Rostoucí ceny energií a nutnost vyměnit do letošního září starý kotel 1. a 2. emisní třídy za moderní zdroj tepla přiměly nejednu českou domácnost k úvahám o změně technologie vytápění. Na uklidnění cen energií si sice ještě nějakou dobu počkáme, s nemalými investicemi do nového kotle ale i letos pomohou dotace. A to poměrně výrazně. Například lidem s nízkými příjmy stát zaplatí téměř celý nový kotel. Na pořízení nových zdrojů tepla lidem přispívají i někteří dodavatelé plynu.

Letos v září končí možnost legálně provozovat staré kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Podle odhadů odborníků se nutná výměna kotle týká ještě zhruba 300 000 českých domácností, a to není zrovna málo. K tomu se navíc přidávají i rychle rostoucí ceny energií, které nejednu domácnost přiměly k modernizaci topení a náhradě starých elektrických přímotopů levnějším zdrojem tepla. Investice do nového plynového kotle nebo tepelného čerpadla sice není malá, i letos však mohou lidé využít poměrně štědrých státních dotací.

„Dobrou zprávou pro všechny zájemce o nové topení je, že dotací by se letos měl dočkat každý, kdo o ně požádá. Adrenalinové klikací závody u Kotlíkových dotací jsou minulostí a stále platí, že dotaci na plynové vytápění lze využít i v neplynofikovaných lokalitách. Kondenzační plynové kotle totiž fungují také na LPG, respektive čistý propan, který se dodává do zásobníku,“ říká Jiří Karlík ze společnosti Primagas a doplňuje, že i když je obecně propan mírně dražší než zemní plyn, jeho cena je mnohem stabilnější a ve srovnání s průměrem posledních let zdražil jen o 15 %. Přitom ceny elektřiny i zemního plynu loni vykázaly nebývalé výkyvy a kilowatthodina energie u obojího aktuálně stojí několikanásobně více. To pocítili hlavně odběratelé, jimž vypršela fixace, museli přejít k dodavateli poslední instance, eventuálně využívají spotový produkt. Kdo si cenu včas zafixoval, zdražení samozřejmě zatím pocítit nemusel.

Nová zelená úsporám

O dotaci na výměnu starého kotle na tuhá paliva mohou lidé žádat v rámci programu Nová zelená úsporám. Ten nyní podporuje výměnu starých kotlů za moderní zdroj tepla a také náhradu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Celkově je v tomto programu na výměnu staré tepelné techniky v domácnostech určeno 8,5 miliardy korun. Díky tomu by se dotace měly dostat na každého žadatele.

V rámci Nové zelené úsporám mohou domácnosti dostat až 80 000 Kč na automatický kotel na biomasu se zásobníkem teplé vody. Na plynový kotel pak dotace činí až 35 000 Kč. Podporována jsou rovněž tepelná čerpadla nebo napojení domu na dálkové zásobování teplem. Výše dotace je vždy omezena na 50 % uznatelných nákladů. Do nich lze započítat nejen kotel samotný, ale i jeho příslušenství a další náklady potřebné pro připojení do otopné soustavy.

S podporou výměny kotlů kromě státu přicházejí také některé firmy z oboru dodávek paliv a energií. „Pokud nový odběratel LPG pro rodinný dům z nějakého důvodu nedosáhne na dotaci nebo ho odradilo papírování, umožňujeme mu využít příspěvek až 20 tisíc korun formou slevy z prvního vyúčtování. Je to samozřejmě podmíněno časově omezeným závazkem k odběrům propanu,“ popisuje podporu modernizace vytápění Jiří Karlík ze společnosti Primagas. A doplňuje, že lokality, kde má vzhledem k absenci distribuční soustavy zemního plynu smysl uvažovat o propanovém vytápění, se neomezují jen na odlehlé horské či příhraniční oblasti.

Podle údajů Českého statistického úřadu je totiž podíl neplynofikovaných obcí velký například ve Středočeském i Jihočeském kraji. V okresech Příbram, Rakovník, Benešov a Tábor nemá možnost zřídit plynovou přípojku kolem 80 % obcí. Podobně je na tom také okres Pelhřimov v kraji Vysočina. Zcela opačná je pak situace v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. „Podle našich odhadů je v Česku asi 10 tisíc domácností, které vytápějí propanem ze zásobníku. V souvislosti se sílícím tlakem na výměnu starých kotlů jsme v roce 2021 zaznamenali rekordní zájem o nové instalace zásobníků. Evidujeme o 140 procent více poptávek, hlavně ve Středočeském kraji,“ popisuje Jiří Karlík.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Také v roce 2022 bude možné pro výměnu starého kotle využít oblíbené Kotlíkové dotace. Podobně jako v minulých letech je zajišťují jednotlivé kraje. Letos jsou ale Kotlíkové dotace určeny pouze pro nízkopříjmové domácnosti, v nichž na jednoho člena připadá za rok 2020 maximálně 170 900 korun čistého příjmu. Tento strop se ovšem počítá také na každé dítě. Na dotaci proto dosáhne třeba čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi a celkovým čistým příjmem ne vyšším než 683 600 Kč za rok. Dotace je přitom velkorysá. Například na plynový kotel mohou nízkopříjmové domácnosti získat částku, která pokryje 95 % uznatelných nákladů v maximální výši 100 000 korun. Dotace tak kotel zaplatí téměř celý.

Na kotlíkové dotace bude letos určeno 14 miliard korun, což by mělo stačit na výměnu 150 000 starých kotlů. Ministerstvo životního prostředí navíc v případě velkého zájmu počítá s navýšením této částky. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec deklaroval, že pokud bude zájem o poslední kolo kotlíkových dotací ještě vyšší, peníze na financování většího počtu výměn než předpokládaných 150 tisíc ministerstvo sežene.

Plynové vytápění zůstává perspektivní

Koncem minulého roku se objevila zpráva, že Evropská komise navrhuje od roku 2040 zákaz vytápění plynem. Český plynárenský svaz (ČPS) ale upozornil, že tato informace je ukvapená a značně zavádějící. V prvé řadě jde totiž o návrh, který teprve musí projít připomínkami napříč státy EU. A hlavně ustanovení, které by plyn zakazovalo, tento návrh v žádném případě neobsahuje. „Balíček poskytuje jednotlivým členským státům pouze právní rámec toto rozhodnutí učinit v rámci takzvaných Národních plánů na renovaci budov. Nejde tedy o návrh plošného zákazu napříč EU,“ vysvětlila Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS.