Povinnost hlásit dostatečné zásoby energií i kapitálové zajištění by se měla zakotvit legislativně. Na odborné konferenci Budoucnost české energetiky II to zdůraznil Jiří Matoušek, ředitel marketingu společnosti CENTROPOL ENERGY. Jedině tak se podle něj může do budoucna předejít nepříjemné situaci, v níž se ocitla Bohemia Energy a její klienti.

CENTROPOL ENERGY se dlouhodobě staví za kultivaci trhu s energiemi. Už téměř 20 let, co v Česku působí, nakupuje energie jako ostatní velcí hráči konzervativně a dostatečně dlouho dopředu. „Naše nákupní strategie je přísně konzervativní, a to nás od alternativních dodavatelů odlišuje. Všechny naše zákazníky mohu ujistit, že pro ně máme elektřinu i plyn nakoupeny v dostatečném množství a s předstihem. Na rozdíl od dodavatelů, kteří své zákazníky v honbě za ziskem ohrozili, my nákupy nenecháváme na poslední chvíli,“ ubezpečuje Jiří Matoušek.

Dodavatel CENTROPOL ENERGY tedy nikdy nevsázel na nákupy na poslední chvíli, jak to riskantně dělají někteří alternativní dodavatelé, ale naopak i při rostoucích cenách důsledně dodržuje svoji konzervativní nákupní strategii. Ti, kdo tak nečiní, se pak mohou dostat do potíží při rychle rostoucích cenách krátkodobých produktů nákupu elektřiny. Tím pádem pak nejsou schopni dostát svým závazkům a zákazníkům garantovat ceny, které jim slíbili.

Odpovědný přístup k zajištění nákupu, a to i za cenu regulatorní kontroly dodavatelů, je podle Jiřího Matouška, ředitele marketingu společnosti CENTROPOL ENERGY, nástrojem, který může pomoci takové situace v budoucnu odvrátit. „Trh si dlouhodobě od dodavatelů žádá zodpovědný přístup k nákupu. Jednou z možností je i regulatorní povinnost. Jsme pro to, aby dodavatelé pravidelně kontrolnímu orgánu reportovali, že pro své zákazníky nakoupili dostatek energie, a že mají dostatečné kapitálové zajištění pro veškeré závazky vůči zákazníkům,“ zdůraznil Jiří Matoušek na konferenci Budoucnost české energetiky II.

Graf č. 1: Znázornění produktů nákupu energií, které jsou využívány v konzervativní nákupní strategii.

Graf č. 2: Pokud dodavatel energie volí spíše spekulativní strategii, bývá odkázán na nákup na spotovém trhu.

Dodavatelé by podle Jiřího Matouška mohli kontrolnímu orgánu předkládat, že mají pro své klienty nakoupeno přinejmenším na 12 měsíců dopředu, a to buď samotnou komoditu, nebo její kombinaci s finančním krytím. „Umím si představit i variantu krytí pro případ, že by dodavatel skončil, jako se to stalo Bohemia Energy. V takovém případě by dodavatel musel být schopen zajistit dodávky svým klientům až na tři měsíce po ukončení činnosti,“ upřesnil.

„K dostatečnému nákupnímu zajištění je třeba, aby dodavatelé energií disponovali také kapitálovou přiměřeností v podobě bankovních záruk, které jsou kryté vázanými peněžními prostředky, a dále také depozitem u svého výrobce,“ popsal Jiří Matoušek svou představu kontrolního mechanismu.