Nový výzkum nezávislé konzultační společnosti Smithers ukazuje, jak může inkoustový tisk štítků na vyžádání evropským podnikům výrazně ušetřit spotřebu energie, snížit objem odpadu z materiálů a inkoustu, a zajistit tak efektivnější a udržitelnější značení výrobků.

Pokud by evropské podniky přešly na inkoustový tisk štítků na vyžádání, ušetřilo by se tím množství energie odpovídající 28,7 milionům kWh, což je ekvivalent osvětlení 95 960 domácností. Dále by došlo ke snížení emisí CO2 o 6,7 milionů tun. Inkoustový tisk na vyžádání může také eliminovat plýtvání štítky o rozloze 180 milionů čtverečních metrů, což je ekvivalent 25 264 fotbalových hřišť, a snížit množství spotřebovaného inkoustu odhadem o 619 tun, což odpovídá hmotnosti 41 dvoupatrových autobusů.

Společnost Smithers provedla výzkum s cílem porovnat a vyhodnotit udržitelnost různých tiskových procesů a toho, jak je různé značky mohou využívat k dosažení cílů v oblasti udržitelnosti. Společnost analyzovala podniky využívající zakázkový, termotransferový a interní barevný inkoustový tisk a vypočítala dopad v oblasti udržitelnosti od zásob štítků až k jejich použití v 5 klíčových kategoriích: energie, odpad, spotřební materiál, skladování a přeprava a oddělování podkladového materiálu.

Výzkum ukázal, že interní produkce inkoustových štítků může mít zásadní obchodní a provozní přínosy, ale také prokazatelné benefity pro životní prostředí včetně výrazného snížení spotřeby energie, odpadu a spotřebního materiálu, což může společnostem pomoci splnit následující cíle udržitelného rozvoje (SDG) OSN:

► SDG 7 – Dostupné a čisté energie

Inkoustová tiskárna nabízí mnohem méně energeticky náročný proces a spotřebuje pouze 1 % energie pro stejné vytištěné množství.

► SDG 8 – Důstojná práce a ekonomický růst

Inkoustový tisk může uživatelům štítků přinést nákladovou efektivitu a vyšší marže.

► SDG 9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Inovativní inkoustová technologie může snížit plýtvání materiálem štítků a předejít zastarávání zásob.

► SDG12 Odpovědná výroba a spotřeba

Výsledkem inkoustového tisku, v porovnání s termotransferovým tiskem, je výrazné snížení odpadních materiálů (např. pásky).

Ciaran Little, viceprezident divize informací společnosti Smithers, uvádí: „Tisk štítků prochází výraznými změnami, protože podniky se snaží využívat nové digitální technologie a reagovat na rostoucí poptávku spotřebitelů po individuálních řešeních a včasné dodávce. Výsledkem je, že trh digitálního tisku štítků rychle roste, a to na úkor procesů analogového tisku. Značky si stále více uvědomují výhody interního tisku štítků, nabízejícího rychlejší, všestrannější a kvalitnější řešení, které zároveň snižuje množství odpadu, zastarávání a rizika zpoždění dodávek.“

„Inkoustový tisk barevných štítků na vyžádání je často nejudržitelnější a provozně nejefektivnější volbou. Eliminuje tradiční problémy s termálním přetiskem. Bez zpoždění, plýtvání nebo nepohodlí. Firmy tak mohou zapomenout na předtištěné zásoby štítků, výrobní prostoje, ztracené objednávky nebo pozdní zásilky. Inkoustový tisk štítků také zajišťuje snadnou vizuální identifikaci, efektivitu a flexibilitu.“

Robert Matuška, Business Account Manager ve společnosti Epson Europe CZ & SK, poznamenává: „Štítky jsou pro značky v široké řadě sektorů zásadním aspektem podnikání. Výběr správného procesu tisku štítků může přinést významné komerční výhody s ohledem na rychlost uvedení produktů na trh, flexibilitu a kvalitu. To vše může pozitivně ovlivnit zkušenost zákazníků a podpořit prodej. Stále více značek nyní přechází na inkoustový tisk barevných štítků na vyžádání, protože to může významně přispět k dosažení cílů v oblasti udržitelnosti a zlepšit obchodní transakce.“

„Inkoustový tisk štítků na vyžádání může významně snížit celkovou spotřebu energie, minimalizovat odpad díky snížení odpadu a zastarávání a snížit spotřebu spotřebního materiálu, zejména pásek z termotransferového přenosu, ale také inkoustu. Optimalizace dodavatelských řetězců a budoucích inovací v oblasti oddělování podkladového materiálu, stejně jako rostoucí zavádění recyklace inkoustových kazet, mohou dále podpořit přínosy v oblasti udržitelnosti při přechodu na inkoustové tiskárny.“

Energeticky náročné procesy

Zpráva odhaluje, jak jsou komerční tiskové procesy s tradiční tiskárnou štítků energeticky náročné. Využívá totiž přibližně 39 kWh na 1 000 metrů čtverečních vytištěných štítků. Pokud má tento štítek proměnná data vytištěná pomocí termálního přenosu, je celková spotřeba energie 41 kWh na 1 000 metrů čtverečních. Inkoustová tiskárna nabízí mnohem méně energeticky náročný proces a spotřebuje pouhé 1 % této energie na stejný počet čtverečních metrů. Pokud by všichni cíloví zákazníci v segmentu tisku štítků přešli na inkoustový tisk, mohlo by to ušetřit 28,7 milionů kWh ročně. To u elektrického vozidla ročně odpovídá 9 milionům najetých mil a osvětlení 95 960 domácností.

Snížení odpadu

Společnost Smithers odhaduje, že je od produkce štítků do konečné aplikace zlikvidováno až 11 % materiálu na výrobu štítků. To může být následkem toho, že firma s produkcí štítků začíná, nebo jednoduše následkem chyb při tisku. Obě tyto možnosti lze eliminovat přechodem na barevný inkoustový tisk na vyžádání. Společnost Smithers vypočítala, že pokud daný trh přejde na inkoustový tisk, úspory materiálu by se ročně mohly rovnat 180 milionům čtverečních metrů, což je ekvivalent 25 264 fotbalových hřišť.

V oblasti termotransferového tisku je jednou z klíčových výzev s ohledem na udržitelnost používání pásky. Na každý čtvereční metr vytištěného štítku se použije velké množství pásky, bez ohledu na pokrytí obrazem. Lze ji použít pouze jednou a nelze ji snadno recyklovat. Pokud je k vytvoření dvou nebo více barev použit termotransferový proces, pak je třeba použít další dvě pásky. Likvidace pásky nebývá v rámci celkové ekologické stopy značky mnohdy brána v potaz. Pokud by se však z veškerého současného termálního tisku štítků přešlo na inkoustový tisk, úspory by mohly být značné. Díky tomu by se ušetřilo 109 milionů čtverečních metrů pásek (15 333 fotbalových hřišť) a 619 tun inkoustu (41 autobusů).