Tomáš Vrňák, energetický analytik společnosti Ušetřeno.cz 

Cena elektřiny výrazně klesá. Burzovní cena nejžádanějšího kontraktu na dodávku elektřiny pro příští rok klesla na 93 eur za MWh. Jedná se o nejnižší cenu od září 2021. Hlavním důvodem tohoto poklesu jsou nižší ceny emisních povolenek, které se nyní obchodují za 70 eur za tunu CO2. Na začátku roku přitom cena těchto povolenek překračovala 100 eur za tunu CO2.

Pokud se současný trend snižování cen elektřiny udrží, je pravděpodobné, že dodavatelé tuto změnu promítnou do cen pro příští rok. To by mohlo vést k tomu, že veřejné akviziční nabídky elektřiny dosáhnou úrovně současných neveřejných nabídek, kde je možné získat elektřinu za cenu pod 3300 Kč za MWh bez DPH. U běžných ceníků zatím žádné změny neočekáváme, neboť se obvykle promítají se zpožděním 6 až 12 měsíců. Proto je důležité, aby ceny zůstaly na podobných úrovních po delší dobu. Je však třeba poznamenat, že průměrná cena obchodní složky elektřiny podle Indexu Ušetřeno.cz v roce 2021 činila přibližně 1350 Kč za MWh bez DPH. K těmto cenám se už nevrátíme a nová realita by mohla představovat cenu silové elektřiny u dodavatelů maximálně v rozmezí 3000 až 3500 Kč za MWh bez DPH, v závislosti na produktové řadě dodavatele. Nižší cena silové elektřiny by v příštím roce mohla zmírnit očekávaný růst regulovaných poplatků o 68 % u elektřiny.

Prudký pokles cen zaznamenáváme také u plynu. Kontrakt na dodání plynu v roce 2024 v České republice se nyní obchoduje za 39 eur, zatímco na počátku listopadu cena přesahovala 50 eur za MWh. K poklesu došlo díky plným zásobníkům při  mírné zimě a vysoké konkurenci mezi dovozci plynu. V Česku rovněž stoupá podíl dovezeného ruského plynu. Z těchto důvodů lze očekávat podobný vývoj cen i u plynu. Opět je třeba poznamenat, že v roce 2021 bylo možné získat silový plyn s cenou kolem 550 Kč za MWh bez DPH, v příštím roce budou atraktivní nabídky kolem úrovně 1000 – 1300 Kč za MWh. Spíše ale u plynu očekáváme návrat burzovních cen kolem úrovně 40 eur za MWh vzhledem k vysokým nákladům producentům plynu. Jelikož obchodní (silová) složka plynu tvoří přibližně 80 % celkové ceny plynu (u elektřiny je to přibližně 60 %), pak změna dodavatele u plynu může přinést znatelné úspory i v řádech nižších desítek tisíc ročně.