Smart Energy Fórum je největší středoevropskou konferencí v oblasti decentrální energetiky s důrazem na fotovoltaiku, akumulaci energie a inovace. Letošní, již 7. ročník proběhl dne 11. listopadu 2021 v hotelu Artemis v Praze. Na konferenci, která probíhala souběžně ve dvou sekcích vystoupilo více než 30 špičkových přednášejících ze zahraničí i tuzemska. Odbornou veřejnost zaujala jednak prezentace výhod N-type solárních panelů, a především vývoje cen dopravy z Číny do Evropy, která zdražila pětinásobně a zapříčinila citelné zdražení solárních panelů. S největším zájmem se ale setkala prezentace Fotovoltaické elektrárny ČEZ Ledvice z unikátního komplexního testování výkonu solárních panelů podle jejich typu, sklonu, polohy, zašpinění a ročních období pro optimalizaci jejich výkonů dle jejich umístění.

Souběžně s konferencí probíhala v předsálí výstavka výrobců či dovozců solárních panelů a jejich příslušenství a baterií včetně střídačů. Přístup na ní byl, oproti konferenci, zcela zdarma, a byly k vidění všechny druhy solárních panelů včetně bifaciálních (oboustranných). Jejich přínos je ale sporný, neboť oproti jednostranným druhá strana přispívá jen max 20 % zisku elektřiny navíc, a protože musí být z druhé strany místo fólie zakryty též sklem, tak jsou o desítky procent dražší, čímž se jejich ekonomika omezuje na opravdu výjimečné použití, kde existuje odraz slunečních paprsků např. od světlého písku, nebo ve vertikální poloze či v agrivoltaice.

Naopak s povděkem lze kvitovat snahu výrobců o co nejdelší záruky, které u špičkových výrobků produktově dosahují i přes 15 let a dokonce až 25 let na výkon min. 91 %, (byť min. 0,25% roční degradaci výkonu a v prvním roce dokonce 2% se stále nevyhnou) a jejich účinnost již přesahuje 21 %! Toto se samozřejmě ale odráží i v jejich ceně.

Podrobné porovnávání střídačů jednotlivých výrobců již nedává smysl, protože mají všechny podobné parametry (účinnost 98 až 99 %), dané použitými stejnými elektrickými komponenty. Přidanou hodnotou tak bývá samoregulace zátěže či inteligentní domácí nabíjení elektromobilů s hlídáním proudového maxima kvůli nižší sazbě elektřiny za instalovaný výkon.

Co se týče umístění panelů, tak je ve světě preferováno především na střechách výrobních areálů (ta mají na to dostatek investic) či parkovacích přístřešků a nově též na vodních plochách či jako agrivoltaika, kdy se uplatní výhody částečného zastínění plodin (např. malin) a menšího vypařování vody s výhodami bifaciálních panelů.

S počtem výrobců a dovozců solárních komponent též se zvyšuje počet servisních firem, které se postarají nejen o financování, dodávku, ale též o instalaci a servis panelů, komponentů, příslušenství a o odborné zaškolení, což je vzhledem k možným následkům neodborné montáže (požár, zkrat, úraz elektrickým proudem) plně žádoucí, zde zkrátka už není prostor pro „do it yourself“ jako u fototermiky.

Co se ale příliš nezměnilo od minulé výstavy před 2 lety je stav ve výrobě špičkových Li-ion baterií HE3DA (foto baterie), které ještě stále nejsou v sériové výrobě a sám jejich vynálezce předpokládá, že budou k dispozici nejdříve až v červnu 2022. Do té doby se proto využívají pro účely rychlé regulace elektrické sítě v provozech, kde nesmí dojít k jejímu výpadku ani v řádu desetin sekundy (např. lakovny, robotická pracoviště, která by se zastavila a jejich opětovný restart je složitý a často spojený se zničením právě probíhající výroby) současné drahé Li-ion baterie a je proto snaha o využití „second-life“, tedy použitých či vyřazených baterií. To má smysl ale pouze u relativně nových baterií, např. přímo z automobilové výroby po crash testech a podobně, po 7 letech provozu, jak to bude brzy obvyklé, je to nesmysl. Jednak by docházelo jejich nabíjením k vysokým elektrickým ztrátám, a i jejich třídění a proměřování se už nevyplatí.

Bohužel se ale stále málo využívají velkokapacitní tzv. Flow baterie (VRFB=vanad-redoxové průtočné baterie) české firmy Flow Battery s.r.o. z Českých Budějovic na bázi kapaliny, které spolehlivě pracují již mnoho let na několika instalacích v jižních Čechách. Jejich nevýhodou je kromě většího obestavěného objemu též o cca 30 % vyšší cena za akumulovanou kWh, která je ale několikanásobně vyvážena prakticky neomezenou životností této baterie (při odpovídající technické údržbě).

Zajímavý byl i projekt komunitní energetiky Energetické družstvo vlastníků FVE (foto družstvo) k vytvoření největší FVE v Česku z malých FVE na rodinných domech.

Tato konference se plně vydařila a závěrem lze s povděkem i kvitovat, že se podstatně zlepšila grafická, materiálová i tisková úroveň prospektů a že se již nerozdávají v plastových taškách.

Foto a text Petr Měchura