Klimatické změny jsou hnacím motorem extrémního počasí a událostí souvisejících s klimatem, které následně vedou k ekonomickým ztrátám. Takové události, včetně vln veder, záplav a bouří, způsobily v EU za poslední desetiletí hospodářské ztráty ve výši více než 145 miliard EUR. Kromě toho 30letý klouzavý průměr ekonomických ztrát souvisejících s klimatem ukazuje jasný trend, který se v posledním desetiletí zvyšuje o téměř 2 % ročně. Toto jsou odhady Evropské agentury pro životní prostředí, které zveřejnil Eurostat.

V roce 2020 byly celkové ekonomické ztráty související s klimatem 12 miliard EUR. Nejvyšší celková ztráta byla zaznamenána v roce 2017 (27,9 miliardy EUR), více než dvojnásobná než v roce 2020, v důsledku vln veder registrovaných v Evropě, která vysušila zemi a způsobila podmínky pro vznik lesních požárů. Nejnižší celková ztráta byla zaznamenána v roce 2012 (3,7 miliardy EUR).

Řecko zaznamenalo nejvyšší ekonomické ztráty související s klimatem na obyvatele

V roce 2020 činily ekonomické ztráty související s klimatem 27 EUR na obyvatele EU. Členským státem s nejvyšší ztrátou na obyvatele (téměř třikrát vyšší než průměr EU) bylo Řecko (91 EUR), následované Francií (62 EUR) a Irskem (42 EUR). Nejnižší ztráty na obyvatele byly zaznamenány v Bulharsku (0,7 EUR na obyvatele), Slovinsku a na Slovensku (obě 4 EUR).

Chtěli byste se dozvědět více?  

Ekonomické ztráty související s klimatem jsou jedním z ukazatelů v interaktivním vizualizačním nástroji Eurostatu, který  ukazuje relevantní statistiky pro Evropskou zelenou dohodu. Představuje přehled 26 ukazatelů rozdělených do 3 hlavních témat: Snížení našeho dopadu na klima, ochrana naší planety a zdraví a umožnění zeleného a spravedlivého přechodu.