brzy vrátí k řešení těchto stěžejních témat. Dalších deset let bude totiž opravdu důležitých, bude vyžadovat velké investice a změny fungování naší společnosti, ale přinese určitě i mnoho příležitostí,“ říká vedoucí partner auditních služeb a člen vedení českého PwC Jiří Zouhar.

PwC Česká republika se snaží snižovat svou uhlíkovou stopu už řadu let. Výsledkem je od roku 2010 snížení uhlíkové stopy v přepočtu na zaměstnance o 70 % z původních 4,5 tuny CO₂ ročně na 1,5 tuny (více podrobností je k dispozici v našem aktuálním CSR Repostu za rok 2019. V této cestě teď bude české PwC pokračovat v souladu s globálním závazkem až do uhlíkově neutrálního stavu.

PwC pomáhá s udržitelností i svým klientům

Stejně jako celá globální síť ani české PwC nezůstane jen u sebe, ale bude s udržitelností pomáhat i svým klientům. Naši odborníci už dnes poskytují například služby spojené s nefinančním reportingem, audity dodavatelského řetězce, identifikací materiálních témat z oblasti udržitelného rozvoje nebo ověřováním a výpočty samotné uhlíkové stopy.

Tyto služby v současnosti poskytujeme pro přední české společnosti z oblasti automobilového průmyslu nebo energetiky a registrujeme, že poptávka po nich roste i mezi dalšími významnými firmami,“ říká Ondřej Rybka, vedoucí týmu Sustainability Assurance PwC Česká republika.

Velkým tématem začíná být i udržitelnost nejen v průmyslu, ale i mezi finančními institucemi, od nichž se potom téma přelévá mezi jejich další klienty. „Nové regulace, které nařizují bankám vzít v potaz ukazatele udržitelnosti při poskytování úvěrů, zvyšují tlak na české podniky, aby se těmto problematikám věnovaly,“ doplňuje Vincent Santamaria, vedoucí Regulatory & Sustainability Consulting PwC Česká republika.

PwC chce rovněž přispět k širšímu pochopení toho, jak dosáhnout čisté uhlíkové nuly. Brzy proto uvede praktického průvodce „Building Blocks for Net Zero Business Transformation“. Tento průvodce pomůže manažerům podniků všech sektorů a velikostí přejít od nucených příslibů dekarbonizace k transformaci celého podniku. Průvodce byl vytvořen ve spolupráci se společností Microsoft, které PwC radí právě při transformaci na čistou nulu. (18.9.2020)

Další podrobnosti o plánech sítě PwC k dosažení nulového cíle do roku 2030, podpoře klientů a dodavatelů a pokroku v globální debatě o klimatu budeme sdílet v následujících měsících.