Před rokem odstartoval celonárodní dotační program na administrativně nenáročnou výsadbu stromů od Státního fondu životního prostředí ČR, který iniciovalo a pomáhalo připravit Ministerstvo životního prostředí spolu s Nadací Partnerství. O podporu na své projekty už stihlo požádat přes 750 zájemců za celkem 130 milionů korun na bezmála 28 tisíc stromů. Přes 200 žadatelů již stihlo své výsadby uskutečnit a díky nim roste na 9 tisíc nových stromů za více než 34 milionů korun, další stovky zájemců své projekty aktuálně realizují. O dotaci až čtvrt milionu korun mohou lidé žádat do konce dubna příštího roku, ve výzvě zbývá necelých 80 milionů. Každý měsíc přibude okolo čtyřicítky zájemců. Detaily k podmínkám výzvy jsou na webu Fondu nebo na www.sazimebudoucnost.cz v sekci finance, kde se sbírají i další soukromé zdroje na podporu výsadeb.

„Náš jedinečný dotační program ukazuje, jak velký zájem má veřejnost o své okolí a kolik lidí chce zlepšovat prostředí ve svých obcích a městech. Žádost o příspěvek na sázení stromů dostáváme každý den nejméně jednu a jen díky tomuto programu se podařilo vysadit téměř devět tisíc stromů. Dotační program jsme připravili jako součást celonárodní iniciativy MŽP a Nadace Partnerství Sázíme budoucnost, díky níž se už podařilo vysadit téměř 600 tisíc nových stromů pro klimaticky odolnější města a krajinu. Jsem rád, že se k iniciativě připojila i řada institucí, samospráv i firem, které nejenom samy stromy vysazují, ale i podporují výsadby po celé republice svými granty. Chci jim za to poděkovat,“ shrnuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Cílem výzvy od začátku bylo nabídnout zájemcům jednoduchý mechanismus na podporu výsadeb listnáčů, včetně pořízení materiálu a zajištění důležité péče o nové sazenice. Jediná podmínka pro žadatele je prokázat vztah k místu výsadby, podporovány nejsou pouze projekty politických stran a hnutí. I díky tomu již na jaře zájemci vyčerpali prvních sto milionů, resort životního prostředí tak alokaci zdvojnásobil na dnešních 200 milionů korun.

„Zájem o dotační výzvu předčil naše očekávání. Od startu dotačního titulu jsme přijali již 758 žádostí v celkovém objemu 130 milionů korun. Žadatelé oceňují zejména jednoduchou administrativu, rychlé zpracování žádostí a vstřícné podmínky, kdy hradíme až 100 procent výdajů na nákup sazenic, potřebného materiálu i péči o nové stromy. O příspěvky se hlásí zejména obce, jejichž žádosti tvoří více než polovinu všech přijatých žádostí. Značný zájem o podporu je ze strany samotných občanů, do sázení se zapojují ale i spolky či podnikatelské subjekty. Výzva je otevřena až do konce dubna příštího roku,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Mezi úspěšnými žadateli jsou například obyvatelé obce Břasy na Rokycansku. Třicítka dobrovolníků založila na místě bývalé továrny volnočasový areál a vysadila celkem čtyři desítky stromů, které doplnila lučním výsevem. Pět desítek mladých doubků zase obohatilo zeleň v parku Šibeník v Mostě. Akci zorganizovala radnice statutárního města, o půl stovky zimních dubů se starají místní Technické služby. Sázejí také soukromé firmy, například v Jinačovicích u Brna vznikl díky zaměstnancům společnosti HOXTER a SFŽP ČR nový park. Ten slouží k odpočinku nejen zaměstnanců, ale také veřejnosti z obce. Rodina Přecechtílkova zase přizvala další třicítku dobrovolníků z Lutopecen a Kroměříže, aby společnou jarní neděli strávily na čerstvém vzduchu výsadbou remízu s bohatou skladbou 54 stromů. Všechny výsadby lidé najdou na v interaktivní mapě na: www.sazimebudoucnost.cz