Češi se řadí mezi občany, kteří platí jedny z nejvyšších účtů za energie v Evropě. Z průzkumu Sdružení EPS ČR vyplývá, že jedním z řešení, jak to změnit, je investice do zateplení, kterou 97 % občanů považuje za důležitou. Stavební trh je v současné době sužován nedostatkem pracovní síly i materiálu, tudíž se zateplením se nevyplatí otálet a odkládat ho až na podzim. Necelé dvě třetiny dotazovaných vidí hlavní přínos v ušetřených financích za energie, které jim zateplení fasády přinese. 68 % respondentů by si pro zateplení svého domu vybralo pěnový polystyren – nejrozšířenější izolační materiál na českém trhu.

V létě nás sužují nesnesitelná vedra a v zimě zase tuhé mrazy, a ani letošní rok nebyl výjimkou. Česká republika navíc patří k jednomu z největších spotřebitelů elektřiny v Evropě. Ačkoliv je cena energií v ČR poměrně nízká, kvůli rostoucí spotřebě se Češi řadí mezi občany, kteří platí jedny z nejvyšších účtů za energie v Evropě v poměru k jejich příjmu. Jak lze nepříjemné změně teplot a vysokým nákladům za energie předejít? Jednou z možností je zateplení. Z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR vyplývá, že se se téměř všichni dotázaní (97 %) přiklání k tvrzení, že investice do zateplení domu či bytu je důležitá. Správná izolace totiž zvyšuje tepelnou ochranu budovy, snižuje možnost vzniku plísní a má pozitivní dopady na zdraví obyvatel domu. Lidé, kteří bydlí v nezateplených domech, o poznání více topí. Zateplení domu tak může výrazně snížit náklady na energie, a tím pádem ulevit peněžence spotřebitele. „Zateplením můžeme ve výsledku snížit náklady za vytápění až o 45 %, a to už je částka, která je v rodinném rozpočtu znát,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Aktuální situace ve stavebnictví ovšem značně komplikuje celý proces. „Nedostatek pracovní síly a materiálu ruku v ruce s vytížeností stavebních firem může celý proces zateplení prodloužit až o několik měsíců. Jestli uvažujete o zateplení, doporučujeme brát v potaz i tento fakt a stanovit si dostatečně velkou časovou rezervu,“ pokračuje Zemene.

Vyšší cena investice dává v dlouhodobém horizontu smysl, navíc lze využít i dotace

O návratnosti investice do zateplení fasády není pochyb. Nelze ovšem přehlédnout fakt, že se jedná o vyšší jednorázový výdaj. Necelé dvě třetiny respondentů (60 %) odpověděly na otázku „Vyplatí se dle vás investice do zateplení z hlediska její návratnosti?“ kladně. Hlavní výhodu investice vidí především v navrácených úsporách při nižším výdeji energie. Více než jedna třetina (35 %) dotazovaných si uvědomuje prospěšnost zateplení, ovšem nejsou si jisti finanční návratností investice. 3 % dotazovaných v zateplení nevnímají přidanou hodnotu a 2 % uvedla, že investice je neúměrně vysoká v poměru k úsporám za energie, které přinese. V České republice ovšem existuje celá řada dotačních programů, které mohou zájemcům o zateplení alespoň částečně ulevit. Jedním z takových je například program Nová zelená úsporám, který nabízí mimo jiné až 50% podporu z částky zateplení při snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.

Nepodceňujte výběr materiálu

Pro kvalitní zateplení je ovšem nutné vybrat i vhodný izolační materiál. Respondentům jsme položili otázku: „Jaký materiál byste vybrali pro zateplení vašeho bytu/ domu?“ Více než dvě třetiny z nich (68 %) odpovědělo, že by sáhli po pěnovém polystyrenu. 26 % dotazovaných by pro zateplení svého obydlí vybralo minerální vatu a 6 % odpovědělo, že by před realizací zateplení učinili průzkum trhu a zjistili si srovnání všech dostupných materiálů. Nejrozšířenějším izolačním materiálem na českém trhu je se spotřebou 51 000 tun ročně pěnový polystyren. Mezi jeho hlavní přednosti patří pevnost, lehkost a tvarovatelnost. Dále je využíván především pro své výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti, odolnost vůči vodě a povětrnostním vlivům, plísním i mikrobům.

„Z pohledu cirkulární ekonomiky je zásadní to, že je pěnový polystyren dobře recyklovatelným materiálem, ve své konečné podobě je totiž tvořen až z 98 % vzduchem a 2 % polymerem,“ uzavírá Pavel Zemene. Podrobné informace o pěnovém polystyrenu naleznete na www.epscr.cz