Největší tuzemský online supermarket Rohlik.cz vybral další projekt, který bude neutralizovat uhlíkovou stopu značky Miil. U té myslel e-shop s potravinami nejen na to, aby zákazníkům nabídl kvalitní mléčné produkty za parádní ceny, ale také na naši planetu. Plánovanými opatřeními proto snižuje obecnou zátěž značky a zbylou uhlíkovou stopu kompenzuje výsadbou stromů. Výsledek? 100% neutralizace CO2. Novým projektem, který Rohlík podpoří, aby vykompenzoval uhlíkovou stopu vzniklou produkcí, je výsadba ovocného sadu a aleje v obci Tvarožná Lhota v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji.

„Ekologie patří k Rohlíku už od samého začátku. Stále přemýšlíme, jak kromě našich zákazníků udělat radost i planetě. A Miil v tomhle ohledu není výjimkou. Víme, že produkty zkrátka zatěžují životní prostředí. Ale to neznamená, že s tím nebudeme něco dělat,” vysvětluje komerční ředitel Rohlik Group Olin Novák, co stálo za rozhodnutím uvést na trh značku Miil, která je uhlíkově neutrální. První projekt, který Rohlik.cz vybral pro kompenzaci uhlíkové stopy dvou měsíců prodeje značky, je výsadba 47 stromů podél cyklostezky pod Vlčnovskými búdami na Zlínsku. Lokalita přímo navazuje na památkovou rezervaci vinohradnických staveb. Stromová výsadba zvýší biodiverzitu a estetickou hodnotu lokality, pozitivně ovlivní klima a pomůže se zadržováním vody v krajině. Celkem bude vysázeno 47 stromů, z toho 20 lip srdčitých (Tilia cordata), 10 habrů obecných (Carpinus betulus) a 17 ořešáků (Juglans regia Mars), které jsou v této lokalitě typické. Výsadba začne letos na podzim.

Vlastní značka Rohlíku je v prodeji od letošního března, a to nejen v Česku, ale i na dalších trzích, kde Rohlik Group působí. „Českým zákazníkům nabízíme jasný unikátní benefit – nemuset se při nákupu mléčných potravin rozhodovat mezi kvalitou, cenou, nebo dopadem na životní prostředí,” komentuje dál Novák s tím, že údaje o uhlíkové stopě najdou zákazníci na každé kartě produktu Miil na webu Rohlíku. „Vydali jsme se cestou transparentnosti, každý produkt za sebou uhlíkovou stopu zanechá a my nad tím nechceme jen tak zavírat oči. To by nebylo fér vůči zákazníkům ani vůči naší planetě. Značka Miil je dalším krokem v rohlíkovské misi za udržitelnost,” dodává.

Rohlík pomáhá lidem i krajině

Dalším projektem, jehož realizaci Rohlik.cz zaštítí, je výsadba krajinotvorného sadu a ovocné aleje nad Tvarožnou Lhotou v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Jedná se o výsadbu ovocné aleje u místní silnice vedoucí do Bílých Karpat a obnovu historického pastevního sadu z 19. století. Obě plochy leží v CHKO Bílé Karpaty. Smyslem výsadby je zvýšit biodiverzitu, pozitivně ovlivnit mikroklima a zadržovat vodu v území. U silnice zároveň vznikne vegetační bariéra s ochrannou funkcí proti prachu a větrné erozi, která také pomůže ke snížení hluku a prachu z automobilové dopravy. Celkem projekt počítá s 65 dlouhověkými stromy, mezi nimiž budou například třešně, jeřáby, moruše nebo ořešáky. Projekt postupně vykompenzuje přes 131 tun CO2.

Miilujeme naši planetu

Projekt ovocného sadu na Hodonínsku není rozhodně posledním, kterému Rohlik.cz pomůže spatřit světlo světa. Už před dvěma měsíci online supermarket spustil výzvu Miilujeme naši planetu. V rámci ní chce najít české projekty, které společnosti pomůžou s neutralizací uhlíkové stopy vzniklé při produkci značky Miil. Na konceptu spolupracuje Rohlík s organizací CI2, která spočítala výši uhlíkové stopy pro každý jednotlivý produkt nové mléčné řady. Přihlášené projekty bude pro Rohlik.cz hodnotit opět organizace CI2. Návrhy nebo projekty lze přihlašovat prostřednictvím e-mailu miilujeme@rohlik.cz. Online supermarket pak ještě letos společně s CI2 vybere ty projekty, kterým pomůže. „Projekty finančně podpoříme a pomůžeme jim na svět,” komentuje Olin Novák. A všichni toho mohou být součástí! V Rohlíku se totiž bez názoru zákazníka neobejdou. Zákazníci budou rádci i tentokrát a jejich slovo rozhodne ve výběru projektu, který Rohlík podpoří.

Ředitel organizace CI2, Josef Novák, přístup Rohlíku komentuje slovy: „Již dlouho se diskutuje srovnání emisní zátěže centralizované dopravy produktů v porovnání s individuálními cestami do obchodních center. Proto bylo výzvou spočítat uhlíkovou stopu výrobků Miil a podívat se zblízka na strukturu uhlíkové stopy jednotlivých výrobků. Skutečnost, že společnost Rohlik kompenzuje uhlíkovou stopu produktů značky Miil, je důležitým signálem pro zákazníky i další podniky. Považuji to za velmi ambiciózní krok”. O dalších projektech kompenzujících uhlíkovou stopu pak rozhodnou zákazníci, kteří je vyberou z přihlášených nápadů. Aby Rohlik.cz neutralizoval uhlíkovou stopu, kterou výrobky Miil během jednoho roku vyprodukují, bude třeba vysadit přibližně 2200 stromů. Jedná se o odhad společnosti – každý zapojený projekt bude unikátní a neutralizuje i poměrově jiné množství CO2. Finální počet kusů vysazených stromů se bude odvíjet od množství prodaných produktů Miil.

Značka Miil je zatím k dostání na Rohlik.cz i na dalších trzích, kde Rohlik Group působí (Kifli.hu v Maďarsku, Gurkerl.at v Rakousku, následovat bude Knuspr.de v Německu). Nabídka Miil čítá přes 31 druhů mléčných výrobků, naposledy přibyly polotučný a plnotučný tvaroh a tři druhy mozzarell (klasik, mini a BIO).