Podstatnou složkou čistíren odpadních vod (ČOV) jsou aerační, nebo také provzdušňovací systémy, které zajišťují efektivní čištění odpadních vod. Kontaminující a agresivní látky v odpadní vodě ale postupem času narušují provzdušňovací membrány elementů, a tak přirozeně dochází k jejich stárnutí a opotřebení. Vzhledem k tomu, že provzdušnění tvoří 60 % celkové spotřeby elektrické energie ČOV, způsobují opotřebované systémy vysoce nehospodárný provoz. Například v Ostrově nad Ohří, kde se provozovatelé ČOV rozhodli vyměnit staré elementy za nové, se spotřeba elektrické energie snížila o 34 %. Dodavatelem byla společnost WILO, přední výrobce čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor. Návratnost investice se zde pohybovala okolo pěti měsíců.

„Jedním z důvodů, proč provozovatelé ČOV často opomíjejí revizi aeračních elementů je ten, že pokles účinnosti se projevuje opravdu velmi pomalu a není jednoduché jej zavčasu vysledovat. Jednotlivé elementy aerace (dmychadla, aerační systém, míchadla a recirkulační čerpadla), představují až 60 % spotřeby energie na aktivační ČOV. I proto je nepřetržitá optimalizace aeračního systému pro snížení spotřeby energie zásadní. Ukázkovým příkladem je právě ČOV v Ostrově nad Ohří, kde jsme vyměnili staré aerační elementy za nové, technologicky pokročilé. Na lince osazené novými elementy jsme docílili denní úspory elektrické energie ve výši 194 kWh. To znamená, že při nákladech na osazení stávajících provzdušňovacích roštů novými elementy ve výši 168 tisíc Kč, se při ceně 6 Kč/kWh celá investice díky těmto úsporám vrátí během zhruba pěti měsíců,“ zmiňuje zkušenost z praxe Jan Cidlinský, ředitel WILO CS.

Aerace neboli provzdušňování, je proces okysličování odpadních vod. Díky tomuto mechanismu se vytváří ideální živné prostředí pro aerobní bakterie, které zneškodňují primární kal a rozpuštěné organické látky. Tím čistí vodu a redukují objem organických látek ve vodě. Při špatném provzdušňování aktivační nádrže se začnou v kalu množit anaerobní bakterie. Ty sice odpadní vodu také čistí, ale pomaleji a s jinou intenzitou. V takovém případě mohou vznikat nebezpečné plyny jako sirovodík a čpavek, které mění pH vody a startují nevhodné biologické procesy. Kromě pravidelné revize je tak potřeba vybírat i kvalitní technologie, které mají vysoké standardy a vykazují dlouhou životnost. Těmi jsou například elementy vybavené membránou z vysoce odolného syntetického kaučuku.

„Naše technologie dokážeme osadit i systémy monitoringu a řízení na dálku. Díky tomu jsou prakticky bezúdržbové. Navíc díky tomu nemusí na ČOV pravidelně někdo docházet, aby kontroloval správný chod celého zařízení,“ doplňuje Jan Cidlinský.

Společnost WILO poskytuje pro čistírny odpadních vod klíčové komponenty a technologie, včetně míchadel, provzdušňovací a čerpací techniky, a také jejich servis. Při výstavbě nebo rekonstrukci ČOV se podílí na všech fázích projektu, od plánování a návrhu až po uvedení do provozu a údržbu. Řešení jsou vždy přizpůsobena specifickým potřebám jednotlivých ČOV, s cílem zajistit efektivní a bezproblémový provoz s minimálními nároky na údržbu a nízkou energetickou spotřebou.