„Neplýtvej energií“ je téma letošního Evropského týdne mobility (ETM), největší evropské kampaně na podporu udržitelné městské mobility. Energetická krize, která zasáhla Evropu, změnila náš každodenní život, zároveň ale zrychlila energetické úspory a proměnu energetiky. Efektivní a dlouhodobě udržitelná řešení potřebuje i doprava ve městech a obcích. Evropský týden mobility proběhne 16.-22. září.

Kampaň například připomíná, že pokud pro svou běžnou cestu po městě místo jízdy autem zvolíme chůzi, jízdu na kole nebo veřejnou dopravou, vynaložíme energii mnohem efektivněji. Udržitelné formy dopravy jsou méně náročné na emise. Pomáhají zpomalit prohlubování klimatické změny, nebo snížit závislost na fosilních palivech, jejichž těžba i spotřeba má celou řadu negativních dopadů na životní prostředí. V neposlední řadě aktivním pohybem přispějeme našemu vlastnímu zdraví.

Letošní kampaň ETM Neplýtvej energií se opírá o pět pilířů, které včetně příkladů dobré praxe a návrhů na letošní aktivity popisuje Tematický průvodce. Ten je spolu s grafickými materiály k dispozici na webu MŽP.

Představení tématu Neplýtvej energií

Veřejná doprava

Aktivní mobilita

Snižování závislosti na autech

Řízení mobility

Řešení pro infrastrukturu

Registrace do Evropského týdne mobility 2023

Registrace do letošní kampaně začala v květnu a zapojit se mohou všichni zdarma. Svou aktivitu na podporu udržitelné městské mobility může představit jakákoliv obec, ať už pořádá společnou procházku městem, cyklojízdy, přednášky či akce pro děti nebo Den bez aut. Seznam aktuálně zapojených českých obcí a jimi plánovaných aktivit naleznete zde. Díky oficiální registraci získají účastníci přístup k materiálům plným inspirace, město či obec získá navíc pozitivní publicitu. Ještě stále se můžete přihlásit do Evropského týdne mobility 2023.

Obce a města se mohou také utkat se svými protějšky z celé Evropské unie o cenu EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY. Do tohoto klání se mohou přihlásit radnice, které uspořádají všechny tři typy aktivit, tedy: 1) v průběhu týdne od 16. do 22. září zorganizují aktivity zaměřené na udržitelnou dopravu; 2) implementují alespoň jedno trvalé dopravní opatření; 3) zorganizují Den bez aut. Registrace do letošní soutěže bude spuštěna krátce po skončení zářijové kampaně.Cena AKCEMOBILITY 2023

Se svým projektem udržitelné dopravy mohu soutěžit nejen města a obce ale i další subjekty. Pro ně je určená AKCEMOBILITY. Zapojit se mohou občanské iniciativy, vzdělávací instituce nebo neziskové organizace. Soutěž AKCEMOBILITY se vztahuje na akce konané kdykoliv během roku a registrovat se můžete již nyní. Dejte o sobě vědět!

SMART COMMUNITY

Pod záštitou MŽP proběhne v úterý 19. září v Městské knihovně v Praze 10. ročník celostátní konference z cyklu SMART COMMUNITY. Hlavním tématem bude vodík v dopravě, infrastruktura pro čistá vozidla, aktivní mobilita nebo koncept patnáctiminutového města (tedy decentralizovaná města, kde jsou do 15 minut chůze nebo jízdy na kole dosažitelné klíčové body jako jsou školy, obchody nebo sportoviště). Doprovodná výstava prostředků čisté mobility bude věnována mikromobilitě. Zaregistrovat se můžete na tomto odkazu.

MŽP podporuje čistou dopravu ve městech a obcích

Vedle nemotorové dopravy podporuje Ministerstvo životního prostředí také přechod na bezemisní vozidla. V loňském červnu vyhlásilo výzvu č. 3/2022 Ekomobilita na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a dobíjecích stanic pro veřejný sektor, která je financována z Národního plánu obnovy s celkovou alokací 600 mil. Kč. Kromě měst a obcí mohou o dotaci žádat také například státní podniky, vzdělávací instituce nebo nestátní neziskové organizace. O příspěvek na pořízení čistého vozidla je možné žádat do 15. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace. Aktuálně jsou evidovány žádosti o dotaci za více než 475 mil. Kč, což odpovídá téměř 1300 vozidlům a 330 dobíjecím stanicím.

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY (ETM) je kampaní Evropské komise, která se koná již od roku 2002. Do ETM se tradičně zapojují obce, důležitou součástí jsou ale také samotní občané, neziskové organizace a občanské iniciativy. Kampaň usiluje o zvýšení povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozorňuje na problémy v dopravě a hledá řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. ETM k akci vybízí sloganem „Kombinuj a jeď!“, obyvatelé tak dostanou příležitost cíleně vyzkoušet různé způsoby dopravy a užít si výsady městského prostředí bez automobilů. Vedle toho zástupci samospráv mohou v rámci kampaně otestovat či prezentovat nová dopravní opatření a vést dialog s občany o problematice udržitelné městské mobility.