Blížící se rok 2024 s sebou přináší nové zákonné povinnosti. Jednou z klíčových novinek bude směrnice CRSD, zavedená Evropskou unií, která se v následujících letech stane relevantní pro většinu evropských firem. V reakci na tuto výzvu přichází Thein Digital, přední český dodavatel digitálních řešení, s technologickým nástrojem známým pod názvem IBM Envizi. Ten má za cíl efektivně pomoci organizacím plnit nová kritéria spojená právě se vzniklou legislativní úpravou.

V současné době se jen málo tuzemských firem může pochlubit plně nastavenými principy trvale udržitelného rozvoje, silnou CSR strategií a měřenými cíli v rámci ESG. Během roku 2024 se však očekává, že vejde v účinnost nová směrnice CRSD o nefinančním reportování, zaměřující se právě na faktory udržitelnosti, a tuzemské společnosti tak svou pozornost dříve či později budou muset zaměřit tímto směrem.

Nová směrnice CSRD, zavedená Evropskou unií, představuje klíčový krok k harmonizaci a zvýšení transparentnosti v oblasti udržitelnosti. Postihuje nejen největší korporace, ale také širší spektrum firem, a to nejen v Evropě. Rovněž rozšiřuje povinnosti organizací týkající se zmiňovaného nefinančního reportingu, což zahrnuje i větší důraz na ESG faktory. Podle této směrnice budou firmy povinny pravidelně a podrobněji reportovat o svých udržitelnostních praktikách, včetně environmentálních a sociálních aspektů a aspektů řízení. Tlak na ESG reporting a měření uhlíkové stopy je už nyní znatelný nejen ve velkých organizacích, ale také v rámci jejich dodavatelského řetězce, který významně přispívá k nepřímým emisím v rámci Scope 3.

Daniel Petrásek, odborník na trvale udržitelný rozvoj ve společnosti Thein Digital, zdůrazňuje důležitost začít s přípravou strategie co nejdříve: „Implementace strategie trvalé udržitelnosti a ESG reportingu vyžaduje plánování a přípravu. Čas běží, takže není radno čekat nebo se všemu věnovat až na poslední chvíli. Se správně zvoleným partnerem ale může být vše relativně snadné a efektivní. Důležité je si také uvědomit, že splnění legislativy není stěžejní důvod, proč se této oblasti věnovat. Udržitelnější a společensky odpovědnější přístup přináší do firem zřetelnou hodnotu.” 

Thein Digital tak přináší svým zákazníkům, ať už jde o velké nebo středně velké společnosti, komplexní portfolio služeb v oblasti udržitelnosti a ESG reportingu.

Technologiemi k lepšímu reportingu

„Ačkoliv se na první pohled může zdát ESG reporting těžce uchopitelnou záležitostí, plnění nových zákonných povinností takového rozsahu nemusí být s využitím softwarových nástrojů složité,” vysvětluje Petrásek. Klíčovou technologií, kterou používají experti Thein Digital pro ESG performance management, je software Envizi od IBM. Modulární software podporuje všechny hlavní metodiky pro ESG reporting a umožňuje organizacím řídit a reportovat plnění environmentálních cílů, ale také tvořit predikce o budoucím vývoji dekarbonizace na základě definovaných projektů.

Díky automatizaci sběru dat a konsolidaci více než 500 datových typů nabízí software Envizi od IBM nejen efektivitu, ale také schopnost identifikovat oblasti pro zlepšení a vyhodnocovat rizika spojená s udržitelností.

ESG Tým v Thein Digital

Společnosti Thein Digital, sestávající z týmu odborníků certifikovaných v oblasti udržitelnosti, věří, že jejich znalosti a dovednosti budou pro firmy klíčovým partnerem při vytváření udržitelných strategií a dosahování ESG cílů. Tým se pyšní certifikacemi, jako jsou GRI Sustainability Professional Certification a certifikace od IBM na udržitelnost a softwarové produkty jako je Envizi nebo Tririga, což posiluje jeho odbornou autoritu v oblasti udržitelného rozvoje.

„Využíváním moderních technologií, jako je software Envizi od IBM, jsme připraveni poskytnout organizacím komplexní a efektivní podporu na cestě k úspěšnému ESG reportingu a trvale udržitelnému rozvoji,” říká Daniel Petrásek z Thein Digital a dodává: “Námi dodávané technologické řešení není pouze nástrojem, ale také klíčem k transformaci firemní odpovědnosti a tvorbě pozitivního dopadu na společnost. Jsme rádi, že tohoto můžeme být součástí.”