Vít Kučera, advokát, advokátní kancelář endors

Podnikatelé v posledních letech pravidelně čelí výzvě v podobě nutného přizpůsobení se novým trendům ve všemožných oblastech. Nové formy spolupráce, úbytek zaměstnanců a nárůst „freelance“ spolupracovníků anebo transformace dodavatelského i odběratelského řetězce? Vítejte ve světě „gig ekonomiky“

Sdílená ekonomika založená na platformách jako AirBnB a jí podobných postupně přechází v „gig“ ekonomiku. „Gig“ ekonomika, ptáte se? Název vychází z anglického označení konkrétního pracovního úkolu – gigu. V češtině tento jev prozatím bývá nejčastěji označován jako ekonomika zakázková.

Zakázková ekonomika je charakteristická vzestupem práce na vyžádání a „pracovníky na volné noze“, přičemž transformuje trh práce a poskytuje nové příležitosti podnikatelům, a to zejména těm drobnějším. Na druhou stranu pochopitelně do jisté míry ovlivňuje postavení jiné skupiny – zaměstnanců. Zakázková ekonomika přináší také řadu právních úskalí pro podnikatele, kteří jsou její součástí. Orientace v nich však může být (zejména) pro laika vcelku složitá. Uvedu pár příkladů:

Výzvou může být správné rozlišení mezi nezávislým dodavatelem, především je-li spolupráce opakující se, a zaměstnancem. Nesprávné zařazení spolupracovníků může vést k nákladným soudním sporům, ale také pokutám a jiným veřejnoprávním sankcím. Je třeba vyhodnotit mnohdy ne zcela jasná právní kritéria i faktickou povahu spolupráce a zajistit dodržování příslušných právních norem. Švarcsystém je totiž stále téma a vzestup zakázkové ekonomiky s největší pravděpodobností připoutá zvýšenou pozornost úředníků.

Podnikatelé v zakázkové ekonomice správně spoléhají na smlouvy definující podmínky vzájemného závazků mezi objednatelem a poskytovatelem „gigu“. Pro funkční ochranu zájmů obou (všech) zúčastněných stran je však zásadní zajistit, aby byly smlouvy zpracovány především na míru dané spolupráci. Používání vzorů je bohužel v ČR poměrně častý nešvar, který v konečném důsledku často přináší víc problémů než užitku. Odlišně je v různých vztazích nutné řešit i zcela zásadní věci, jako například práva duševního vlastnictví.

V rámci zakázkové ekonomiky podnikatelé shromažďují a zpracovávají osobní údaje klientů, zákazníků nebo poskytovatelů služeb. Správné nastavení spolupráce v této oblasti a dodržování příslušných norem je další výzvou, kterou je nutné zdolat s cílem prevence vzniku právních rizik spojených s porušením ochrany osobních údajů nebo porušením soukromí.

Pečlivě zvážit musí podnikatelé rovněž například své potřeby v oblasti pojištění, včetně obecné odpovědnosti, profesní odpovědnosti a pojištění odškodnění zaměstnanců. Vhodné pojistné krytí může poskytnout ochranu před potenciálními právními nároky a finančními ztrátami, které se v zakázkové ekonomice mohou objevit v dosti odlišné podobně v porovnání s dosud převažujícím dlouhodobým zaměstnáváním.

Jednoduché nejsou ani daňové souvislosti zakázkové ekonomiky. Pochopení daňových otázek a správné nastavení fungování spolupráce je nezbytné, abyste se vyhnuli zbytečným a nepříjemným střetu s daňovými zákony a finanční správou.

Orientace v právním prostředí zakázkové ekonomiky vyžaduje pečlivou pozornost nejen výše uvedeným právním oblastem. Vzhledem k tomu, že zakázková ekonomika stále roste, může být pro podnikatele klíčové, aby se v tomto rozvíjejícím se prostoru uměli správně pohybovat a díky tomu prosperovat. V současné době bude platit více než dříve, že je zapotřebí pozorně sledovat právní úpravu a v rámci aktuálně panujících trendů v tomto směru adaptovat také vlastní podnikání. A upřímně řečeno, může to být výzva mnohdy i pro profesionály