Boom instalací fotovoltaik, baterií a tepelných čerpadel znamenal v posledních měsících v České republice vznik stovek nových instalačních firem. Úroveň jejich zkušeností v oboru a tím i kvalita instalací a servisu je často kolísavá, což může vést k závadám a v krajních případech i k haváriím nebo požárům. Je dobré, aby si zákazníci při výběru dodavatelů hlídali vedle ekonomické stability i technickou zdatnost firem a jejich montérů.

„Od našich zákazníků víme, že hledají dodavatele nejen spolehlivého ale i schopného postarat se o instalaci a bezpečný provoz fotovoltaik, baterií nebo tepelných čerpadel. Sami vědí, že kdo chce ušetřit na kvalitě, zadělává si na případné budoucí škody na majetku. Snažíme se proto neustále rozšiřovat paletu našich služeb v čele s hustou sítí techniků po celé ČR, dostatkem náhradních dílů na skladech k okamžitému dodání a poskytováním až 10leté záruční doby. Dva ze tří našich odběratelů totiž chtějí vedle dodávky na klíč včetně vyřízení dotace také následný servis,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Zákazníci by měli dodržovat obecné zásady nákupu průmyslového zboží, zejména vybírat certifikované výrobky, dodržovat návody a pokyny výrobců a používat jen kompatibilní zařízení. Platí také, že lidé, kteří si do své domácnosti pořídí střešní fotovoltaiku, bateriový akumulační systém nebo tepelné čerpadlo, by měli aspoň v základu vědět, jak technologie funguje a měli možnost ji ovládat. Alfou a omegou je samozřejmě ve všech případech kvalitní údržba. Instalaci technologie i následnou údržbu by měla provádět autorizovaná osoba s profesní kvalifikací, v případě slunečních elektráren je to např. „Elektromontér fotovoltaických systémů“ (kód:26-014-H).

„Servis patří mezi hlavní zásady, které zákazníkům výslovně doporučujeme už při instalaci. Základem je výchozí revize s garančním testem a každoroční prohlídky fotovoltaiky, baterie i rozvaděčů a smysl dává i termovizní kontrola. Zákazník by měl tyto servisní služby aktivně vyžadovat. Měl by také mít o instalované technologii aspoň základní znalosti a možnost její rychlé kontroly, např. přes mobilní aplikaci. Že něco není v pořádku, může i laikovi napovědět dobrý online monitoring elektrárny a kontinuální vyhodnocení dat z výroby elektřiny,“ říká Martin Matušák, manažer realizace ČEZ Prodej.

ČEZ Prodej chce kvalitu celkového zákaznického servisu zvyšovat i nadále. V horizontu několika měsíců představí další prozákaznické služby, včetně 24hodinové zákaznické linky či dalších prodloužených záruk na fotovoltaiky i tepelná čerpadla. V přípravě je také řešení, které by umožnilo zájemcům kombinovat dotační programy Nová zelená úsporám a Zelená úsporám Light pro zateplení, výměnu oken a pořízení fotovoltaiky nebo solárního ohřevu vody.

PĚT TIPŮ NA BEZPEČNÝ PROVOZ FOTOVOLTAIK

■ Dodržovat ochranné zóny: pro případný požární zásah zajistit minimální vzdálenosti od okolních předmětů a alespoň 2 metry od všech požárně otevřených ploch, nejlépe dodržet požární oddělení technologie od vnitřních prostor

Funkční pojistka po ruce: na snadno dostupné místo instalovat bezpečnostní pojistku, která slouží k „deaktivaci“ a odpojení elektrárny při hrozícím nebezpečí

■ Alarm je základ: v místě technologie nechme instalovat protipožární alarm, tak abychom nebezpečí identifikovali co možná nejdříve a měli šanci odpojit fotovoltaiku pro předcházení škody

■ Krotitelé blesků: zajistit ochranu před bleskem a přepětím. V tomto případě je nejlepší se obrátit přímo na odborníky v oboru, který pro Vás vyřeší vše na míru

■ Pozor na kabely: kontrolujeme kabelové trasy (správné uchycení, nevodivé podložky a větší vůle kabelu při přechodu ostrých hran atd)

PĚT TIPŮ NA BEZPEČNÝ PROVOZ BATERIÍ

■ Baterie ocení stabilní teplotu a sucho

  • ideální teplotní rozsah v prostorách k umístění baterie je 10-30 C (např. letních 40 C v půdních prostorách už může být rizikem),
  • nevystavujeme je vysokým teplotám a přímému záření nebo dlouhodobému chladu; kontakt s vlhkostí v případě zaplavení zase může vést ke zkratu v baterii;
  • vystavení mrazům naopak může u zapojené baterie zkracovat životnost
  • ideální umístění: temperované garáže, skladovací prostory, vyhrazené místnosti pro baterie

■ Žádné kutilství: k dodané zařízení nezapojovat „svépomocí“ další technologie, neinstalovat lithium-iontové nebo jakékoli svépomocí sestavované bateriové systémy ale pouze LiFePO4 (lithium-železo-fosfátové) baterie od prověřených dodavatelů

■ Nenechme baterii hladovou: zajišťujeme nabití ideálně v rozmezí 10-80 %, pro dlouhodobější odstavení nebo „konzervaci“ baterie je bezpečná úroveň nabití 30 %

■ Žádné nekompatibilní nabíječky: použití nabíječek např. s vyšším napětím může skončit poškozením baterie

■ Křehké zboží: vyhnout se mechanickému poškození i deformaci bateriových článků, např. při manipulaci, střetu s vozidly, pádu nebo vystavení nadměrnému tlaku při nevhodném umístění

TIPY JAK ZAJISTIT TEPELNÉMU ČERPADLU DLOUHOU ŽIVOTNOST

■ Servis každé léto: údržba by se měla opakovat i po uplynutí záruční doby, a to pravidelně jednou ročně, ideálně v létě, kdy je tepelné čerpadlo mimo provoz nebo se používá spíše k ohřevu vody než k vytápění

■ Kontrola všech tří částí: profi údržba by měla zkontrolovat trojici hlavních částí – elektro (kabely, stykače, pojistky), chladicí okruh (těsnění, chladicí látka) a mechanika (upevnění čerpadla, ložiska)

■ Provoz kopíruje teplotu: načasovat systém tak, aby byl v chodu v době nejvyšších denních teplot, při nízkých teplotách naopak provoz tlumit

■ Ideální nastavení: stav, kdy kompresor pracuje na 50—70 % nominálního výkonu; ověřit správně nastavení lze kontrolou hlučnosti vnější části čerpadla

■ Pozor na zimu: vnější čerpadla nesmí zůstat pod sněhem nebo zamrznout, je třeba pravidelně kontrolovat odtok kondenzátu