V roce 2020 tvořily obnovitelné zdroje energie 37 % hrubé spotřeby elektřiny v EU, oproti 34 % v roce 2019.

Větrná a vodní energie tvořily více než dvě třetiny celkové elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů (36 %, resp. 33 %). Zbývající třetina elektřiny pocházela ze solární energie (14 %), pevných biopaliv (8 %) a dalších obnovitelných zdrojů (8 %). Solární energie je nejrychleji rostoucím zdrojem: v roce 2008 představovala pouze 1 % elektřiny spotřebované v EU, v minulém roce 5,18 %.

Mezi členskými státy EU bylo více než 70 % elektřiny spotřebované v roce 2020 vyrobeno z obnovitelných zdrojů v Rakousku (78 %) a Švédsku (75 %). Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů byla rovněž vysoká a tvořila více než polovinu spotřebované elektřiny v Dánsku (65 %), Portugalsku (58 %), Chorvatsku a Lotyšsku (v obou případech 53 %). Na opačném konci žebříčku byl podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů 15 % nebo méně na Maltě (10 %), Maďarsku a Kypru (oba 12 %), Lucembursku (14 %) a Česku (15 %).  Zdroj: Eurostat.

Poz. redakce. Za dvanáct let se podíl solární energie na výrobě elektřiny zvýšil o 4,18 %, což činí její průměrný roční přírůstek v EU přibližně 0,35 %. Pokud v údajích není statistická chyba, pak je to neuvěřitelně málo.