Dirk Weigelt, Senior Product Marketing Manager ve společnosti Panasonic TOUGHBOOK

Moderní mobilní pracovník potřebuje spolehlivé, přizpůsobitelné a odolné zařízení, které ho udrží ve spojení a produktivního i v těch nejnáročnějších prostředích bez ohledu na obor. Co však dělá odolné zařízení „odolným“?

Porozumění specifikaci MIL

Termín „odolný“ je často skloňován a používán a na trhu je k dispozici mnoho zařízení, která jsou takto označována. Od šedesátých let minulého století však ministerstvo obrany Spojených států stanovilo standard pro odolné zařízení, známý jako MIL-Spec, přičemž nejnovější standard, americký MIL-STD 810H, využívají výrobci k simulaci toho, jak bude mobilní zařízení fungovat v různých extrémních podmínkách.

Tyto testy lze upravit tak, aby vyhovovaly potřebám konkrétního zákazníka nebo odvětví, což výrobcům umožňuje vybrat si požadované testy a podle nich pak upravit parametry. Obecně se uznává, že jakmile je zařízení testováno a splňuje určité normy MIL-STD 810H může být považováno za „odolné“.

Například zařízení Panasonic TOUGHBOOK G2 a TOUGHBOOK 40 mají certifikaci MIL-STD 810H, což označuje skutečně odolné zařízení, které je určeno pro obranný sektor a použití ve vojenských vozidlech.

Proč je testování důležité

Skutečně odolná robustní zařízení je třeba testovat až do absolutních mezí, někdy až do zničení, aby se zajistilo, že zařízení budou moci fungovat za jakýchkoli podmínek. Příklady testů MIL-Spec zahrnují:

Pády: Jedna z nejčastějších příčin poškození podnikových mobilních zařízení. Vzhledem k jejich použití v netradičních prostředích je pravděpodobné, že dojde k jejich pádu.

Výška: V případě, že se jedná o náraz, je nutné, aby byl náraz proveden z výšky: vibrace ve snížené atmosféře ve výšce 15 000 stop budou mít větší dopad než na úrovni moře.

Vítr a déšť: Málokterý kriticky důležitý pracovník může během deště přestat pracovat.

Vysoké a nízké teploty: Mobilní pracovníci potřebují vědět, že v extrémním horku nebo chladu mohou zařízení pracovat, aniž by došlo k poškození vnitřních součástí.

Vibrace: Odolná zařízení jsou často instalována ve vozidlech a pohybují se po nerovném terénu, kde jsou běžné silné vibrace.

Teplotní šok: Testuje odolnost obrazovek a dalších součástek při rychlém přechodu z jednoho teplotního extrému do druhého.

Písek a prach: U neutěsněných zařízení může dojít k poškození vnitřních součástí nečistotami.

Výbušniny: Zařízení jsou testována, aby se zajistilo, že se po kontaktu s výbušninami nevznítí.

Otázky, které je třeba si položit

Vzhledem k tomu, že organizace hledají odolné zařízení, které bude v průměru fungovat 5-7 let, musí mobilní pracovníci zajistit, aby notebook nebo tablet mohl nepřetržitě plnit kritické úkoly v nehostinném prostředí.

Nicméně MIL-Spec není samospásné; neexistuje jediný řídicí orgán, který by prováděl testování, takže je důležité klást si při pořizování odolných zařízení níže uvedené otázky.

Získejte další nezávislý názor

Organizace by se měly ujistit, že zařízení má ověření MIL-Spec, prostřednictvím třetí strany. Díky mnoha testům, které jsou prováděny nezávisle, musí zajistit, že splnilo testy, které nejlépe odrážejí prostředí, v němž bude pracovat.

Ďábel se skrývá v detailech (testů)

Vzhledem k tomu, že dodavatelé odolných zařízení si stanovují své vlastní parametry, je analýza drobného písma klíčová. Bylo například při pádových testech použito více zařízení?

Jaká je míra selhání?

MIL-Spec je pouze test. Roční míra selhání zařízení skutečně prokáže, zda zařízení mohou bez problémů fungovat i po několika letech namáhání, proto vždy požadujte ověření od výrobce.

Jaké funkce jsou součástí balení?

Testování je jedna věc, ale organizace musí věnovat pozornost funkcím, které budou nejlépe fungovat u těch, kteří je používají v terénu. Reaguje například obrazovka přesně na ruce v rukavicích, pro ty mobilní pracovníky, kteří pracují v extrémních mrazech?

Záruky a podpora

Odolná zařízení musí být zálohována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, aby organizace měly naprostý klid, že případné výpadky budou minimalizovány. Například záruka ProTect PLUS Premium společnosti Panasonic zahrnuje vše od ochrany a výměny baterií až po vzdálenou technickou podporu od specializovaných techniků TOUGHBOOK.

Bezpečnost je nejdůležitější

Odolnost a pevnost automaticky neznamená, že obrana zařízení proti kybernetickým útokům je neproniknutelná. Například vojenské organizace, které zpracovávají kritická data, nebo zdravotnické služby pracující s důvěrnými informacemi o pacientech potřebují řešení, které jim zajistí naprostý klid.

TOUGHBOOK jde ještě dál

Společnost Panasonic se snaží zajistit, aby její zařízení splňovala slib odolné spolehlivosti v nejrůznějších prostředích. Všechna zařízení TOUGHBOOK, bez ohledu na stupeň odolnosti, musí projít přísným testováním, které provádějí inženýři výzkumu a vývoje, a také v nezávislých, mezinárodně uznávaných zkušebnách třetích stran pro naše částečně a plně odolná zařízení.

Technici společnosti Panasonic provádějí tyto testy za parametrů, které často překračují zkušební specifikace MIL-STD 810H, Panasonic tak činí v rámci svého poslání poskytovat stále vyšší úroveň funkčnosti, výkonu a spolehlivosti.