Rostoucí popularita zařízení pro chytrou domácnost je jedním z důvodů, proč v Česku v posledních letech klesají počty otrav oxidem uhelnatým. Vůbec nejpříznivější byly statistiky v loňském roce, kdy počet množství otrav kleslo pod hranici 300 případů. Chytré detektory úniku plynu přitom monitorují i například přítomnost metanu či LPG, mohou tak eliminovat riziko výbuchu. Díky propojení s chytrým telefonem nebo tabletem je zároveň možné mít přehled o kvalitě ovzduší v domácnosti i na dálku.

Počet otrav oxidem uhelnatým v dlouhodobém horizontu postupně klesá. Mezi lety 2013 a 2017 podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS) dosahoval roční počet intoxikací přes 400 případů. Vůbec nejvyšší množství otrav zaznamenaly statistiky ÚZIS v roce 2017, kdy jich bylo celkem 484. V následujících letech klesl jejich počet vždy pod hranici 400 případů, vloni to pak bylo dokonce méně než 300, když ÚZIS registroval pouhých 269 případů. Pozitivní trend pak lze pozorovat i v počtu úmrtí, který postupně klesl ze 79 v roce 2017 až na loňských 62.

Jedním z hlavních důvodů pro dlouhodobý pokles množství případů otrav je přitom v posledních letech rostoucí popularita chytrých zařízení, která toto nebezpečí včas eliminují a na únik nejen oxidu uhelnatého včas upozorní. „Přístroj v takových případech vydá hlasitou signalizaci. Zároveň je spárovaný s chytrým telefonem nebo tabletem, do kterého pošle notifikaci. Uživatel tak vše může sledovat na dálku,“ říká Michal Vala ze společnosti HUTIRA BRNO, která chytré detektory plynu v Česku distribuuje.

Detektory se přitom nezaměřují pouze na oxidu uhelnatý. „Sledovat mohou také zvýšené hladiny LPG, oxidu uhličitého nebo metanu, který je ve směsi se vzduchem výbušný. Díky jejich instalaci je tak možné zabránit významným škodám,“ doplňuje Michal Vala.

Rostoucí popularitu chytrých zařízení potvrzuje i průzkum agentury Ipsos, podle kterého nějaký produkt pro chytrou domácnost vlastní dva z pěti respondentů. Více než čtvrtina respondentů si pak chytré zařízení pořizuje pro zdravější prostředí domácnosti. Podle tohoto šetření lze nárůst zájmu o tato zařízení očekávat i do budoucna. Jedinou překážkou může být pouze vyšší finanční náročnost u komplexnějších řešení.

„V případě našich detektorů oxidu uhelnatého a dalších plynů se snažíme tuto překážku eliminovat. Zařízení splňují hlavní kritéria, aby je bylo možné považovat za chytrá – zejména autonomní fungování a možnost spárování s chytrým telefonem, na kterém uživatel sleduje aktuální stav ovzduší monitorovaného detektorem. Zároveň ale nejsou určena pro to, aby byla součástí například komplexního hubu. Cenově jsou proto velmi přijatelná,“ uvádí Michal Vala s tím, že tuto skutečnost oceňují zejména mladší spotřebitelé, kteří k chytrým řešením obecně tíhnou více.

Rostoucí obliba chytrých detektorů však není jediným důvodem, proč počet otrav tímto plynem klesá. Mezi další patří postupná výměna starých ohřívačů a kotlů, kterých se únik tohoto plynu týká nejčastěji. Odborníci zároveň v této souvislosti zmiňují zlepšení informovanosti občanů, kteří tomuto riziku věnují více pozornosti než v minulosti.