Ministerstvo životního prostředí navýšilo prostředky ve 3. vlně kotlíkových dotací o další 1,5 mld. Kč. Aktuálně se tak nabízí poslední příležitost pro majitele rodinných domů, kteří chtějí vyměnit staré kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za ekologičtější zdroje vytápění – kotle na biomasu, kondenzační plynové kotle nebo tepelná čerpadla. Na tepelná čerpadla NIBE, která tvoří celý environmentálně šetrný systém na vytápění, chlazení, větrání a ohřev vody, je možné získat nejvyšší příspěvek až 127,5 tis. Kč. Ten lze navíc v některých krajích spojit se státní bezúročnou půjčkou.

Navýšení finančních prostředků o 1,5 mld. Kč je reakcí na obrovský zájem, který vzbudily všechny tři vlny kotlíkových dotací. Tyto příspěvky, jež krajům poskytne Státní fond životního prostředí alokací peněz z podprogramu Nové zelené úsporám – tzv. Adaptačního a mitigačního opatření, budou využity na proplacení dotací u dosud neuspokojených žádostí. Podle Ministerstva životního prostředí přitom v Praze, Kraji Vysočina a Královehradeckém kraji ještě nejsou zcela vyčerpány původní prostředky z oficiálních výzev kotlíkových dotací.

Již od 1. září 2022 bude platit zákaz provozu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a jejich využívání po tomto datu bude pokutováno. Zájemci o nové ekologické zdroje tepla, včetně tepelných čerpadel, by si proto měli pospíšit a seznámit se se situací ve svém kraji i s výhodami, které jim nová environmentálně šetrná zařízení nabízejí. Například tepelná čerpadla NIBE, jejichž prodej stoupl od zahájení programu kotlíkových dotací v r. 2015 o 160 %, neslouží jen jako ekologický a energeticky úsporný zdroj vytápění, ale také jako efektivní systém pro chlazení, větrání nebo ohřev vody. Jejich využití tak přispívá ke zdravějšímu životnímu prostředí i vnitřnímu mikroklimatu a v neposlední řadě k výrazné úspoře provozních nákladů,” vysvětluje Jiří Sedláček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ, divize skupiny NIBE. (25.11.2019)    

Obr. Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE F2120 dosahuje energetické třídy A+++ a snižuje náklady na vytápění až o 80 %