Každý desátý Evropan si v roce 2017 stěžoval na znečištěné prostředí. Prachu, popílku, sazím, chemikáliím a dalším formám znečištění životního prostředí bylo ve svém okolí vystaveno 14 % obyvatel EU. Podle Evropského statistického úřadu se tato hodnota od roku 2012 téměř nemění.

Mezi jednotlivými členskými státy EU existují podstatné rozdíly. Obyvatelé některých zemí mají pocit, že se „topí ve smogu“. V roce 2017 se znečištěním cítili nejvíce ohroženi obyvatelé ostrova Malta (26,5 % populace). Další v pořadí byli Němci (24,5 %) a Řekové (20,3 %). Nad průměrem EU (14,1 %) se nacházela míra vystavení znečištění také v Lucembursku, Lotyšsku, Slovinsku, Litvě, Bulharsku a Rumunsku.

Irský primát

Členským státem s nejnižším podílem populace, která se subjektivně cítila ohrožena environmentálními problémy, bylo Irsko (5,3 %). Situace byla příznivá také ve třech skandinávských státech Unie (Dánsku, Finsku a Švédsku) a v Chorvatsku, kde podobné stížnosti zazněly od šesti až osmi procent populace. Česká republika se s 11,6 % řadí mezi země s průměrnou mírou vystavení ekologicky škodlivým látkám.