Vysoké účty za elektřinu, boj s plísní na stěnách nebo krátká životnost obvodových konstrukcí – to všechno může mít na svědomí chybějící nebo nekvalitní zateplení. Tři čtvrtiny bytových a 56 % rodinných domů v České republice byly postaveny před rokem 1980 a 70 % z nich dodnes není vůbec či je pouze částečně zateplené. Zateplení přitom nabízí celou řadu benefitů jak pro peněženku, tak i zdraví obyvatel.

Průzkum Sdružení EPS ČR ze srpna loňského roku navíc odhalil, že každý pátý Čech není spokojen s tepelným komfortem svého obydlí. „Nejčastějším problémem, který trápí až třetinu domácností, je přílišné teplo v obytných prostorech během letních měsíců. Necelá čtvrtina Čechů se pak s problémy s tepelným komfortem setkává i během zimního období, kdy musí pro dosažení příjemné vnitřní teploty přehnaně topit. Nedostatečně vytopené obytné místnosti v kombinaci s vysokou vlhkostí jsou předpokladem k růstu plísní, což představuje významné zdravotní riziko.   S tímto jevem se bohužel setkává až 30 % Čechů,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Právě realizace komplexního zateplení včetně výměny oken a instalace stínící techniky přitom může tyto i další problémy, se kterými se obyvatelé nezateplených nemovitostí běžně setkávají, vyřešit jednou pro vždy. Zateplení se tak stává klíčovým prvkem moderního a udržitelného bydlení. Pojďme si připomenout všechny výhody, které nám přináší:

  1. Snížení nákladů na vytápění

Zateplením lze průměrně ušetřit okolo 50 % výdajů na energie, v případě kvalitní komplexní renovace (zateplení, rekuperace, OZE, okna) lze snížit spotřebu až o 70-90 %. Investice do zateplení je jednorázová, avšak spotřebu energií na vytápění snižuje trvale. Tepelný komfort a kvalita vnitřního vzduchu mají výrazný vliv na zdraví a kvalitu života. V roce 2022 si přitom 9 % obyvatel EU (přibližně 40,5 milionu lidí) nemohlo dovolit udržovat svůj domov dostatečně teplý. Tepelná izolace snižuje provozní náklady a zvyšuje tak disponibilní příjmy domácností.

  1. Snížení nákladů na klimatizaci

Zvyšující se teploty v letních měsících nás často nutí instalovat do svých domů klimatizační jednotky. Na ochlazení místnosti o 1 stupeň je přitom třeba 2,5 až 3x více energie než na její ohřátí o 1 stupeň. Jinými slovy ochlazení bytu se oproti jeho vytopení prodraží 2,5 – 3x. Další náklady představuje nákup, instalace, pravidelná kontrola a údržba samotných klimatizačních jednotek. Pokud je dům kvalitně tepelně izolován včetně instalace stínící techniky na osluněných stranách, za vysokých teplot se nepřehřívá, a naopak dokáže udržet příjemnou pokojovou teplotu.

  1. Bezpečná a návratná investice

Návratnost investice do zateplení je pro průměrně velký rodinný dům vytápěný zemním plynem zhruba 6,5 roku, u akumulační elektrické energie je to zhruba 4,5 roku. Reálně se navíc návratnost kvůli rostoucím cenám energií v posledních letech stále zkracuje. Pro srovnání, v roce 2012 byla návratnost u průměrného domu 2x delší, než je tomu dnes. Budovy s nízkou energetickou náročností se navíc snáze prodávají či pronajímají. Zateplení samo o sobě zvyšuje hodnotu nemovitosti.

  1. Ochrana životního prostředí

Více než 85 % stavebního fondu Evropské unie (220 milionů stavebních jednotek) bylo postaveno před rokem 2001 a téměř tři čtvrtiny z nich jsou podle současných stavebních norem energeticky neúčinné. Právě tyto tři čtvrtiny se podílejí na 40 % celkové spotřeby energie v Evropě a tvoří 36 % vyprodukovaných emisí CO2. Nejčastěji je to způsobeno vynaloženou energií na vytápění domu či bytu a výrobu teplé vody. Klíčem ke zmírnění změny klimatu je obnova bytového fondu a celková renovace vč. zateplení těchto budov. Energie potřebná pro výrobu izolací a s ní spojené emise CO2 se díky úsporám energie, které aplikace zateplení přinese, vrátí během několika týdnů až měsíců. Zateplovací systémy s pěnovým polystyrenem jsou navíc plně recyklovatelné.

  1. Menší zdroj tepla

Dobře zaizolovanému domu postačí zdroj tepla s menším výkonem a logicky i nižší pořizovací cenou. U domů s nízkou energetickou náročností lze navíc jednoduše využívat alternativních zdrojů jakými jsou solární články, tepelná čerpadla, teplovzdušné vytápění apod.

  1. Kratší topná sezóna

Díky nízkým tepelným ztrátám můžeme v dobře tepelně izolovaném domě později zahájit a dříve ukončit topnou sezónu. Délka topné sezóny výrazně ovlivňuje celkové náklady na vytápění a její zkrácení může ušetřit až desítky tisíc korun pro rodinný rozpočet.

  1. Optimální využití prostoru

Pokud je v místnosti citelný chlad vycházející ze stěny, máme tendenci, židle, křesla a pohovky, případně další nábytek využívaný k sezení, umisťovat dále od stěny, a část prostoru poté nemůžeme plnohodnotně využívat. Zateplením zajistíme vyšší povrchovou teplotu konstrukce a vnitřní prostor poté bude možno využívat celý. S kvalitně zatepleným domem navíc není potřeba pořizovat velký kotel, zásobník plynu nebo skladovat velké množství paliva (uhlí, pelety, dřevo) a takto ušetřený prostor proto můžeme využít k jinému účelu.

  1. Odstranění kondenzace vodní páry na stěnách

Zateplením domu se rosný bod (0⁰ C) posune dále k vnějšímu okraji konstrukce (většinou do izolace) a na vnitřních stěnách se tak nesráží vodní pára. Tím se sníží či dokonce vyloučí riziko vzniku plísní, se kterými se setkává až 30 % českých domácností.

  1. Eliminace tepelných mostů

Teplené mosty, tedy místa v konstrukci, kudy uniká více tepla než ve zbytku obálky objektu, jsou dle průzkumu Sdružení EPS ČR z roku 2023, problémem pro každého desátého Čecha. Kvalitní zateplení zajišťuje souvislou izolaci vnějších stěn a zabraňuje tak vzniku tepelných mostů.

  1. Prodloužení životnosti stavební konstrukce

Zateplovací systémy snižují pohyby v konstrukci, které jsou způsobené rozdílem denních a nočních teplot. V důsledku tohoto tepelného namáhání vznikají v omítkovém systému mikrotrhliny. Zateplení snižuje teplotní rozdíly během dne a výrazně prodlužuje životnost konstrukce. Navíc také zabraňuje tzv. karbonataci betonu panelových budov, čímž opět prodlužuje jejich životnost.