Uhlíková stopa – pojem, který si stále častěji nachází cestu do slovníků firem i široké veřejnosti. Také mezivládní panel OSN pro změnu klimatu označil odstraňování uhlíku za zásadní pro splnění cíle Pařížské dohody udržet globální oteplování pod 1,5 stupně Celsia. Z technologických i společenských důvodů ale pro firmy nemusí být kompletní eliminace produkovaných emisí v současnosti možná. Řešení pro ně mohou představovat takzvané uhlíkové offsety – kredity, které lze získat výměnou za finanční podporu ekologicky prospěšných projektů, které vznik CO2 kompenzují. Pokud jsou uplatněny chytře, mohou navíc pomoci i s atraktivitou značky vůči zákazníkům i investorům. Nákup offsetů je jednoduchý, využít je mohou jak podniky, tak jednotlivci.

Poptávka po inovativních řešeních, která by dokázala snížit enviromentální zátěž ekonomických aktivit firem, stále celosvětově roste. Relativně novým nástrojem pro dosažení kompletní uhlíkové neutrality jsou i uhlíkové offsety, které nabízejí velký environmentální přesah. Co ale vlastně uhlíkové offsety jsou, jak fungují – a jaké projekty již ve světě a v České republice vznikly? Experti z udržitelného investičního akcelerátoru Soulmates Ventures, který se mimo jiné zabývá také offsetovými projekty, radí, jak maximalizovat jejich přínos a přitom nenaletět.

Co jsou to uhlíkové offsety?

Uhlíkové offsety představují způsob, jak z pohledu firmy vyvážit produkci oxidu uhličitého (CO2) zakoupením kreditů, které snižují nebo zabraňují vzniku odpovídajícího množství těchto emisí. Realizátor offsetového projektu následně peníze využije environmentálně prospěšným způsobem. Mezi offsetové projekty patří řada iniciativ, od instalace obnovitelných zdrojů energie a zalesňování až po technologii pro zachycování CO2 ze vzduchu (DAC). Podle společnosti Fortune Business Insights se očekává, že celosvětový trh se zachycováním a sekvestrací uhlíku vzroste z 2 miliard USD v roce 2021 na 7 miliard USD v roce 2028.

V celosvětovém měřítku se využívání offsetů dlouhodobě rozšiřuje. Průmyslová odvětví, vlády i jednotlivci si totiž stále více uvědomují jejich schopnost cíleně přispět k dosažení cílů v oblasti snižování znečištění přírody. „Uhlíkové offsety již dnes generují významné finanční příjmy. Podle společnosti McKinsey budou pravděpodobně do roku 2030 globálně vytvářet zisk více než 50 miliard dolarů ročně. Tento potenciál je spjat s jejich unikátní rolí – zjednodušeně řečeno dávají hodnotu přírodě tam, kde to dříve ekonomicky nebylo možné přesně vyčíslit,“ vysvětluje Tomáš Kabeláč, manažer pro inovace a udržitelnost českého investičního akcelerátoru Soulmates Ventures. Upozorňuje přitom, že investice do uhlíkových kreditů dávají smysl rovněž u firem, které již nějakou formu udržitelné politiky implementují. Například snižování přímé produkce emisí nemusí být v některých odvětvích stoprocentně dosažitelné – a právě tehdy přichází ke slovu její kompenzace prostřednictvím offsetů.

Spočítejte si, jaká je vaše uhlíková stopa

Kde lze vhodné projekty najít – a podle čeho vybírat? A kolik offsetových kreditů je vlastně potřeba pořídit? Nejprve je nutné vypočítat, kolik emisí produkují aktivity spojené s výrobou či poskytováním služeb na straně firmy, která chce svou uhlíkovou stopu kompenzovat. Dopočítat se k výsledku je snazší, než by se mohlo zdát – v případě malých a středních firem existuje mnoho platforem a organizací, které nabízí online kalkulačky pro výpočet odhadu jejich emisí. Velké a nadnárodní firmy však již obvykle potřebují pracovat s robustnější a detailnější analýzou. Teprve na základě této znalosti jsou firmy schopny určit potřebný počet offsetových jednotek. Každá získaná jednotka typicky odpovídá snížení emisí CO2 o jednu tunu nebo její ekvivalent.

„Zjišťování vyprodukovaných emisí se vlivem společenského tlaku, ale také vznikající legislativy brzy stane pro mnoho firem nutností. Aby splnily svou bezuhlíkovou strategii, uchylují se některé společnosti ke snaze o snížení emisí interně, v operativě a infrastruktuře. Přechod na obnovitelné zdroje, zefektivňování procesů a další aktivity firem jsou primární cestou k uhlíkové neutralitě. Případy, které tímto způsobem zatím vyřešit nelze, pak lze pokrýt právě prostřednictvím offsetů,“ vysvětluje Tomáš Kabeláč a dodává, že cena za jeden uhlíkový kredit (offsetovou jednotku) se mění v čase – může být ovlivněna například vývojem poptávky nebo samotnou kvalitou kreditů.

Při výběru dejte pozor na podvodníky!

Jednou z hlavních výhod uhlíkových offsetů je kontrola nad tím, kam prostředky vyhrazené pro kompenzaci poputují. Existují stovky věrohodných projektů pro vyrovnání emisí, každý je svým způsobem unikátní. „Projekty jako Brilliant Planet, High Hopes a Climeworks již nyní ukazují účinnost offsetových iniciativ v globálním měřítku. Ani u nás ale nejsme pozadu. V Česku totiž projekty jako eAgronom, Unmanned Life a Arbo Technologies významně podporují rozšiřující se celosvětovou iniciativu využívání principu uhlíkových offsetů. Od technologie pro monitoring a facilitaci udržitelného zemědělství, přes autonomní řízení dronů pro reforestraci a následné napojení na uhlíkové kredity až po péči o mimolesní zeleň se firmám v tuzemsku otevírá široká škála možností, jak kredity smysluplně využít,“ dokládá Kabeláč. Právě eAgronom a Unmanned Life se řadí mezi společnosti, kterým Soulmates Ventures pomohli dostat se na širší trhy CEE a EMEA.

Možným rizikem při výběru offsetového projektu však může být jeho nevhodná metodika nebo realizace. Odborníci upozorňují, že klíčovým předpokladem je, aby projekt emise opravdu eliminoval, nikoliv pouze oddaloval či přesouval jinam. „Finanční prostředky z prodeje offsetů by měly být směřovány do ověřených a důvěryhodných projektů. I v tomto odvětví ale bohužel existuje řada podvodníků, kteří své výsledky buď zveličují nebo falšují. Ačkoliv se s rostoucím povědomím a preciznější metodikou posuzování zelených projektů situace výrazně zlepšuje, i nadále je potřeba věnovat výběru projektu pro kompenzaci svých emisí zvýšenou pozornost,“ varuje Tomáš Kabeláč.

Konkrétní projekty obvykle procházejí přísným hodnocením a průběžnou verifikací třetí stranou, aby byla zajištěna jejich účinnost a byli odhaleni i případní podvodníci, kteří se na jinak společensky přínosných iniciativách snaží vydělat nepoctivými způsoby.Ačkoliv se s rostoucím povědomím a preciznější metodikou posuzování offsetových projektů situace výrazně zlepšuje, i nadále je potřeba věnovat výběru projektu pro kompenzaci svých emisí zvýšenou pozornost. Prvním pozitivním poznávacím znamením autentických projektů je vysoká míra jejich transparentnosti a počet a renomé získaných certifikátů či ověření. Většina renomovaných projektů potenciálním investorům proaktivně nabízí záruky a možnosti, jak předejít metodám greenwashingu,“ dodává Kabeláč. Mezi renomované certifikační autority v odvětví uhlíkových kreditů patří aktéři jako je Verra, South Pole nebo Golden Standard.

Co mohou offsety přinést? Není to jen o penězích

Offsety poskytují účelnou a snadno prokazatelnou možnost řešit takové uhlíkové emise, které je náročné eliminovat například prostřednictvím optimalizace výrobního procesu. Nabízejí ale také ekonomické přínosy. Kompenzace uhlíkových emisí může být například pro firmu vhodným krokem k signalizaci toho, že jí udržitelná budoucnost není cizí. Taková firemní politika jde ostatně podle odborníků vstříc měnícím se požadavkům trhu, které jsou ovlivněny zejména vstupem příslušníků Generace Z mezi ekonomicky aktivní populaci.

V blízké budoucnosti se investice do uhlíkových offsetů stane nejen vyhledávaným nástrojem, ale přímo nutností – v EU i v USA. „EU začíná vytvářet a aplikovat legislativy, nyní například Green Deal Industrial Plan, které budou firmy pobízet k tomu, aby své dopady z hlediska udržitelnosti začaly řešit. Podobně k redukci emisí vybízí firmy i Inflation Reduction Act (IRA) platný od loňského roku v USA. Po některých firmách budou uhlíkovou neutralitu vyžadovat i jejich partneři nebo investoři,“ upozorňuje Tomáš Kabeláč ze Soulmates Ventures. Firmy, které se s nimi včas naučí řádně pracovat, tak budou mít citelný náskok, a to nejen v rámci politiky ESG (Environmental – Social – Governance).

Offsety nejsou určeny pouze firmám

Určitá forma kompenzace uhlíkové stopy začíná být dostupná také pro jednotlivce – zákazníky. Při koupi letenek nebo online produktů s doručením často například letecké společnosti nebo e-shopy nabízejí možnost vyrovnat emisní stopu za let nebo dopravu produktu. Práce s emisní stopou v individuální rovině tak potvrzuje trend společenské odpovědnosti jako nejen pragmatického, ale i morálního závazku. Stejně jako v případě nakládání s uhlíkovými offsety ale platí, že dříve, než se jako zástupce firmy nebo jednotlivec rozhodneme částku udržitelnou cestou investovat, je nutné mít přehled o tom, co se s takto vynaloženými zdroji skutečně děje, a zda je jejich přínos autentický.

O společnosti

Soulmates Ventures je český unikátní akcelerátor a investiční ekosystém zaměřený na podporu startupů, které naplňují vizi dlouhodobě udržitelného rozvoje s pozitivním dopadem na životní prostředí a společnost v horizontu 10 let. Společnost se soustředí na oblasti vzduchu, vody, energie, mobility, vzdělání, zdraví, potravinářství a zemědělství a cirkulární ekonomiky. Za investicemi Soulmates Ventures je nejen ambice dosahovat atraktivní finanční návratnosti, ale především vášeň podporovat projekty, které přímým způsobem přispívají k lepší a udržitelnější budoucnosti. V současné době Soulmates Ventures pomáhají rozvíjet portfolio projektů dle své investiční strategie:

■ eAgronom je inovativní agtech startup, který poskytuje zemědělcům datové nástroje pro regenerativní zemědělství. Jeho hlavním cílem je pomoc zemědělcům v přechodu na regenerativní (uhlíkové) zemědělství prostřednictvím změny zemědělských postupů. V současné době využívá řešení eAgronomu více než 2000 zemědělců s více než 1,2 milionu hektarů zemědělské půdy.

■ Softwarová technologie společnosti Unmanned Life pro autonomní orchestraci robotů má potenciál způsobit revoluci v práci s roboty a drasticky navýšit efektivu a snížit skleníkové emise napříč řadou odvětví. Trh s autonomní robotikou má dle predikcí do roku 2030 dosáhnout celkového ohodnocení 47,24 miliard dolarů.

■ Společnost VOS.health přináší digitální platformu zaměřenou na zlepšení duševní pohody a well-beingu, která v současnosti obsluhuje přes 3 miliony uživatelů po celém světě. VOS dosáhl toho, že byl v roce 2022 vybrán jako aplikace dne společností Apple na App Store a je k dispozici ve více než 170 zemích a 9 jazycích.

■ Start-upová technologie Precismo pomáhá zákazníkům při on-line nakupování. Převádí skutečné předměty do 3D digitální podoby se zachováním i těch nejmenších detailů, čímž výrazně snižuje objem vráceného zboží.  Mezi zákazníky jsou společnosti jako Philips, Gucci, LVMH, Nestlé nebo Decathlon.

■ Řešení společnosti Perfect Air dokáže s využitím strojového učení a pokročilých algoritmů poskytnout přesná environmentální data včetně hyperlokálních informací o kvalitě ovzduší, ale i historický vývoj a předpověď. Prostřednictvím této technologie lze například účinně předcházet poškození dýchacího a kardiovaskulárního systému.

■ Twinzo je slovenský startup, který se zaměřuje na vytváření a poskytování 3D digitálních dvojčat pro podniky a provozy. Tato pokročilá digitální platforma umožňuje podnikům získat komplexní pohled na své operativní procesy a infrastrukturu a následně analyzovat relevantní data v reálném čase, což vede k lepšímu porozumění fungování jejich byznysu a následně k větší optimalizaci provozu. Mezi klienty je Whirlpool, Škoda, Stellantis, Securitas, Nemak, Mondelēz International a další.