V sobotu ukončily svůj provoz zbývající jaderné elektrárny v Německu. V této souvislosti uvádíme stručný přehled, jak si stojí jaderná energetika v dalších evropských zemích.

Řada evropských zemí sází na jadernou energetiku, vidí v ní čistý a bezpečný zdroj elektrické energie. Půjde o nezbytnou součást moderního energetického mixu v Evropě. Některé evropské státy plánují vedle velkých jaderných zdrojů rozvíjet také projekty malých modulárních reaktorů (SMR), které chtějí kromě výroby elektřiny používat jako zdroj dálkového tepla pro města a obce.

Francie

Francie patří v Evropě mezi největší příznivce jaderné energetiky. Z jádra získává asi 70 procent své elektřiny. V únoru 2022 Francie oznámila plány na výstavbu šesti nových reaktorů a zvážení výstavby dalších osmi. Nyní dokončuje stavbu třetího jaderného bloku elektrárny Flamanville, jehož spuštění se plánuje v roce 2024.

Finsko

Finsko na konci roku 2021 zahájilo provoz jaderné elektrárny Olkiluoto 3. Zároveň plánuje stavbu dalšího jaderného zdroje, který by měl zvýšit podíl jádra na zhruba 60 % vyrobené elektřiny a nahradit uhlí. Finské technické výzkumné centrum zároveň zkoumá možnost využití malých modulárních reaktorů, mimo jiné pro dálkové vytápění.

Polsko

Polsko má v oblasti jaderné energetiky ambiciózní plány. Zvažuje výstavbu hned několika jaderných elektráren. První jaderný zdroj v zemi má postavit společnost Westinghouse v provincii Pomořansko, plány počítají s jeho uvedením do provozu v roce 2033. Kromě velkých jaderných bloků je Polsko aktivní také v sektoru malých modulárních reaktorů.

Maďarsko

Maďarské jaderné elektrárny vyrábějí asi polovinu jeho elektřiny. Maďarský parlament podporuje výstavbu dalších dvou reaktorů, na které již byla podepsána smlouva. Výstavbu ale komplikuje konflikt na Ukrajině, nové jaderné bloky totiž měl stavět ruský Rosatom. Komplikacemi tak jsou světové sankce proti Rusku, ale také nízká ochota západních subdodavatelů ke spolupráci s ruskou společností na výstavbě elektráren.

Nizozemsko

Nizozemská vláda v roce 2021 oznámila plány na výstavbu dvou nových jaderných bloků. Hlavní motivací je snížení emisí oxidu uhličitého. Obdobně jako Česká republika chce Nizozemsko vybírat ze tří dodavatelů – americko-kanadského Westinghouse, francouzské EdF a korejské společnosti KHNP.

Slovensko

Slovenští sousedé nyní spouští jeden reaktor elektrárny Mochovce a jeden další budují. Aktuálně spouštěný blok byl v omezeném výkonu připojen k síti 31. ledna 2023. V plánu je také stavba dalšího jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích. Slovensko rovněž uvažuje o budování SMR, a to i pro průmysl. Malý modulární reaktor by mohly využívat například železárny v Košicích.

Rumunsko

Rumunsko usiluje o dostavbu třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Cernavodă. Je aktivní v oblasti malých modulárních reaktorů. V listopadu 2021 podepsalo Rumunsko dohodu o výstavbě 12modulové SMR elektrárny NuScale. V květnu 2022 bylo jako místo pro první rumunskou SMR vybráno Doicești v župě Dâmbovița v regionu Muntenia.

Slovinsko

Slovinsko zvažuje výstavbu druhého bloku jaderné elektrárny Krško, obdobně jako v ČR je aktivní EdF, KHNP a Westinghouse. Chorvatsko by bylo spoluvlastníkem a Srbsko je také potenciálním partnerem nového jaderného zdroje.

Švédsko

Švédsko plánuje rozvoj malých modulárních reaktorů. Společnost Uniper v únoru 2021 podepsala dohodu s vývojářem malých modulárních reaktorů LeadCold a Royal Institute of Technology (KTH) zaměřenou na výstavbu demonstračního reaktoru SMR v lokalitě Oskarshamn do roku 2030. V červnu 2020 společnost Vattenfall oznámila, že provádí pilotní studii s cílem vyhodnotit výstavbu nejméně dvou SMR v lokalitě sousedící s jadernou elektrárnou Ringhals.

Švýcarsko

Jaderná energetika nyní ve Švýcarsku tvoří asi 40 procent produkce elektřiny. V červnu 2011 se parlament usnesl na tom, že nebude nahrazovat žádné reaktory, bude tedy postupně odstavovat jadernou energetiku, což bylo potvrzeno v referendu v roce 2017.

Bulharsko

Bulharsko chce jednat s vládou USA o novém bloku v elektrárně Kozloduj, chce přijmout opatření k urychlení procesu schvalování a výstavby nového jaderného zdroje. Zároveň zkoumá proveditelnost budování malých modulárních reaktorů.

Belgie

Belgie prodlužuje provoz svých současných zdrojů. Plány na uzavření všech jaderných elektráren do roku 2025 byly v březnu 2022 odloženy o 10 let, přičemž dva nejnovější reaktory v zemi by mohly zůstat v provozu do roku 2035. Z jádra pochází v Belgii asi polovina elektrické energie.

Velká Británie

Vládní plány počítají, že do roku 2050 by díky výstavbě nových zdrojů mohlo jádro pokrývat až čtvrtinu výroby elektřiny v zemi. První z nové generace jaderných elektráren je již ve výstavbě, další se připravují. Británie se také podílí na aktivním vývoji malých modulárních reaktorů.

Estonsko

Estonsko v současnosti připravuje výstavbu malého modulárního reaktoru. Projekt BWRX300 GE Hitachi bude realizován soukromou firmou Fermi Energia, jeho spuštění je plánováno v roce 2031.

Litva

Litva uzavřela svůj poslední jaderný reaktor, který vyráběl 70 procent její elektřiny, na konci roku 2009 kvůli tlaku Evropské unie. Společnost GE Hitachi plánovala postavit novou jadernou elektrárnu, plán se ale neuskutečnil po referendu v roce 2009. Letos v říjnu by se mohlo uskutečnit nové referendum. Hlavním cílem je minimalizovat energetickou závislost na Rusku.

Španělsko

Španělsko má nyní sedm jaderných reaktorů, které vyrábějí asi pětinu jeho elektřiny. Prodlužuje jejich životnost. Úvahy o budoucnosti jádra posilují, protože náklady na dotování obnovitelných zdrojů se stávají neúnosnými.

Ukrajina

Z jádra se na Ukrajině vyrábí asi polovina elektřiny. Ukrajina dostávala většinu svých jaderných služeb a jaderného paliva z Ruska, ale tuto závislost snižuje. V červnu 2022 byla podepsána dohoda s Westinghouse, podle které bude společnost dodávat veškeré palivo pro ukrajinskou flotilu. V roce 2021 získala společnost Westinghouse smlouvu na dokončení výstavby nového reaktoru v jaderné elektrárně Chmelnická s využitím komponent AP1000 z přerušeného amerického projektu. S Westinghousem Ukrajina zároveň podepsala dohodu o výstavbě devíti nových reaktorů v zavedených lokalitách. Stát plánuje také stavbu malých modulárních reaktorů.