Projekt ACON investoval v roce 2023 celkem 39,5 milionu euro do rozvoje elektrických sítí v České republice a na Slovensku. Díky přeshraničnímu projektu, který se zaměřuje na podporu integrace trhu s elektřinou, pokročila modernizace trafostanic i instalace automatických ovládacích prvků. Letošní klíčovou stavbou se stala nová transformovna 110/22 kV v Brně, která posílí městskou distribuční síť a připraví město na rozvoj elektromobility.

Přeshraniční projekt ACON spojuje prostřednictvím inteligentních soustav distribuční území českého EG.D a slovenské Západoslovenské distribučné (ZSD). Cílem spolupráce je postupné zmodernizování elektrické sítě s využitím chytrých komunikačních prvků. To povede k efektivní udržitelné elektrizační soustavě s nízkými ztrátami a vysokou kvalitou bezpečných dodávek. Projekt je financován z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF), který zřizuje Evropská komise.

V rámci projektu ACON byly letos investice do inovací téměř dvojnásobné oproti roku 2022. „V souvislosti s vylepšením a propojením elektrické sítě se v roce 2023 investovalo 17 milionů euro v Česku a 22,5 milionu na Slovensku. Podstatná část financí byla letos vložena do komunikační části projektu, která zahrnuje například výstavbu optických sítí,“ popsal Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

Investice do optických linek i nová transformační stanice

Právě v oblasti optických linek se projevilo významné navýšení investic. V Česku bylo v roce 2023 dokončeno 75 kilometrů optických linek. „Na Slovensku jsme v rámci optické infrastruktury letos vybudovali téměř 200 km nových optických tras, z toho dvě významné kabelové trasy podzemní. Došlo k propojení elektrické stanice Trenčín s elektrickou stanicí Dubnica nad Váhom v délce více než 14 kilometrů a zároveň jsme zajistili propojení elektrické stanice Stupava s elektrickou stanicí Malacky, a to v délce přibližně 19 kilometrů,“ popsala za slovenskou stranu Stanislava Sádovská, projektová manažerka ZSD.

V září pak odstartovala klíčová stavba letošního roku, kterou je nová transformovna v Brně. Součástí realizace je i podzemní 110 kV kabel o délce 2,5 kilometru. Stavba Brnu přinese navýšení kapacity do severní části města a zároveň odlehčení transformovnám v brněnských lokalitách Husovice, Medlánky, Příkop a Špitálka.

Strategická investice do nové transformovny 110/22 kV vyjde podle odhadů na zhruba 300 milionů korun. „Lokalitě umožní další rozvoj, a to v souvislosti s trendem elektromobility, který znamená předpokládaný nárůst zatížení. Stavba transformační stanice financované z projektu ACON a další plánovaná výstavba rozvodny v brněnské Bystrci vytvoří městu rezervu pro udržitelný rozvoj na další střednědobý časový horizont,“ vysvětlil Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

Modernizace trafostanic a projekt ACON v Evropě

V roce 2023 pokračoval projekt ACON také v modernizaci distribučních trafostanic 22/0,4 kV, dočkalo se jí 270 českých a 50 slovenských. Pracovalo se také na instalaci automatických ovládacích prvků a detektorů poruch izolovaných vodičů. Všechny tyto prvky přispívají k přechodu na koncept inteligentní sítě, takzvaný smart grid, díky kterému bude elektrická síť připravená na budoucnost a umožní připojování ještě většího množství obnovitelných zdrojů.

Stopu zanechal projekt ACON také na evropských konferencích. Projektové týmy z Česka a Slovenska se zúčastnily dvou evropsky významných eventů. V říjnu se pod záštitou projektu ACON diskutovalo o moderní energetice na SMART GRID PCI SUMMITu v Bratislavě, v listopadu se EG.D a ZSD zúčastnila 4. ročníku konference a výstavy PCI ENERGY DAYS v Bruselu. Obě události se věnovaly praktické realizaci projektů a sdružily zástupce ze zemí Evropské unie, kteří si navzájem předávali zkušenosti z probíhající transformace energetického sektoru. „Součástí PCI ENERGY DAYS byla prezentace projektů společného zájmu v části programu s názvem PCI GARDEN. V průběhu výstavy se u stánků našich PCI projektů ACON a GABRETA SMART GRIDS zastavila celá řada zájemců, se kterými jsme se o naše zkušenosti rádi podělili,“ popsal akci v Bruselu Tomáš Manosoglu, vedoucí Dotačního managementu EG.D.