Dle průzkumu provedeného společností Netatmo celoročně trpí 30 % domácností příliš vysokou míru vlhkosti

S rozšířením home office tráví Češi stále víc času doma. Proto je třeba udržovat domácí prostředí zdravé. V České republice je totiž každá třetí domácnost postižena nadměrnou vlhkostí. V létě je jich dokonce více než polovina.

Zdravá míra vlhkosti se pohybuje mezi 40 a 60 %. Při poklesu pod spodní hranici může docházet k podráždění očí, sliznic a dýchacích cest. Překročí-li vlhkost horní hranici, může dojít nejen ke škodám na domácnosti, ale i k dopadům na zdraví jako vznik astmatu, kašle, či dýchacích obtíží.

Jak doma regulovat míru vlhkosti?

K zabránění vzniku nadměrné či nedostatečné vlhkost si lze osvojit a zavést několik jednoduchých návyků. V příliš suchém prostředí (na jaře do této kategorie spadá až 38,5 % českých domácností) se doporučuje snížit nastavenou teplotu radiátorů, alespoň dvakrát denně větrat a rozmístit rostliny čistící vzduch.

V příliš vlhkých domácnostech (týká se 14 až 52 % českých domácností v závislosti na ročním období) lze zavést následující opatření: při vaření přikrývat hrnce pokličkou a vařit se zapnutou digestoří, větrat v místnostech, kde je vlhkost nejvyšší jako kuchyně nebo koupelna, sušit prádlo venku nebo v dobře větrané místnosti.

Jak doma změřit míru vlhkosti?

Osvojení výše zmíněných návyků je prvním krokem k úspěchu. Zároveň je důležité správně určit moment, kdy se vzduch stane příliš suchým či vlhkým, aby bylo možné zasáhnout ještě předtím, než začne docházet ke srážení vlhkosti nebo vzniku plísní.

Inteligentní meteostanice Netatmo dokáže zlepšovat podmínky životního prostředí na denní bázi. Uživatel může na svém smartphonu průběžně sledovat míru vlhkosti, její vývoj v čase a následně zhodnotit dopad přijatých opatření. Pokud například přesáhne míra vlhkosti 60 %, obdrží uživatel na smartphone upozornění, které mu umožní jednat (např. instalovat dvojitá okna, mechanický ventilátor apod.) a obnovit zdravou míru vlhkosti ve své domácnosti.

Meteostanice měří i vnitřní teplotu, koncentraci CO2 a míru hluku v místnosti. Měření těchto čtyř údajů uživatelům umožňuje udržet zdravé životní prostředí, ve kterém tráví více času než kdykoliv předtím.