Výstavba a údržba dopravní infrastruktury v České republice bude ekologičtější. Skupina EUROVIA CS se nově zařadila mezi odběratele ekologicky šetrné energie z bezemisních zdrojů. Zástupci obou společností podepsali společnou deklaraci. Při odběru 1 MWh bezemisní elektřiny se oproti klasické elektřině z běžného energetického mixu ČR ušetří 0,6 tuny CO2, což při průměrné roční spotřebě EUROVIA CS činí snížení o 19,6 tis. tun CO2. Bezemisní elektřinu bude skupina EUROVIA CS odebírat od 1. ledna 2022 až 31. prosince 2023 od ČEZ ESCO, dceřiné společnosti ČEZ.

Na základě společné dohody přejde od 1. ledna 2022 skupina EUROVIA CS na ekologický provoz všech svých areálů, provozoven i staveb. Konkrétně půjde o odběr elektřiny z jádra. Systém dodávky bezemisní elektřiny z jaderného zdroje je ověřen společností Bureau Veritas Services CZ.

 „Ve všech našich provozech postupně zavádíme řadu ekologicky vstřícných opatření. Nová smlouva o dodávkách energie z jaderných elektráren se týká našich téměř 140 poboček, které jsou rozmístěné po celé republice. Dalším generacím tak zde zanecháme nejen kvalitní silnice, ale současně výrazně omezíme naši uhlíkovou stopu. Je to dobrá zpráva, kterou se můžeme pochlubit i našim zákazníkům a obchodním partnerům,“ říká předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS, Ing. Martin Borovka.

Smlouvu na odběr bezemisní elektřiny uzavřela společnost s ČEZ ESCO zatím na dobu dvou let, za kterou odebere 66 000 MWh, a tím uspoří více než 39 tisíc tun CO2.

„Těší nás, že se stále více firem ohlíží na ekologické dopady svého podnikání a není jim lhostejný stav životního prostředí, které zde předáme našim dětem. Pokud má být Česko uhlíkově neutrální, bude se muset v budoucnu spoléhat pouze na bezemisní zdroje, tedy obnovitelné zdroje a jádro. Jsem rád, že si společnost Eurovia vybrala dodávku právě z jaderných zdrojů. Často se totiž zapomíná, že jádro je globálně po vodních elektrárnách druhým nejdůležitějším zdrojem elektřiny s nulovou uhlíkovou stopou,“ říká generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Tlak na snižování produkce skleníkových plynů vychází z evropských klimatických závazků. Členové EU se v minulém roce shodli na zpřísnění klimatických cílů k roku 2030, celkové emise se tak musí omezit nejméně o 55 procent oproti roku 1990. Do roku 2050 chce Evropa dosáhnout uhlíkové neutrality.

Celý proces nakládání s bezemisní elektřinou je plně transparentní a ověřený externí nezávislou certifikační autoritou Bureau Veritas. Zákazník získá certifikát, který mu potvrzuje, že odebral elektřinu pocházející z českého bezemisní zdroje. Více informací na: https://www.cezesco.cz/cs/produkty/bezemisni-elektrina