Společnost ČEZ Prodej letos už počtvrté sníží ceníky u elektřiny i u plynu. Zákazníci, kteří si chtějí zafixovat elektřinu před novou topnou sezónou, mohou využít nový roční on-line produkt za 3 940 Kč/MWh u nejběžnější sazby D02d, který tak vyjde o více než 20 procent a více než tisícovku levněji než vládní strop. U plynu se nově roční fixace sníží na 1 850 Kč, a vyjde tedy o čtvrtinu méně než strop. ČEZ Prodej zároveň v polovině září sníží také ceníky dvouletých a tříletých produktů, o které začíná být mezi zákazníky v poslední době větší zájem kvůli tomu, že se v posledních měsících zastavil pokles velkoobchodních cen.

„Na začátku roku jsme slíbili, že pokud to bude alespoň trochu možné, tak budeme pravidelně naše ceníky snižovat. Už počtvrté tak jdeme letos s cenami dolů. V polovině září zlevníme naše jednoleté, dvouleté i tříleté fixace. Myslím, že naše víceleté fixace budou na velmi výhodných úrovních. V posledních týdnech o ně zájem mezi našimi zákazníky velmi roste, pokles velkoobchodních cen se před časem prakticky zastavil a řada zákazníků hledá jistotu výhodných cen na delší dobu. Ceník tříletého produktu u elektřiny tak ve třetím roce snížíme přibližně k hodnotě 3 500 korun za megawatthodinu. Zároveň jsme připravili nový jednoletý akční fix s cenou u nejběžnější sazby 3 940 korun pro ty zákazníky, kteří se chtějí fixovat na kratší dobu, zejména na následující topnou sezonu,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

ČEZ Prodej zavádí nový roční on-line produkt na elektřinu s cenou 3 940 Kč/MWh u D02d, tedy o více než 20 procent a více než tisícovku pod vládním stropem. Roční fixace plynu vyjde s novou cenu na 1 850 korun za MWh, což je o čtvrtinu méně než cena pod stropem. Nové ceníky budou kompletně zveřejněny 15. září.

Zájem o fixace nyní u ČEZ Prodej roste. U nově uzavíraných smluv na elektřinu podíl fixací aktuálně dosahuje 40 %, u plynu je fixovaných smluv nyní 60 %. Ještě v květnu měly přitom fixované smlouvy u elektřiny pouze pětinový a u plynu třetinový podíl.

„Důvodem pro aktuální růst obliby fixací je vedle zastavení poklesu velkoobchodních cen také blížící se topná sezona a předpokládané ukončení platnosti vládních stropů,“ dodává Kadlec.