Podobně jako jinde ve světě se japonští vědci snaží snížit množství emisí produkovaných zemědělskou výrobou, speciálně pak metanu, který vypouští skot během svého trávení. Tyto plyny tvoří celých 10 % emisí vyprodukovaných v zemědělství.

Japonský výzkumný ústav National Agriculture and Food Research Organization (NARO) vyvíjí nejen technologii, která by nepřetržitě monitorovala mikroorganismy v žaludku, ale snaží se i o vývoj modifikovaného krmiva potlačujícího činnost bakterií produkujících metan. V žaludcích skotu žije asi 8 tis druhů mikroorganismů. Ty během trávícího procesu rozkládají zkonzumované krmiva na těkavé mastné kyseliny, které dodávají kravám energii, a také vytváří metan uvolňující se do vzduchu.

Tento ústav je podřízený japonskému ministerstvu zemědělství a úzce spolupracuje s Univerzitou Hokkaidó.  Hlavním cílem jejich společného úsilí je do roku 2050 snížit množství produkovaného metanu o 80 %.

Vědci z Univerzity Hokkaidó přidali do krmiva pro testovaný skot šťávu z lisovaných skořápek kešu oříšků a potvrdili, že vzniklá směs omezuje aktivitu bakterií způsobujících produkci metanu. Univerzita nadále pokračuje ve vývoji levnějšího a výrobně jednoduššího materiálu.

NARO také plánuje vývoj zařízení, které by zkoumalo funkci mikroorganismů přímo v žaludku, a zároveň by určovalo, nejen jaké krmivo podávat, ale také jak jeho podání nejlépe načasovat.

Tento projekt byl spuštěn v roce 2020 s podporou vlády. V letošním roce bude do výzkumu a vývoje investováno 35 milionů jenů (7 milionů Kč). NARO předpokládá dosažení expertních znalostí do roku 2030.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/