V mnoha průmyslových odvětvích se i přes moderní výrobní technologie nelze vyhnout prachu. Ať již je to jemný polétavý prach, prach z nanočástic, prach betonový, dřevěný, plastový, kovový, ze svařování či hořlavý prach. Pracovním úrazům i riziku požáru či výbuchu na pracovištích pak pomáhají předcházet moderní technologie.

Ve stále více továrnách, výrobních a dalších podnicích se však již uplatňují chytré senzory a monitorovací systémy, které dokáží zachytit případná nebezpečí. Chytré senzory chrání zdraví a životy zaměstnanců. Moderní technologie tak pomáhají zajistit bezpečné pracovní prostředí v továrnách a výrobních závodech. Pomáhají často ve velmi náročných podmínkách a využití senzorů a internetu věcí je zde velmi efektivní ve snižování míry pracovních úrazů.

„Zajistit hygienické podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele,“ říká Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group a dodává: „Jsou-li chytré senzory správně rozmístěny po pracovišti a nastaveny na kritickou úroveň koncentrace plynné či pevné látky v ovzduší či kritickou teplotu, podávají spolehlivé informace a včas varují před hrozícím nebezpečím.“

Pro zajištění bezpečnosti je také důležitý pečlivý úklid. Nejenže se škodlivého prachu mohou nadýchat zaměstnanci, a to může mít při opakování vliv na zdraví, ale v některých pracovních prostředích je prach dokonce výbušný. Prevence je vždy nejlepší ochranou. Často dle povahy provozu existují možnosti, jak předcházet vzniku prachu. A pokud tomu nelze předcházet, pak jej lze vázat, odsávat nebo pomocí ochranných oděvů a respirátoru zabránit, aby se dostal do plic.

„Dřevěný prach se obvykle nachází ve dřevozpracovatelském průmyslu. Má různé velikosti částic, které se nejčastěji usazují v nosní dutině. Kromě ohrožení horních cest dýchacích představuje ale také zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu. Ve velkých koncentracích vytváří extrémně vysoká požární a bezpečnostní rizika,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Velmi rizikový je také prach tvořený z nanočástic, které typicky zahrnují uhlík, kovy nebo oxidy kovů a keramiku. Nanoprach je tak jemný, že se může dostat nejen do plic, ale až do krevního oběhu. „Pro účinnou ochranu je nutné na těchto pracovištích používat nadstandardní osobní ochranné pracovní prostředky. Prašné prostředí tvořené z nanočástic představuje také významné riziko požáru nebo výbuchu,“ upozorňuje Jiří Kuryviál z SSI Group.

Dalším rizikem je hořlavý prach. Jedná se o jemný materiál, který má schopnost se rozptýlit ve vzduchu, vzplanout a explodovat, když je vystaven zdroji vznícení. Hořlavý prach může zahrnovat materiály, které jsou ve formě prášků, vloček, jemných částic, vláken atd. Může to být většina pevných organických materiálů, jako je cukr, mouka, obilí, dřevo, uhlíkaté materiály (např. dřevěné uhlí, saze), textilní vlákna (např. bavlna), mnoho kovů, a dokonce i některé nekovové anorganické materiály.

Důsledná péče o úklid v provozech, kde hrozí výbuch vzniklého prachu, předchází mnoha velkým problémům. „V takovýchto provozech jsou ideální vysavače se speciální certifikací v oblastech s nebezpečím výbuchu. Jedná se o stroje s certifikací ATEX, která je schválena pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu a disponuje dvoustupňovou koncepcí filtru,“ uzavírá Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.