Společnost Savills připravila přehled, jak by měl realitní trh reagovat na měnící se věkovou strukturu celosvětové populace. Tato studie se týká predikce nabídky bydlení a s tím spojených služeb a hybridních modelů práce. Není žádnou novinkou, že mnohé evropské země patří k nejrychleji stárnoucím zemím na světě. Za 10 let bude v Česku nejvíce obyvatel ve věku 50 až 59 let. Podobně jsou na tom další státy ve střední a východní Evropě. V Německu, Rakousku, Itálii nebo Francii bude dominantní věková skupina 60 až 69 let. Na druhém konci žebříčku je mnoho afrických zemí, kde se zvyšuje počet mladých obyvatel.

Demografická struktura v roce 2033 – převládající věková skupina podle zemí a vybraná města podle podílu obyvatel v roce 2033

Zdroj: Savills Research s využitím Oxford Economics

Bydlení – menší byty, domy pro seniory a pozitivní dopad technologií

Větší počet starších obyvatel obvykle znamená více jednočlenných domácností, což vytváří poptávku po menších bytech. Tato poptávka bude aktuální i u mladších věkových skupin, které díky trendu zakládat rodinu později, hledají větší bydlení až v pozdějším věku. Zásadní roli budou hrát technologie, které pomohou lidem zůstat déle ve svých domovech a zlepší zdravotní péči o seniory. Flexibilní nájemní modely a nové typy bydlení, jako je například bydlení pro seniory bez pečovatelské péče, mohou uvolnit nemovitosti pro mladší generace a zároveň zmírnit osamělost starších lidí.

Urbanizace a populace – důraz na faktory ESG

V současné době žije ve městech přibližně 55 % světové populace a tento trend se do roku 2050 zvýší na 68 %. Rostoucí urbanizace také umocňuje rostoucí důraz na faktory ESG mezi investory a širokou veřejností. Ačkoli města zabírají méně než dvě procenta celkové rozlohy světa, produkují 80 % hrubého domácího produktu, ale také 70 % emisí uhlíku.

Kancelář místem pro všechny věkové kategorie

Mladší generace má tendenci hledat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Oceňuje však také pocit komunity, který jí přináší práce na pracovišti. Starší generace naopak často upřednostňují práci doma bez rušivých vlivů kanceláře. Ale jakýkoli hybridní model práce vyžaduje flexibilní kancelářské prostory, které vyhovují všem generacím. To je důležité zejména ve stárnoucích společnostech, kde se snižuje počet pracovních sil a kde příznivé prostory v kombinaci s flexibilní prací mohou pomoci udržet starší lidi v zaměstnání.

Digitální generace

Generace Z, lidé narození v letech 1997 až 2012, dospívá a stala se nejpočetnější generací na světě. Díky své digitální zdatnosti je mobilnější než předchozí generace. To podporuje poptávku po studentském bydlení na nejoblíbenějších vzdělávacích trzích v USA, Velké Británii a Austrálii. Tato generace z ekologických důvodů méně jezdí autem. To může být bodem zlomu pro tzv. 15minutová města. Aby správci nemovitostí tuto skupinu oslovili, musí dbát na ochranu životního prostředí a nabízet personalizované, bezproblémové online služby nebo služby založené na aplikacích. Znění celé studie zde https://1url.cz/tuqsr