Český systém sběru tříděného odpadu patří mezi evropskou špičku, bohužel však již naráží na své limity. Aktuálně se v Česku sbírá necelých 80 % PET lahví, kýžených 90 %, které bude vyžadovat nová evropská legislativa, se však bez zálohového systému pravděpodobně dosáhnout nepodaří. Horších výsledků ale Česko dosahuje v recyklaci – v tuto chvíli recykluje pouze přibližně 49 % PET lahví a 30 % plechovek. Sběr pomocí zálohomatů nabízí čistou a uzavřenou recyklační smyčku, díky které lze zvýšit celkovou míru recyklace dvakrát až čtyřikrát.

„Moderní a dobře navržený zálohový systém lze postavit na osvědčených řešeních, které můžeme pozorovat v řadě evropských zemí. Tyto vyzkoušené postupy lze uplatnit i na nových trzích a následně je přizpůsobit jakýmkoliv místním podmínkám a potřebám. Dobře fungující zálohové systémy jsou založeny na čtyřech hlavních pilířích – účinnost, pohodlí, odpovědnost výrobce a integrita systému. Takové systémy následně pomáhají dosáhnout cílů stanovených směrnicí o jednorázových plastech (SUPD) a nařízením o obalech a obalových odpadech (PPWR),“ vysvětluje Anna Sapota, Vice President Public Affairs Eastern Europe North společnosti TOMRA.

Česká republika není jedinou zemí, pro kterou je zálohování aktuální otázkou. V Evropě byly v rámci posledního půlroku spuštěny zálohové systémy například v Irsku, Rumunsku nebo Maďarsku. Ačkoliv je zálohový systém v Irsku v provozu teprve od 1. února 2024, systém už zaznamenává první úspěchy. Za první 3 měsíce se skrze zálohomaty vysbíralo více než 300 milionů obalů. Rychlost, s jakou se v Irsku systém úspěšně rozjel, dokazují čísla denního sběru v rámci jednotlivých měsíců. Zatímco v únoru 2024 při spuštění denně Irové vrátili pouze 69 000 obalů, v květnu 2024 už se jednalo o 2,37 milionů obalů denně.

Rychlost, jakou se v Irsku po zavedení zálohového sytému daří sbírat nápojové obaly, jasně ukazuje, že se jedná o velice efektivní systém, který přináší kýžené výsledky. Při správném nastavení mohou podobných výsledků v budoucnu dosahovat i další nové země jako Rumunsko nebo Maďarko a ukázat tak zemím, které se na zavedení systému teprve připravují, že zálohový systém opravdu funguje a výrazně zvyšuje míru sběru a recyklace,“ říká Juraj Otta, Country Manager společnosti TOMRA Collection Slovakia.

Na spuštění svého zálohového systému se připravují také Polsko a Rakousko. Jako velmi zajímavé se jeví výsledky průzkumu na téma potřeb a očekávání pro sběr recyklovatelných obalů u našich severních sousedů, v Polsku, které plánuje spuštění systému už na začátku roku 2025. 81 % dotazovaných souhlasí s tím, že zálohový systém je nejlepším řešením, jak efektivní sbírat recyklovatelné obaly. Pro smysluplnost systému je pro recipienty důležitá především široká dostupnost míst pro vrácení obalů, ať už se jedná o zálohomaty v rámci hypermarketů a supermarketů, tak ale především i středně velkých obchodů, v kterých plánuje obaly vracet 76 % dotazovaných. Od samotných zálohomatů Poláci očekávají především rychlost a efektivitu, možnost vrácení všech typů zálohovaných obalů u jednoho stroje a jeho vhodné umístění v rámci obchodu. Zálohovému systému je pozitivně nakloněna i většina rakouské společnosti. Z průzkumu vyplývá, že 76 % dotazovaných považuje použití systému jednorázové zálohy za nejefektivnější způsob sběru a recyklace nápojových obalů. Pro bezproblémovou participaci v systému zálohování je pro Rakušany nejdůležitější čistota a funkčnost zálohomatů, dostatečné označení a viditelnost strojů v rámci obchodů nebo možnost v blízkosti strojů odevzdat i nezálohované recyklovatelné obaly.

„Výsledky průzkumů z těchto zemí nám jasně ukazují, jak je pro zákazníky důležité pohodlí a jednoduchost systému. V TOMRA Collection těmto názorům nasloucháme a spoléháme se na naše zkušenosti a znalosti trhu, proto jsme schopni poskytnout vhodná řešení na základě specifikací a požadavků každé země. Dokážeme nabídnout komplexní řešení, zahrnující špičkovou technologii RVM3, online i offline služby našich techniků na té nejvyšší úrovni a různá řešení pro data a reporting, které ve výsledku pomáhají zajistit vysokou efektivitu zálohových systémů a míru sběru přes 90 % na trzích, kde působíme,“ dodává Juraj Otta.