Jak se na českém logistickém trhu projevují dlouhodobé dopady pandemie a ekonomické důsledky způsobené válečným konfliktem na Ukrajině? Mění firmy zásadně své plány v oblasti interní logistiky? Odpovědi přináší nová studie Trendy v české logistice 2022, kterou pro SKLAD realizovala mezi květnem a srpnem 2022 výzkumná agentura Ipsos. V rámci dotazníkového šetření a během hloubkových rozhovorů se 132 manažerů z logistiky a skladování napříč různými segmenty podělilo o své názory, co je v současné době nejvíce ovlivňuje a s čím se ve své praxi potýkají. Studie navazuje na úspěšnou verzi z roku 2020.

I přes úspory je investice do automatizace do pěti let klíčová pro 95 % firem

Rozhovory s experty ukázaly, že firmy nejsou schopny plánovat tak, jak byly zvyklé. Tlak na efektivitu se projevuje v digitalizaci a směřování k plné automatizaci skladu. Hledají se úspory v energiích. Z výzkumu vyplynulo, že šetřit chtějí firmy především z automobilového průmyslu, kde odpovědělo kladně 72 % respondentů. S cenou a dostupností surovin a komponent se potýká 54 % dotazovaných.

I přes tyto skutečnosti očekává do pěti let alespoň částečnou automatizaci skladů 95 % oslovených firem. Při výzkumu před dvěma lety plánovalo automatizovat 89 % firem. V nejbližší době zajímá 68 % dotazovaných analýza skladu a jeho optimalizace. Stejné procento chce také investovat do vybavení skladu novými technologiemi. Nejaktuálnějšími tématy jsou zde plně automatická manipulační zařízení, roboti a prediktivní analýza. Pro 67 % respondentů je důležitá bezpečnost práce a 52 % plánuje zavést WMS. Nové skladové prostory chce najít 45 % oslovených společností a ostrahu se chystá řešit 25 % dotazovaných.

Nová témata – IT bezpečnost a optimalizace dodavatelských řetězců

V souvislosti s důsledky dnešní společenské a ekonomické situace rezonovala mezi odborníky, ve srovnání se studií z roku 2020, silněji témata vztahující se k IT bezpečnosti a ochraně technologií a optimalizaci dodavatelských řetězců. „IT bezpečnost souvisí s tlakem na digitalizaci skladu. Vyšší stupeň automatizace s sebou logicky přináší vyšší nároky na kybernetickou ochranu. Některé firmy také přemýšlejí, že zvolí dodavatele v Evropě, aby minimalizovaly riziko dodávek z jiných částí světa,“ poukazuje na dva nové směry Barbara Hrabalová, vedoucí divize Ipsos Actify ve společnosti Ipsos.

Studie v závěru shrnuje, že současná turbulentní doba nevykazuje žádné zásadnější odchýlení ve směřování interní logistiky k plné automatizaci skladů, spíše tuto změnu akceleruje. Firmy hledají úspory nejenom ve spotřebě energií, ale také v optimalizaci pohybu zboží a využití lidské síly ve skladu. „Výzkum zřetelně ukázal, že nejčastěji se plánují investice do technologií s praktickým a rychlým dopadem na efektivitu celkového procesu, například automatizovaná manipulační zařízení. Vyšší poptávka je rovněž po detailní datové analytice skladu. Kam se česká logistika posune, záleží na tom, co nás v následujícím roce, dvou letech čeká,“ uzavírá Petra Troblová, výkonná manažerka spolku SKLAD.

Zajímají vás detailnější informace a konkrétní čísla? Celou studii najdete na www.sklad.cz/trendy2022.