Výzkumníci Tomáš Chabada a Jan Krajhanzl z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dnes spolu s Hnutím DUHA představili aktuální výsledky a trendy z analýzy domácích i evropských výzkumů veřejného mínění v otázkách obnovitelných zdrojů energie (OZE). Objektivní data o názorech a preferencích veřejnosti ukazují jejich větší oblibu než např. uhelných či jaderných. Tato klíčová zjištění by měla být brána v potaz i během aktuální debaty v Poslanecké sněmovně o novele zákona o podporovaných zdrojích energie.

Obnovitelné zdroje energie jsou v české politice a médiích opakovaně skloňovány jako „nepopulární“ mezi českou veřejností, avšak opak je pravdou. Podle dostupných reprezentativních výzkumů veřejného mínění překonává podpora většiny obnovitelných zdrojů klasické energetické zdroje, například jaderné a uhelné. Jakkoli je preference obnovitelných zdrojů o něco nižší než v západních zemích, výrazná většina Čechů by uvítala, kdyby česká vláda podporovala rozvoj obnovitelných zdrojů prakticky na všech úrovních.

Přestože v některých otázkách zůstává česká veřejnost stále rozdělena, během let postupně převážil názor, že obnovitelné zdroje energie mohou nahradit ty klasické, eventuálně že po přechodu z uhelných zdrojů má být česká energetika založena na zdrojích obnovitelných (spíše než na jádru). Přibližně polovina veřejnosti vyjadřuje zájem o výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve svých domácnostech.

Hlavní zjištění analýzy jsou, že veřejnost:

  • jasně preferuje obnovitelné zdroje energie
  • si přeje, aby se výroba elektřiny z uhlí nahradila obnovitelnými zdroji energie
  • by chtěla, aby rozvoj obnovitelných zdrojů energie byl ambiciózní
  • si myslí, že by Česká republika měla veřejnými financemi více podporovat obnovitelné zdroje energie
  • dává přednost komunitní energetice před čistě komerčními projekty

Kompletní analýza je dostupná na webu Hnutí DUHA:

 https://hnutiduha.cz/publikace/verejne-mineni-o-oze2020

Použité průzkumy veřejného mínění jsou ke stažení na:

https://drive.google.com/drive/folders/1D7sHItGhEUcWHg6gpuaJi_ZHYT-4PmpS?usp=sharing