CEMEX dlouhodobě klade důraz na téma životního prostředí a soustředí se na snižování své uhlíkové stopy. V minulém roce společnost představila strategii Klimatická akce, která má vést k snížení emisí CO2 ve všech jejích evropských provozech minimálně o 55 % do roku 2030. Již v roce 2020 se společnosti CEMEX úspěšně podařilo snížit uhlíkové emise z materiálů na bázi cementu, a to o 35 % oproti roku 1990 ve všech jejích evropských provozech.

Udržitelnost na prvním místě

Letos se dostáváme k jednomu ze zásadních kroků na této cestě, a tím je⁠ představení nové řady betonů Vertua. S touto produktovou řadou přichází na český trh beton, jehož uhlíková stopa je až o 50 % nižší než u betonu vyrobeného na bázi portlandského cementu (CEM I).

Stavební průmysl vyžaduje účinná opatření pro udržitelnější budoucnost, a právě s produkty Vertua mohou být stavebníci při realizaci svých plánů mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Vertua je milníkem pro udržitelnou výrobu betonu.

Výhody Vertua basic a Vertua plus

Betony Vertua jsou vhodné pro řadu aplikací při výstavbě –⁠ od interiérových a základových konstrukcí až po vyztužené vnější konstrukce, a hodí se zejména pro použití v oblasti infrastruktury. Určeny jsou jak pro průmyslové, tak i pro rezidenční stavby a jsou vhodné i pro stavebníky z řad menších odběratelů. U Vertua basic je uhlíková stopa snížena o 30 % ve srovnání s běžně používanými betony, u Vertua plus dokonce až o 50 %. Pozitivní bilance je založena na třech faktorech: CEMEX spoléhá na inovativní receptury betonové směsi optimalizované na CO2, používá pojiva se sníženým obsahem slínku a důsledně využívá potenciál latentně hydraulických vlastností cementu, tzn. dodatečného růstu pevnosti minerálních komponent obsažených v cementu. Betony Vertua mají navíc vyšší odolnost proti agresivním vlivům okolního prostředí, a to zejména s ohledem na agresivitu chloridů a síranů.  U běžně používaného betonu se pevnost v tlaku standardně prokazuje po 28 dnech. Betony Vertua jsou alternativně navrhovány s garancí pevnosti po 56 –⁠ 90 dnech, dle typů konstrukcí (např. u masivních základových betonů s rizikem vysokého vývinu hydratačního tepla). Vertua basic a Vertua plus zcela splňují normy pro beton platné v ČR a jsou k dispozici v jednotlivých třídách betonu.

Betony Vertua svým složením pomáhají omezit množství a šířku trhlin v konstrukci. Jsou také navrženy na snížený vývoj hydratačního tepla. Omezením maximálního vývinu hydratačního tepla betonu je zaručeno i snížení teplotního gradientu betonu v konstrukci, tedy rozdílů teplot mezi jádrem a povrchem konstrukce, a tím se snižuje riziko vzniku trhlin.

Míříme k uhlíkové neutralitě

Řada betonů Vertua s nízkými emisemi CO2 je navržena tak, aby co nejvíce omezovala dopad stavebního průmyslu na životní prostředí. „Dlouhodobé snižování uhlíkové stopy betonu je jedním z hlavních cílů společnosti CEMEX. Díky produktové řadě Vertua mohou naši zákazníci navrhovat své stavební projekty tak, aby byly mnohem šetrnější ke klimatu,” vysvětluje Petr Dobrý, Quality Control Manager divize CEMEX Materiály pro Českou republiku. „Stavební průmysl vyžaduje ve střednědobém horizontu účinná opatření pro udržitelnější stavby. Díky produktové řadě betonů Vertua se sníženými emisemi CO2 nabízí CEMEX velmi vhodné alternativní řešení k běžně používaným stavebním materiálům. Jsme rádi, že naši snahu o dosažení zásadní změny v omezení uhlíkových emisí ve stavebním průmyslu sdílí i naši zákazníci a investoři a pomáhají nám v úsilí o zajištění uhlíkově neutrální budoucnosti pro příští generace.”

Uvedení řady Vertua je důležitým krokem k dosažení celosvětového prodeje uhlíkově neutrálního betonu do roku 2050. Více informací o produktech Vertua najdete na:

www.cemex.cz/vertua-beton-se-snizenou-uhlikovou-stopou