Řada firem se na digitalizaci teprve chystá a z realizace mohou panovat obavy. Schneider Electric neustále hledá způsoby, jak firmám přechod k využívání dat usnadnit. I proto společnost představila EcoStruxure Panel Server, který zavedení digitalizace výrazně zjednodušuje, stejně tak nabízí uživatelsky příjemnější a rychlejší práci se získanými a vyhodnocenými daty. Firmy tak mohou pružně reagovat na aktuální stav, čímž šetří nejen peníze, ale i přírodní zdroje

Požadavky na udržitelnost, ale i zásadní společenské a ekonomické globální dění vytváří na společnosti čím dál větší tlak, aby veškeré zdroje využívaly s maximální efektivitou. Takový postup vede nejen k úspoře nákladů, ale také k větší ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. Ověřeným pomocníkem s digitalizací provozu je platforma EcoStruxure™ od Schneider Electric. Monitoruje nejen průběh výroby, ale i veškeré energetické toky, přičemž umožňuje pružně reagovat a vše řídit s nejvyšší účinností, a redukovat tak plýtvání.

Celý proces i jeho zavádění nyní zjednodušuje EcoStruxure Panel Server, kde se shromažďují a vyhodnocují zásadní data. Poskytuje snadnou cestu k digitalizování rozváděče.

Proč pořídit EcoStruxure Panel Server?

EcoStruxure Panel Server je brána nové generace, která umožňuje využívat řadu řešení EcoStruxure k ochraně, maximalizaci a optimalizaci energetického systému. Poskytuje bezproblémové připojení od bezdrátových a kabelových inteligentních zařízení IoT k softwaru pro řízení operací a digitálním službám.  Tato řada nahrazuje produkty Com’X 510, Com’X 210, PowerTag Link / HD, Link 150, Smartlink SI B.

„Setkáváme se s tím, že jsou si firmy vědomy, že musí digitalizovat provoz, nicméně s realizací si úplně neví rady. I proto přicházíme s EcoStruxure Panel Serverem, který vše výrazně usnadní a zpřehlední. Představme si ho jako jednotný prvek pro sběr dat, energetický server a IoT bránu, což poskytuje snadnou a rychlou cestu k digitalizaci pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a pro dosažení energetických úspor,“ uvádí Jiří Dražan, produktový manažer společnosti Schneider Electric.

V praxi to funguje následovně. Zobrazme si elektroinstalaci s řadou komunikujících prvků – od senzorů, které hlídají například teplotu a vlhkost, přes elektroměry, multimetry, jističe a ochrany až po měřiče třetích stran, jako jsou vodoměry a plynoměry. Všechny přístroje neustále sbírají hodnoty a produkují data, které se sbíhají právě v jediném zařízení – EcoStruxure Panel Serveru. Ten je sbírá a bez ustání vyhodnocuje. Data převedená na informace se uživateli zobrazí pomocí webového prohlížeče nebo cloudové aplikace. Na základě získaných informací je možno velice snadno zavádět nápravná opatření, které zvyšují celkovou efektivitu dané elektroinstalace.

EcoStruxure Panel Server je dostupný v několika variantách, ze kterých vám experti ze Schneider Electric pomohou vybrat tu vhodnou pro konkrétní provoz. Všechny produkty ale vedou k tomu, že pomohou udržet personál a zařízení v bezpečí, zvýší spolehlivost a zlepší energetickou účinnost.

Bezpečnost dat i provozu? Maximální

V případě EcoStruxure je na opatrnost a ochranu dat kladen velký důraz. Všechny verze jsou vytvořeny prostřednictvím Secured Development Life Cycle v souladu s IEC 62443-4-1 a jsou plně integrovatelné do nástroje Cybersecurity Admin Expert, který usnadňuje správu kybernetické bezpečnosti v technologické síti (správa uživatelů s přístupem na základě rolí a další bezpečnostní funkce, jako je povolení/zakázání komunikačních cest).

Proč tedy zavést EcoStruxure Panel Server? Kdo neměří, nešetří!

Jedním z argumentů pro zavedení je časová a finanční úspora při úpravách či rozšíření elektroinstalace. Instalace přinese rychlejší a kyberneticky bezpečný systém, který zahrnuje vysoký výpočetní výkon pro rychlejší zpracování dat a posílenou kybernetickou bezpečnost. Další výhodou je snadné používání a ovládání odkudkoliv a kdykoliv, které je spojené s uživatelsky přívětivým rozhraním. A hlavně to jsou obrovské výhody spojené s celou architekturou EcoStruxure, jejíž zavedení pomůže ovládnout a jednoduše spravovat veškeré technologické procesy ve firmě, a tím dosáhnout značných energetických úspor. Protože kdo neměří, ten nešetří!

Více prozradí praktický online webinář, který najdete pod tímto odkazem. Přístupný je také po naskenování QR kódu.