Konkurenceschopnost ČR, rizika a příležitosti měřitelné udržitelnosti (ESG) i kroky, které stát plánuje podniknout pro její podporu – to byla hlavní témata výroční klubové debaty České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Akce se uskutečnila 26. dubna prostřednictvím Sustainability Hubu – unikátní platformy provozované investičním akcelerátorem Soulmates Ventures, která sdružuje všechny, jež mají zájem o udržitelnou budoucnost. Události se mimo zástupce soukromého sektoru zúčastnili také představitelé ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu. V debatě mimo jiné zaznělo, že stát má jít příkladem soukromému sektoru a připravuje za tímto účelem Národní strategii udržitelného zadávání. Diskusi o udržitelném financování je podle zástupců státního i soukromého sektoru potřeba dále prohlubovat.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) uspořádala koncem dubna v unikátních prostorách pražského Sustainability Hubu konferenci na téma měřitelné udržitelnosti a implementace ESG principů v rámci konkurenceschopného Česka. Z řad zástupců soukromého sektoru se debaty zúčastnili např. Jan Brázda, partner ve společnosti PwC, Jana Hanušová za ESSOX a Kamil Čermák, výkonný ředitel ČEZ ESCO. Kromě zástupců soukromého sektoru se otevřené debaty zúčastnili i zástupci ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu.

Již loni CBCSD představila vizi pro Česko v roce 2050. Podle jejích závěrů je právě udržitelnost klíčovým aspektem například v oblasti společensko-sociálního kapitálu, správě přírodních zdrojů, ale i energie nebo zemědělství a lesnictví. V tom, že by Česko v otázkách udržitelné ekonomiky nemělo dále zahálet, se zástupci soukromého i státního sektoru shodli. „Trend směrem k větší udržitelnosti a ohleduplnosti vůči životnímu prostředí je mezi českými firmami stále silnější. Potřebujeme energetiku konkurenceschopnou a zároveň udržitelnou. Bude to náročné, ale řešení tu jsou. Potřebujeme budovat jádro i obnovitelné zdroje, a to nejen fotovoltaické, ale i větrné elektrárny, které se s těmi solárními vhodně doplňují. Obnovitelné zdroje výrazně zlevnily, a poskytují tak levnou a konkurenceschopnou elektřinu,“ okomentoval situaci Kamil Čermák, CEO společnosti ČEZ ESCO. „Řada podniků chce řešit svou dekarbonizaci komplexně, v rámci nadnárodních dodavatelských řetězců to bude brzy nutnost. Obracejí se na nás menší české podniky, ale i velké ocelárny,” dodal.

Je čas zrychlit

Konkrétním nástrojům implementace udržitelných politik se věnovaly i další z celkem tří segmentů debaty. Dlouhodobým cílem Evropské rady se stalo dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Pro jeho dosažení je ovšem nutné, aby jednotlivé členské země EU výrazně snížily své emise. Pro Česko jako průmyslovou zemi by to mohlo znamenat zásadní změny. „Automobily a přidružené sektory tvoří nezanedbatelný podíl na Českém HDP. Zavádění udržitelných cílů bychom ovšem právě proto neměli vnímat jako překážku, ale příležitost. Debata na evropské úrovni je totiž mnohem dál než agenda, kterou v ČR řešíme dnes. Tomu je potřeba se přizpůsobit. Implementace by neměla probíhat jen skrze zákony, ale i formou komplexní strategie a podpory průmyslu, například s pomocí Národní rozvojové banky,“ nastínil komplexitu situace Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu. K dosažení hmatatelných výsledků je ovšem nutná mezisektorová spolupráce, která zajistí plynulou tranzici.

O udržitelnosti je potřeba mluvit

Společenský dialog o udržitelnosti je zapotřebí vést trvale a dlouhodobě. Za tímto účelem vznikl také Sustainability Hub, nová komunita a migrující funkční prostor v Praze, který je pod patronátem zeleného investičního akcelerátoru Soulmates Ventures. „Sustainability Hub jsme vytvořili s ambicí poskytnout silnou platformou pro setkávání vizionářů, expertů, akademie, studentů, startupů, podniků a široké veřejnosti za účelem výměny myšlenek a účasti na debatách, které se zabývají naléhavými problémy udržitelnosti. Nejde tedy jen o prostor jako takový, ale hlavně o komunitu, která jej obklopuje, a která se ztotožňuje s vizí projektu,“ říká Hynek Sochor, zakladatel Soulmates Ventures. „Jako investiční akcelerátor zaměřený na udržitelné projekty budoucnosti má Soulmates Ventures jedinečnou pozici pro usnadnění smysluplného dialogu a akcí směřujících k budování udržitelnější a zodpovědnější budoucnosti,“ dodává.