Ostravská společnost AmpluServis ze skupiny Veolia si připomíná 25 let od svého vzniku. Vybudovala si silné postavení odborníka na výstavby, rekonstrukce a opravy elektrárenských a teplárenských zařízení v rámci celé ČR. Podílela se například na ekologizaci tepláren v Karviné, v Přerově či v Olomouci a stavěla kogenerační jednotky v Praze. Zaměstnává 150 lidí a dosahuje obratu kolem 450 milionů korun.

„Ampluservis je důležitým a spolehlivým partnerem, kterého naše energetická divize využívá nejen na opravy a revize kotlů ve svých závodech, ale také při náročných projektech ekologizace a modernizace tepláren. Tým kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců poskytuje skupině Veolia i dalším průmyslovým zákazníkům vysoce kvalitní odborné služby,“ uvedl Reda Rahma, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Akciová společnost AmpluServis vznikla 1. dubna 1996, tehdy pod názvem MST-Energomont ji založily Moravskoslezské teplárny a vložily do ní svou divizi centrální údržby. Mohla tak navázat na předchozí dlouholeté zkušenosti. Od roku 2001 působí pod obchodním jménem AmpluServis, který lépe vystihoval její servisní potenciál. Firma se postupně začala kromě oprav, údržby a servisu zaměřovat více na komplexní služby v oblasti výstavby, montáží a rekonstrukcí v průmyslových odvětvích a v posledních letech zvláště na ekologizace. Provádí také revize vyhrazených technických zařízení, materiálovou a vibrační diagnostiku, termografii a chemické služby v oblasti paliv, vod, olejů a maziv.

„Společnost se vyvíjela v souladu s vývojem teplárenství a energetiky na severní Moravě a ve Slezsku, a zároveň rozvíjela obchodní aktivity i pro zákazníky z jiných průmyslových sektorů na Ostravsku a v rámci celé republiky. Náš cíl však zůstává stejný i po čtvrtstoletí od vzniku firmy – využívat dlouholeté zkušenosti a poskytovat kvalifikovaný servis a služby na vysoké úrovni,“ doplnil Miroslav Pajchl, ředitel společnosti AmpluServis, který působí ve firmě od jejího založení.

V poslední době se společnost AmpluServis podílela například na zahájení ekologizace Teplárny Přerov, kde postavila nový plynový parní kotel, včetně plynové přípojky. V Elektrárně Třebovice loni provedla veškeré elektro práce na projektu generální opravy elektroodlučovače kotle K 12. Mezi její nejvýznamnější akce roku 2020 patří také instalace pěti kogeneračních jednotek na blokových kotelnách společnosti Veolia Energie Praha. V rámci ekologizace tepláren v Karviné a ve Frýdku-Místku připravuje výstavbu nových plynových kotlů, které nahradí uhelné zdroje.

Kromě oprav, rekonstrukcí a výstavby energetických technologií AmpluServis provádí také rozbory a analýzy paliv, biomasy, tuhých alternativních paliv, energetických vod a průmyslových olejů a maziv, a to v devíti vlastních laboratořích po celé České republice. Firma se zaměřuje dále na revize vyhrazených tlakových, plynových, elektrických a zdvihacích zařízení, vibrační diagnostiku, materiálovou a nedestruktivní diagnostiku a termografii. Mezi další činnosti patří provádění inspekcí a kontrol v průběhu výstavby a přejímek, jakož i posouzení technického stavu zařízení s ohledem na zbytkovou životnost a navrhování způsobu oprav a rekonstrukcí.

AmpluServis je 100 % dceřinou firmou společnosti Veolia Energie ČR a sídlí v Ostravě – Třebovicích. Má 150 zaměstnanců a dosahuje v posledních letech obratu kolem 450 milionů korun