Tři čtvrtiny partnerů z EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) má definované strategie udržitelného investování (ESG) a 28 % sestavilo specializovaný tým pro udržitelnost, jak uvádí nezávislý report společností Canalys a Schneider Electric. Až 69 % společností říká, že jejich rozhodování o investicích v IT je ovlivněno ESG strategiemi zákazníků. Mnoho menších partnerů ale neví, jakým způsobem udržitelnost řešit.

Společnost Schneider Electric, zveřejnila novou nezávislou výzkumnou studii od Canalys, přední analytické firmy pro oblast IT, která zkoumá aktuální stav projektů udržitelnosti v IT a dopad environmentálních, sociálních a správních iniciativ (ESG) na nákupní rozhodování zákazníků. Společnost Canalys se snažila zmapovat připravenost globálního ekosystému společností v oblasti IT v jeho cestě za udržitelností a roli jednotlivých firem v širším ekosystému.

Nový report společnosti Canalys zpracovaný na základě průzkumu mezi 120 společnostmi z regionu EMEA odhalil, že firmy v tomto oboru již do svých strategií udržitelnosti investují. Tři čtvrtiny partnerů mají na ESG dokonce vyhrazené zdroje. Mnoho IT firem se však stále potýká s tím, jak je převést do praxe. I zákazníci se stále více zaměřují na strategii udržitelného investování, zejména pokud jde o environmentální aspekty. Celkem 69 % společností uvedlo, že právě environmentální hlediska zákazníků ovlivňují rozhodování o investicích do IT. Rozhovory zároveň poukázaly na značné rozdíly přístupu subjektů v závislosti na velikosti a geografické poloze společnosti.

Report dále informuje o tom, že většina společností již identifikovala výhody poskytování služeb zpětného odběru a recyklace, přičemž více než 65 % dotázaných firem již zpětný odběr nabízí.

Menší firmy zpravidla nemají na strategie udržitelnosti dostatek zdrojů. Další z překážek jsou složité právní předpisy a odlišné regulační nařízení. Průzkum trhu potvrzuje potřebu udržitelných komplexních postupů a řešení dodávaných předními dodavateli IT a technologií.

Náš report ukazuje, že společnosti investují do svých strategií udržitelnosti. Jsou odhodláni snižovat dopad na životní prostředí nejen svých firem, ale i svých zákazníků,“ řekla Rachel Brindley, Senior Director, Channels, Canalys. „Společnosti se obracejí na své dodavatele, aby je podpořili při řešení těchto problémů, a chtějí dokázat, že dosahují významného pokroku při snižování emisí CO2.

Budování udržitelných partnerských vztahů

Právě ve společnosti Schneider Electric pokračujeme v akceleraci našich závazků v oblasti ESG a umožňujeme našim dodavatelským partnerům plnit a překračovat jejich cíle v oblasti udržitelnosti.
S využitím našich osvědčených zkušeností v oblasti firemních postupů udržitelnosti, včetně řízení spotřeby energie, automatizace, elektrifikace a digitalizace, se zavazujeme vytvářet udržitelné, užitečné a ziskové podnikání, které pomáhá zákazníkům a partnerům dosahovat čisté nulové spotřeby a dopadu na životní prostředí prostřednictvím tří klíčových oblastí:

1.Strategie – Strategickými a proaktivními kroky pomáháme našim partnerům a zákazníkům definovat jejich priority v oblasti udržitelnosti a začlenit je do smysluplného plánu prostřednictvím posuzování energetické účinnosti, nástrojů a poradenských služeb.

2.Digitalizace – Díky softwaru Schneider Electric EcoStruxureÔ mohou zákazníci a partneři využít sílu dat a digitalizace k transparentnímu vykazování energií a optimalizaci účinnosti, provozu a údržby prostřednictvím prediktivní analýzy a šetřit tak provozní náklady.

3.Dekarbonizace – Využitím našich čtyř pilířů dekarbonizace můžeme společně budovat zelenější a udržitelnější budoucnost.

► Elektrifikace procesů s využitím řešení Schneider Electric pro udržitelnost, včetně elektromobility a řešení pro správu mikrosítí;

► Snižování spotřeby a plýtvání energií pomocí nabídky Schneider Electric Green Premium, jejích špičkových projektovacích nástrojů a programů recyklace a zpětného odběru baterií;

► Nahrazení fosilních zdrojů energie obnovitelnými zdroji energie;

► Zapojení hodnotového řetězce prostřednictvím programů dekarbonizace dodavatelského řetězce, které pomáhají dosahovat cílů ESG.

Vzhledem k většímu důrazu na ESG závazky IT dodavatelů je nyní čas, aby společnosti zdvojnásobili své úsilí o udržitelnost a hráli důležitou roli při snižování emisí CO2 a odpadu,“ uvedl David Terry, viceprezident IT Channels, Schneider Electric, Europe. „Optimalizace spotřeby energie, energetická účinnost a řízené energetické služby představují pro partnery klíčové příležitosti, jak se odlišit a zvýšit svůj podíl na trhu, a Schneider Electric má jako jedna z nejudržitelnějších organizací na světě ideální předpoklady k tomu, aby své partnery podpořila v jakékoli fázi jejich cesty k udržitelnosti,“ dodává.

Chtěli byste o ESG vědět více a získat tak lepší představu o připravenosti oblasti IT na udržitelnost? Podívejte se na příručku Jak konkrétně mohou společnosti rozvíjet strategie udržitelnosti? Více na Schneider Electric CZ