Jeho bleděmodré zvonečky je možné spatřit už jen na posledních šesti místech v České republice, vzácný je i v celé střední Evropě. MŽP právě zahájilo záchranný program, aby z naší přírody nezmizel úplně. Připravila jej Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Univerzitou v Hradci Králové a bude probíhat ve spolupráci s vlastníky pozemků i hospodáři.

Zvonovec liliolistý – dlouhověká rostlina příbuzná zvonkům – je kriticky ohrožený druh. Roste především ve světlých lesích, při okrajích lesních cest a na pasekách, méně často v loukách. Kvete na přelomu července a srpna. Jeho úbytek zapříčinila především změna hospodaření v lesích v minulém století. Prosvětlené lesní porosty na místech vhodných pro zvonovec nahradily vysokokmenné stinné lesy. Zvonovci neprospěl ani zvýšený přísun živin do krajiny, kvůli kterému na světlých místech vyrůstají konkurenčně silné byliny. A v posledních desetiletích trpí okusem přemnožené spárkaté zvěře, která ho spase dříve, než vykvete.

„Chceme navýšit počty rostlin v místech, kde zvonovec doposud roste. V první řadě bude potřeba les prosvětlit, odstraňovat byliny, které zvonovec přerůstají, a vytvořit plošky pro růst semenáčků. Aby rostliny kvetly a vysemenily se, musí se oplocenkami chránit před okusem spárkatou zvěří. Pěstování záložních populací v botanických zahradách umožní získat dostatek semen a případně sazenic pro výsadby. Budeme samozřejmě pokračovat ve výzkumu a průběžně vyhodnocovat efekt jednotlivých opatření,“ vysvětluje Barbora Čepelová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která záchranný program koordinuje.

„Záchranné programy pomáhají udržet vzácné druhy rostlin a živočichů v naší krajině. Nyní jich běží již jedenáct a připravují se další. Díky nim se z naší přírody nevytratil hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty syslů či užovek stromových. Doufám, že i náš čerstvý záchranný program pro zvonovec bude úspěšný a v ČR se začne lépe dařit i této vzácné vonné rostlině,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Záchranné programy pro vzácné druhy rostlin a živočichů spočívají často v podpoře šetrného hospodaření, které v daných místech zlepší podmínky k životu ohrožených druhů. Zároveň ale nepomáhají jen těm, pro které se připravují – například prosvětlování lesa neprospívá jen rostlinám, ale také řadě druhů hmyzu,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.