Děti jsou velmi citlivé na špatné vnitřní prostředí ve svých domovech, případně jiných uzavřených prostorech, ve kterých tráví svůj čas. Na jejich psychické i fyzické zdraví má velký vliv, pokud se pohybují v nedostatečně prosluněných a nevětraných interiérech, kde dýchají vzduch plný oxidu uhličitého, těkavých organických látek, prachových částic nebo plísní. Společnost JRD se proto rozhodla zkontrolovat kvalitu jednotlivých parametrů mikroklimatu v nebytových prostorách zdravého a energeticky úsporného projektu Zelená Libuš, jež přestavěla pro potřeby mateřské školy Beránek. Výsledné hodnoty, které developer naměřil ve spolupráci se společnostmi Protronix a NASLI, jsou výrazně lepší než závazné normy především pro osvětlení a výskyt oxidu uhličitého, těkavých organických látek (VOC) a prachu. Potvrzuje se tak, že využití udržitelných materiálů a moderních technologií vytváří v budovách zdravé vnitřní prostředí s čerstvým vzduchem a světelným a tepelným komfortem.

„V současné době trávíme více než 90 % svého času v uzavřených prostorách, a to se netýká jen dospělých, ale také dětí. Ať už se vzdělávají doma, nebo ve školách. Přitom dlouhodobý pobyt v budovách, ve kterých není kvalitně řešené odvětrávání, osvětlení nebo akustika bývá nebezpečný. Může u nás vyvolat tzv. syndrom nezdravých budov a negativně se tak podepsat na našem fyzickém i psychickém zdraví. Podobně přísná pravidla, kterými se řídíme při výstavbě zdravých projektů, jsme proto uplatnili i při realizaci zdravé školky. A následným měřením jsme chtěli zkontrolovat, jak zdravé prostředí funguje za běžného provozu. Z výborných výsledků vyplývá, že zde předškoláci dýchají čerstvý vzduch bez škodlivin a nekazí si oči při nevhodném umělém osvětlení. Interiér školky tak přispívá k jejich zdravému rozvoji,“ říká Jan Řežáb, majitel JRD.

Ve zdravém vnitřním prostředí děti neohrožují škodlivé látky

Měření pomocí čidel od společnosti Protronix proběhlo v polovině letošního února ve dvou třídách mateřské školy Beránek, ve kterých se v tu dobu vyskytovalo přibližně čtrnáct osob (dvanáct dětí a dvě učitelky). Objem vzduchu v jednotlivých místnostech s automatickým systémem řízeného větrání, doplněným filtry proti prachu a pylu, činil 186 a 189 m3. Výsledné hodnoty developer porovnal nejen s parametry uváděnými v českých normách, ale také s hodnotami naměřenými v běžném typu mateřské školy, v níž se vzduch měnil pouze nárazovým větráním. „Systém řízeného větrání zajišťuje efektivní a bezprůvanovou výměnu vzduchu, při níž dochází k automatickému odvětrávání škodlivých látek bez nutnosti mechanického větrání. Nezvyšuje se tak riziko nachlazení dětí a udrží se stabilní teplota bez velkých výkyvů. Maximální hodnoty oxidu uhličitého v mateřské škole Beránek se pohybovaly kolem 900 ppm (ty průměrné dokonce jen mezi 600 až 700 ppm), tedy hluboko pod doporučenou hodnotou pro vnitřní prostředí 1500 ppm. Oproti tomu ve školce bez systému řízeného větrání bylo naměřeno až 3 000 ppm, tedy hodnota, při které jsou již děti ohrožené zdravotními riziky (únavou, nesoustředěností nebo bolestí hlavy). Obdobně tomu bylo u výskytu těkavých organických látek. V hrací třídě zdravé mateřské školy (plné hraček a dětského vybavení) jsme díky certifikovaným materiálům a automatickému odvětrávání naměřili maximální koncentraci VOC v doporučených hodnotách kolem 1000 μg/m3: ve spací třídě se tyto hodnoty dokonce blížily nule,“ komentuje výsledky Jan Řežáb. Ředitelka mateřské školky Beránek Ivana Šuranská dodává: „Navíc se mi líbí, že je obsluha automatického systému velmi jednoduchá. Developer se zajímal rovněž o hodnoty pro obsah polétavých prachových částic ve vzduchu, které nechal přeměřit pomocí metody pracující na principu rozptylu laserového paprsku na částicích. I ty vyšly hluboko pod doporučenými limity, jež jsou stanovené mezinárodním institutem WELL na méně než 15 μg/m3 pro PM2,5 a méně než 50 μg/m3 pro PM10. Jejich větší koncentrace již začíná mít nezanedbatelný vliv na lidské zdraví.

Plnospektrální osvětlení pozitivně ovlivňuje psychické i fyzické zdraví

V mateřské škole Beránek proběhlo rovněž měření zde nainstalovaného plnospektrálního osvětlení, jež působí přirozeně jako denní světlo a má tak pozitivní vliv na lidské fyzické a psychické zdraví. Česká norma požaduje pro pobytové místnosti v mateřské škole umělé osvětlení o intenzitě minimálně 300 lx (45 cm nad podlahou), které odpovídá neutrálně bílý tón světla (nejpoužívanější je 4 000 K). „Tyto hodnoty jsou ale opravdu minimální. Ve zdravé mateřské škole je proto osvětlení z hlediska normy naddimenzováno: jeho průměrné intenzity jsou více než dvojnásobné (kolem 670 lx). Mimovizuální účinek světla je dále zesílený jeho tónem, jenž se svými 6 500 K podobá polednímu dennímu světlu a obsahuje přibližně dvojnásobek aktivující modré složky než nejčastěji používaný neutrální tón,“ vysvětluje Petra Eliášová, Sales Manager ve společnosti NASLI, která se věnuje výzkumu a vývoji plnospektrálního osvětlení. Celkový dojem z umělého osvětlení zlepšuje i vysoký index podání barev (Ra) u použitých svítidel Ra 93 (oproti závazné hodnotě minimálně 80), při němž lidé vnímají barvy jako pestřejší a sytější a umělé světlo působí ještě přirozeněji. Právě kombinace silnějšího osvětlení, chladného tónu světla a nadstandardního podání barev přináší zlepšení prostředí v interiéru nejen pro děti, ale i pro pracovníky mateřské školy, protože se projevuje mj. lepším soustředěním a náladou. To potvrdila i Ivana Šuranská: „Zvláště v dnešní době opravdu oceňujeme, jak se zdravé vnitřní prostředí s čerstvým vzduchem a plnospektrálním osvětlením projevilo na zvýšené aktivitě a lepším zdraví našich svěřenců.

Zdravé vnitřní prostředí podporuje přirozený vývoj dětí

Mateřská škola Beránek funguje od září minulého roku v nebytových prostorách energeticky úsporného projektu Zelená Libuš developerské společnosti JRD. Moderní interiéry pro 30 dětí nabízí dvě třídy, které jsou zároveň hernou i ložnicí, jídelnu nebo prakticky řešené šatny a sociální zařízení. Díky technologickému vybavení a certifikovaným materiálům – např. automatickému systému řízeného větrání s rekuperací tepla a výměníkem chladu, plnospektrálnímu osvětlení, venkovním žaluziím, zelené extenzivní střeše nebo materiálům pohlcujícím formaldehyd – je v nich zajištěný čerstvý vzduch, příjemná pobytová teplota a zdravé osvětlení. „K návrhu interiéru nové mateřské školy jsem přistupovala s cílem vytvořit pro děti prostor, který by jim umožnil zdravý rozvoj bez jakýchkoli bariér. Prostor, v němž budou obklopené přírodními materiály a ve kterém se bude přirozeně rozvíjet i jejich představivost a fantazie. Příkladem jsou hrací plochy s maximálním podílem přírodních složek, dřevěné hranoly z buku nebo podlahové krytiny z přírodního marmolea,“ uzavírá Pavla Hromková, designérka z kreativního studia Notakio.