Susan James, senior director pro strategie v oblasti telekomunikací ve společnosti Red Hat

5G může pomoci vyřešit mnoho světových problémů. Podaří se to ale jen tehdy, pokud všechna odvětví spojí své síly s telekomunikačními společnostmi.

Vypadá to, jako by se svět řítil z krize do krize. Základní věci, které považujeme za samozřejmé, jsou nyní předmětem pochybností. Prázdné regály supermarketů, kilometrové fronty na čerpacích stanicích a zavřené hranice jsou jen náznakem křehkosti mnoha dodavatelských řetězců. A jaké jsou příčiny? Můžete si vybrat z covidové pandemie, zpřísnění imigrační politiky, přílišné závislosti na několika málo producentech ropy, dislokovaných klimatických strategií, špatně placených pracovních míst nebo špatných pracovních podmínek. To vše odhalilo chronicky nedostatečné investice v mnoha odvětvích.

Ukázalo se také, jak hluboce jsou průmyslová odvětví propojena. Například CO2 se hojně využívá při výrobě a balení potravin, ale přitom jde o vedlejší produkt výroby zemědělských hnojiv, která je závislá na dodávkách zemního plynu, stejně jako přepravy potravin od zdroje k regálům. Jedna komplikace spustí řetězovou reakci. Například plných 40 % potravin, které se každoročně vyhodí ve Spojených státech, stojí 218 miliard dolarů v nákladech na pěstování a výrobu, zbytečně se podílí 2,6 % na emisích skleníkových plynů v zemi a zaplní více než pětinu skládek v zemi. Trpíme tím všichni, a proto je povinností každého z nás se alespoň pokusit věci napravovat.

Řešení je, stejně jako příčiny, mnohostranné. Důležitou součástí konverzace by mělo být i 5G jako podpůrná technologie spolu s dalšími klíčovými prvky, jako jsou edge computing, blockchain a umělá inteligence. Ty jsou nyní dostatečně vyspělé – levnější, bezpečnější a se stále globálnějším dosahem, takže máme skutečnou příležitost pustit se do toho, co bylo považováno za nepřekonatelné problémy. Případy použití jsou téměř neomezené. Senzory internetu věcí, které určí optimální dobu sklizně, zachrání plodiny, které by jinak přišly nazmar. Nákladní automobily bez řidičů rozvážející do továren komponenty, které jsou následně vykládány a montovány roboty, vyřadí z rovnice dostupnost (a ochotu) lidské síly. Vzdálené připojení může komunitám poprvé umožnit přístup ke vzdělání a finančním službám.

Podnikům, které zaujímají reaktivní postoj, uniká celkový smysl – a také zisky. Lidé ale stále častěji posuzují potenciální zaměstnavatele podle toho, jakou roli hrají v budování lepšího světa. Už nestačí lákat nejlepší talenty nabídkou nejvyšších platů. Důležité je také konat dobro. A stejnou optikou posuzují značky i spotřebitelé.

Nejde ani tak o to, aby se 5G stalo hrou s nulovým součtem. Soutěživé instinkty, které se snaží chránit pozici a ničit ostatní, inovace spíše potlačují, než aby je podněcovaly. Odvětví musí podporovat kolegiálnějšího ducha soutěže. Je lepší, když všichni koláč zvětšují, než aby se hádali o kousky, které zůstaly na talíři.

Odvětví telekomunikací již v tomto směru dosáhlo dobrých výsledků. Přední telekomunikační společnosti mezi sebou bez problémů spolupracují ve všech oblastech – od licenčních dohod, přes technické normy a testování interoperability až po patenty. Pokud dochází k širší spolupráci, je to obvykle s dodavateli technologií, vládami a výzkumnými institucemi, jako například 5G-VINNI a FUDGE-5G.

Hodně se můžeme naučit i ze způsobu, jakým jednají komunity kolem open source technologií. Spolupráce poskytuje základní standardy, nástroje a rámce, které pak podporují rychlejší a efektivnější inovace. Není lepšího příkladu než závratná rychlost, s jakou byly vyrobeny a distribuovány vakcíny proti COVID-19, když spojily své síly farmaceutické firmy, vlády, regulační orgány a zdravotnické služby. Ukazuje to také, jak lze přes noc rozbít zažité a neproduktivní způsoby práce, když je k tomu vůle.

K řešení těchto závažných globálních problémů je potřebná spolupráce celého ekosystému. Telekomunikační společnosti přinášejí větší hodnotu než jen umožnění konektivity a s ostatními odvětvími, která povedou, zvládnou v oblasti 5G ještě víc. Podniky si tedy musí ujasnit, jaké nové obchodní příležitosti a zákaznické zkušenosti chtějí díky škálovatelnému edge computingu vytvořit, a také musí být ochotny sdílet zisky s poskytovateli služeb.

Přirovnání rozsahu a závažnosti krize kolem COVID-19 k potenciálu 5G může znít jako zveličování. Zamysleme se ale nad tím, jak může 5G přinést lepší zdravotní péči, zvýšit úroveň vzdělávání, umožnit ekologičtější výrobní procesy, podpořit nasazování robotů a strojů na nebezpečné práce a propojit zatím nepropojené oblasti. Jak může posílit dodavatelské řetězce a zlepšit jejich odolnost, aby se zabránilo dalším krizím. To je odměna, která by nám všem měla stát za to.