Přední výrobce cementu společnost Lafarge Cement, člen skupiny Holcim, uvádí na český trh novou produktovou řadu ekologického cementu s názvem ECOPlanet. V průběhu výroby tohoto cementu je vyprodukováno minimálně o 30 % méně emisí CO2 než u běžných portlandských cementů. Vzniká 520 kg emisí CO2 na 1 tunu cementu, a to díky optimalizované skladbě vstupních materiálů.

ECOPlanet je již dostupný například v Německu, Rumunsku, Kanadě, Švýcarsku, Španělsku, Francii a Itálii a od letošního roku také v České republice. Cílem skupiny Holcim je do konce roku 2022 celosvětově zdvojnásobit výrobu tohoto produktu a zásadně přispět ke snížení emisních dopadů na životní prostředí.

ECOPlanet BS4 vychází vstříc poptávce zákazníků Lafarge Cement, a.s. po zeleném bydlení.  Produkt má využití pro téměř všechny typy stavebních projektů od těch malých až po velké projekty infrastruktury.

„Uvedení ECOPlanet na trh je součástí dlouhodobé strategie Lafarge v Čížkovicích, potažmo celé skupiny Holcim, vyrábět cementy s nižší uhlíkovou stopou, a snižovat tak celkové emise CO2 produkované v cementářském průmyslu,” vysvětluje obchodní ředitel Pavel Zdeněk. „Se značkou ECOPlanet se v budoucnu budeme setkávat stále víc, cement BS4 je pouze první vlaštovka. Naši zákazníci mohou proto očekávat představení dalších produktů v rámci řady ECOPlanet,” doplňuje Pavel Zdeněk.

Inovacím potřebným pro vývoj nových zelených cementů odpovídá také jejich cena. Bude se pohybovat na úrovni cen portlandských cementů. Předpokládáme, že v tomto roce dosáhne objem prodejů řádu nízkých desítek kilotun ročně. V horizontu několika let však bude podíl produktové řady ECOPlanet významně růst,” uvádí Pavel Zdeněk.

Prvním zákazníkem ECOPlanet v České republice je významný producent čerstvého betonu společnost Frischbeton, která je součástí stavebního koncernu STRABAG. Společnost provozuje rozsáhlou síť betonáren a patří se svou produkcí betonových směsí a MZK k největším výrobcům na českém trhu.

Lafarge Cement

Lafarge Cement, a.s. je předním výrobcem stavebních materiálů. Zaměřuje se na produkci respektující principy cirkulární ekonomiky. Splňuje přísné normy pro ochranu životního prostředí. Pravidelně inovuje a upravuje výrobní technologie tak, aby postupně snižovala emise CO2. Výrobní proces umožňuje využít více než 90 % alternativních paliv, čímž řadí čížkovickou cementárnu ke špici nejen ve svém oboru. Lafarge se také významně podílí, společně s VŠCHT a ČEZ, na výzkumném technologickém projektu zaměřeném na bezodpadové získávání lithia z rudy.

Klíčovou prioritou společnosti je ochrany přírody a podpora ekologických aktivit. Společnost podporuje například Českou společnost ornitologickou a stará se o to, aby byly zachovány vzácné druhy ptactva. Lafarge zaměstnává 155 zaměstnanců a patří k významným zaměstnavatelům na Litoměřicku.