Doba, kdy tuny odpadků ležely ladem na skládkách, se pomalu blíží ke konci. Evropa směřuje k udržitelnému rozvoji a oběhovému hospodářství. Podnik, který chce být moderní a konkurenceschopný, musí vedle zisku přemýšlet i o ekologických dopadech svých aktivit. Tenhle trend si moc dobře uvědomují v Prakab Pražské kabelovně. České firmě se stoletou historií, která je předním výrobcem železničních kabelů a největším odborníkem na ohniodolné kabely, se daří už několik let sladit ekonomické zájmy a ochranu životního prostředí.

Myslíme to vážně

Téma „zeleného“ podnikání je v kurzu, pro Prakab ale nejde jen o pouhou proklamaci a marketingový tahák. Za svůj přístup získal ocenění „zodpovědná firma“ od společnosti EKO-KOM. Navíc se pyšní certifikátem Green Label od společnosti PRS za to, že přispívá k oběhovému systému palet. Namísto toho, aby je podnik likvidoval, umožňuje jejich recyklaci a opakované použití.

Firma navíc klade vysoké nároky v oblasti udržitelnosti nejen na sebe, ale i na své partnery. Spolupracuje s dodavateli, kteří rovněž splňují přísné evropské požadavky na ochranu životního prostředí.

Jdeme s dobou

Základem strategie Prakabu je důsledné třídění. Ve firmě jsou umístěny nádoby na papír, plast, sklo a kov a směsný komunální odpad. Kromě toho se do speciálních nádob třídí i výrobní odpad, například kovové odpady jako hliník nebo měď, plasty, železný odpad či elektroodpad.

Třídění odpadu je dneska pro mnoho firem samozřejmostí, tím to ale nekončí. Snahou českého výrobce kabelů je, aby se materiál znovu využil. Právě to předpokládá oběhové hospodářství budoucnosti. Komunální odpad Prakab prodává firmám, které ho používají jako vstupní surovinu pro další zpracování, případně přímo pro jejich výrobu. To je navíc výhodné i ekonomicky, odpad jsou peníze. Čím více toho firma vytřídí, tím více na tom vydělá.

Vědět, co kam patří

Obzvlášť velký význam má třídění, pokud jde o výrobní odpad. Chyba může firmu stát nemalé výdaje. Pokud se v klasickém komunálním odpadu, kupříkladu v plastech, najde plechovka, dotřiďovací linky ji bez problému separují. Když se ale smíchá například sítěný a nesítěný polyethylen, materiál používaný běžné v kabelářském průmyslu, může to zničit linku na zpracování tohoto druhu odpadu.

Klíčovou úlohu v praxi tak hrají zaměstnanci a jejich důslednost při dodržování pravidel. Velkou pozornost proto Prakab věnuje jejich vzdělávání. Nováčci absolvují při nástupu do firmy školení, na kterém se dozví základní informace, tedy kam co patří, jaké jsou nejčastější chyby při třídění, ale i co je nebezpečný odpad a jak s ním zacházet. Každoročně se pak konají další školení v oblasti třídění a recyklace. Kromě toho firma o novinkách nebo změnách informuje na podnikové sociální síti a nástěnkách.

Tam, kde to je možné, se Prakab snaží množství vyprodukovaného odpadu snižovat. Už několik let rozdává svým zaměstnancům hrníčky, čímž je motivuje k tomu, aby si nekupovali kávu do jednorázového plastového kelímku. I takovéto drobnosti mají smysl.

Stále inovujeme

Prakab má v současné době nastartované další projekty a změny. Do budoucna firma plánuje třídění i jiných druhů výrobního odpadu, ve větší míře pak chce tento odpad prodávat a umožnit jeho opětovné využití v průmyslu.

Pražská kabelovna je tradiční česká značka, její produkty nalezneme například v pražském metru a Národním muzeu, ale i za hranicemi Česka. Letos si připomíná sto let svého fungování. To ovšem neznamená, že se dál nevyvíjí. V Prakabu vědí, že je potřeba být otevřený inovacím a novým nápadům. Jedině tak si může podnik udržet své postavení špičky na trhu.