S příchodem září začala v Česku topná sezona. Vzhledem k raketově rostoucím nákladům na energie se velká část českých domácností ocitá v problémech. Podle průzkumu Institutu pro prevenci a řešení předlužení způsobil růst cen energií od loňského podzimu finanční potíže ve více než 50 % domácnostech. Aktuální ceny jsou přitom i mnohonásobně vyšší. Česká společnost BeiT, která se zabývá vývojem technologií digitalizujících správu nemovitostí, představuje možnost snížení nákladů o 10 až 30 % pomocí dálkového odečtu energetické spotřeby a jejího podrobného monitoringu a analýzy.

„Eskalující situace okolo cen energií představuje problém pro značnou část domácností a počínající topná sezona tyto komplikace prohloubí. Ušetřit se však dá i jiným způsobem než prostým snížením osobního komfortu. V BeiT dlouhodobě vyvíjíme technologie, které správu našich domovů plně digitalizují a skrze dálkový monitoring energií umožňují, abychom o své energetické spotřebě měli přehled nikoli po roce, nýbrž každou hodinu. S takovými nástroji může každý získat plnou kontrolu nad svou spotřebou a obratně na ni reagovat. Dle různých analýz dokáže pravidelný monitoring domácnostem ušetřit až 30 % nákladů za energie,“ komentuje Miro Hachlinec, zakladatel společnosti BeiT.

Poskytování přehledu o energetické spotřebě domácností se má v České republice již zanedlouho stát běžnou realitou. To z důvodu implementace směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED), jejíž první část byla promítnuta do zákona o hospodaření s energiemi, druhá vejde v platnost 1. ledna 2023 v rámci novelizace zákona o službách spojených s užíváním bytů. Ta správcům nemovitostí a SVJ ukládá povinnost informovat nájemce o spotřebě vybraných energií každý měsíc.

Pomocná ruka digitalizace

„Pomoc, jakou nabídne počeštěná EED domácnostem, je z našeho pohledu nedostatečná. Dostane-li nájemník přehled o své spotřebě jednou měsíčně, nemůže na ni pružně reagovat. Kromě toho se dozví pouze svou spotřebu tepla a teplé vody. Detail spotřeby elektřiny, plynu nebo studené vody měsíčně vůbec neuvidí. Implementace řešení pro všechny energie přitom vyžaduje podobnou investici jako zmiňované technologie monitorující spotřebu v reálném čase,“ dodává Miro Hachlinec.

Nástroje poskytované společností BeiT tak získávají pozornost stále většího počtu správcovských firem, které řešení začínají poskytovat svým klientům. Aktuálně se řešení připravuje pro portfolio 100 tisíc bytů.

BeiT monitoring energetické spotřeby v reálném čase propojuje s aktuálními ceníky dodavatelů energií. Nájemník tak nedostává informaci o své spotřebě v jednotkách kWh či GJ, ale přímo v korunách.

„Skrze dálkový odečet poskytujeme správcům nemovitostí jednoduchý a efektivní nástroj, jak nejen snadno splnit podmínky evropské směrnice, ale navíc mít celou nemovitost pod kontrolou po všech dalších stránkách, které se s její správou pojí. Uživatel má přehled o nákladech za energie a jejich finančním vypořádání, k dispozici vzdálenou podporu, kontrolu autonomních měřicích technologií, komunikační nástroj a řadu dalších funkcí. To vše v jedné mobilní aplikaci,“ dodává Miro Hachlinec.

„S moderními technologiemi, které poskytují neustálý přehled o energetické spotřebě, jsme na nadcházející nelehké období lépe připraveni,“ dodává Martin Kroh, dlouholetý předseda představenstva SBD Praha, firmy, která jako jeden z klientů na řešení společnosti BeiT sází.