Jedna ze tří chladicích věží tepelné Elektrárny Třebovice v Ostravě už dosloužila a k dalšímu provozu není potřeba, společnost Veolia se proto rozhodla ji zbourat. Po 70 letech tak jedna z největších elektráren v ČR změní svou podobu v souvislosti s transformací energetiky.

Bourání chladicí věže souvisí s modernizací a transformací Elektrárny Třebovice. Jde o jeden z kroků na cestě odchodu od spalování uhlí. V roce 2022 tam byla instalována nová turbína TG17, která je protitlaká, má mnohem větší účinnost a tím kleslo množství chladící vody pro chladicí okruh turbín. Pro výrobu tepla a elektřiny, resp. pro odvod odpadního tepla z kondenzačních turbogenerátorů v elektrárně, jsou dvě stávající chladicí věže dostatečné. Třetí sloužila v poslední době už jen jako záloha.

Likvidovaná chladicí věž byla postavena v roce 1953, je vysoká 60 metrů, u země má průměr 40 metrů a je z železobetonu, kterého je odhadem 4000 tun. Je postavena jako rotační hyperboloid s proměnnou tloušťkou stěny od 35 cm (dole) do 14 cm (nahoře).

Z důvodu ochrany funkčních chladicích věží a blízkosti horkovodu a dálnice nebylo možno realizovat odstřel, proto byla zvolena strojní demolice postupným rozebíráním s pomocí výškového jeřábu 350 tun a bagru s upraveným podvozkem pro stabilizaci na stěně věže. Zavěšený pracovní stroj odebírá části železobetonové skořepiny a shazuje je dovnitř věže. Před samotným zahájením demolice chladicí věže proběhlo zaslepení přívodu vody a likvidace vnitřní vestavby chladicí věže.

V místě zbourané chladicí věže je plánováno zakončení přívodu nového plynovodu o velmi vysokém tlaku a vybudování redukční/regulační stanice zemního plynu.

Materiál ze zbourané věže bude vytříděn, zrecyklován a použit zpětně k zasypání betonové vany a srovnání terénu. Bourání by mělo být hotové do konce roku. Navazující úklid a úprava terénu potrvá do března