Společnosti BASF, SABIC a Linde podepsaly společnou dohodu o vývoji a prezentaci řešení pro elektricky vyhřívané parní krakovací pece. Toto strategické partnerství může mít přelomový význam pro celý segment chemického průmyslu: jeho záměrem je posunout chemickou produkci o mílový krok kupředu k vizi bezemisní ekonomiky.

Parní krakovací jednotky hrají zásadní roli při výrobě základních chemikálií. Nacházejí se totiž úplně na začátku výrobního řetězce chemického průmyslu a zodpovídají za dělení složitějších uhlovodíků na jednodušší sloučeniny, tedy za výrobu základních chemikálií, jako jsou etylen, propylen či butadien.

„Tato látková přeměna je značně energeticky náročná, protože reakce se provádí při teplotách kolem 850 °C. Doposud se k vytápění pecí používala fosilní paliva, BASF však spolu s partnery usiluje o jejich nahrazení elektřinou z obnovitelných zdrojů,“ říká Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Obr. srovnání konvenčního a inovativního krakování

Společnosti BASF, SABIC a Linde podepsaly společnou dohodu o vývoji a prezentaci řešení pro elektricky vyhřívané parní krakovací pece. Toto strategické partnerství může mít přelomový význam pro celý segment chemického průmyslu: jeho záměrem je posunout chemickou produkci o mílový krok kupředu k vizi bezemisní ekonomiky.

Parní krakovací jednotky hrají zásadní roli při výrobě základních chemikálií. Nacházejí se totiž úplně na začátku výrobního řetězce chemického průmyslu a zodpovídají za dělení složitějších uhlovodíků na jednodušší sloučeniny, tedy za výrobu základních chemikálií, jako jsou etylen, propylen či butadien.

„Tato látková přeměna je značně energeticky náročná, protože reakce se provádí při teplotách kolem 850 °C. Doposud se k vytápění pecí používala fosilní paliva, BASF však spolu s partnery usiluje o jejich nahrazení elektřinou z obnovitelných zdrojů,“ říká Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Při nasazení zelené elektřiny má nová technologie potenciál snížit emisní stopu procesu až o 90 %. Výroba základních chemikálií odpovídá podle kalkulací BASF přibližně za 70 % emisí chemického průmyslu. Snaha BASF, SABIC a Linde transformovat jeden z pilířů petrochemického průmyslu má proto potenciál snížit emise v rámci celého odvětví přibližně o dvě třetiny, a tak pomoct naplnit vizi bezemisní ekonomiky, jak ji vytyčila Zelená dohoda pro Evropu.

Zatímco BASF a SABIC do projektu přinášejí své know-how z oblasti chemických procesů a provozu parních krakovacích pecí, Linde poskytuje odborné znalosti týkající se vývoje a výroby technologií pro parní krakování.

BASF tento projekt rozvíjí paralelně s jinými projekty, které se taktéž zaměřují na úsporu emisí a udržitelnost. Například zelenou elektřinu pro krakovací jednotky bude BASF dodávat společnost RWE. RWE a BASF společně vybudují pobřežní větrný park s plánovanou kapacitou 2 GW, která bude zásobovat centrálu BASF a největší chemický závod na světě v německém Ludwigshafenu.

Výroba základních chemikálií odpovídá podle kalkulací BASF přibližně za 70 % emisí chemického průmyslu. Snaha BASF, SABIC a Linde transformovat jeden z pilířů petrochemického průmyslu má proto potenciál snížit emise v rámci celého odvětví přibližně o dvě třetiny, a tak pomoct naplnit vizi bezemisní ekonomiky, jak ji vytyčila Zelená dohoda pro Evropu.

Zatímco BASF a SABIC do projektu přinášejí své know-how z oblasti chemických procesů a provozu parních krakovacích pecí, Linde poskytuje odborné znalosti týkající se vývoje a výroby technologií pro parní krakování.

BASF tento projekt rozvíjí paralelně s jinými projekty, které se taktéž zaměřují na úsporu emisí a udržitelnost. Například zelenou elektřinu pro krakovací jednotky bude BASF dodávat společnost RWE. RWE a BASF společně vybudují pobřežní větrný park s plánovanou kapacitou 2 GW, která bude zásobovat centrálu BASF a největší chemický závod na světě v německém Ludwigshafenu.

Obr na úvod. Krakovací pec v Ludwigshafenu